کد خبر: ۳۸۶۴۰
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۲
ادوارد لوسي
فايننشال تايمز
ترجمه : فاطمه مهتدي


نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريکا هرچه باشد ، اکنون سيستم درحال تلوتلو خوردن است. در زمان جنگ داخلي آمريکا با تمام کشتار و بدبدختي مردم در سالهاي 1862 و 1864 طبق برنامه به پاي صندوقهاي راي رفتند. به جز اين حادثه هيچ تاريخ لرزاني در انتخابات رياست جمهوري رخ نداده است. دونالد ترامپ يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، پيش بيني کرد که در آرا تقلب شود. پيروزي ترامپ ممکن است رخ دهد که اين پيش بيني را براي هيلاري کلينتون به عنوان بازنده تکذيب خواهد کرد. درمقابل هيلاري کلينتون نامزد دموکراتها معتقد است سيستم آمريکايي به خوبي عمل ميکند.چشم انداز خانم کلينتون همانند رقيبش اغفال گرانه است. چه ترامپ برنده شود و چه بازنده ، سيستم دموکراسي آمريکا درحال تلوتلو خوردن است . تصور کنيد دو نوع تهديد وجود دارند: يکي اينکه خرسي ناگهان وارد کابين شما شودو ديگري اينکه موريانه‌ها کابين شما را از داخل بخورند. آقاي ترامپ همانند آن خرس است. ضرر پيروزي ترامپ اين است که قادر نخواهد بود ادعاي تقلب در انتخابات را مطرح کند. و درآن زمان شمارش آرا 2016 ، سالم‌ترين در تاريخ انتخاباتي خواهد بود و آمريکا دوباره بزرگ خواهد شد که چنين امري يک فاجعه بزرگ خواهد بود.برخي پيش بيني مي‌کنند دموکراسي آمريکايي در رياست جمهوري ترامپ بدون تغيير خواهد ماند.آنها مطمئن هستند ترامپ خود را با مشاوران با تجربه احاطه خواهد کرد که جلوي عملکرد بدش را مي‌گيرند و همچنين قانون اساسي آمريکا جلوي حرکت خلاف تيم ترامپ را خواهد گرفت اما بيشتر مشاوران ترامپ همانند خود او هستند.تقريبا تمامي‌جمهوريخواهان در بخش امنيت ملي در نامه اي هشدار دادند که ترامپ در صورت پيروزي يکي از بي پروا‌ترين رئيس جمهورهاي تاريخ آمريکا خواهند بود.
ترامپ هيچ احترامي‌براي مرزهاي قانون اساسي قائل نيست. وعده‌ها و تهديدهاي ترامپ درباره بازگرداندن شکنجه، لغو قراردادها و توافقنامه‌ها و شروع جنگ عليه تجارت جهاني برخي غيرقانوني و برخي قانوني است. انجام اين وعده‌ها ممکن است ماهها يا سالها در دادستاني آمريکا و سنا به طول انجامد و تا آن زمان ضرر زيادي به دموکراسي وارد شده است. درمقايسه پيروزي کلينتون احتمالا با اختلاف بالاي آرا خواهد بود و دموکراتها کنترل کنگره را در دست خواهند گرفت . اما هيچ نظرسنجي پيروزي 50 درصدي را براي کلينتون پيش بيني نکرده. خطر رياست جمهوري کلينتون کمتر از ترامپ نيست.پيش از انتخاب کلينتون به عنوان نامزد دموکراتها ، جمهوريخواهان وعده دادن هراقدامي‌از وي را بلوکه کنند. جان مک کين از مخالفت با هر نماينده معرفي شده کلينتون در دادستاني عالي سخن گفت.حزب جمهوريخواهان به دو بخش طرفداران جهاني سازي و حمايت از توليد داخلي تقسيم شدند.به هرحال جمهوريخواهان با هدف فشارگذاشتن رياست جمهوري کلينتون و دموکراسي خواندن آن به جلو ميروند و چهارسال ديگر بن بست سياسي باعث استيصال در آمريکا خواهد شد. چيزي خوبي که درباره حمله خرس وجود دارد اين است که شما آمدنش را مي‌بينيد اما موريانه‌ها نامرعي هستند. مشخص کردن شروع خوردن بنياد‌ها مشکل است.چه زماني آمريکايي‌ها اعتقاد به سيستم دموکراسي را از دست دادند مشخص نيست. برخي دليل آن را افزايش نابرابري مي‌دانند برخي دولت را مسئول مي‌دانند شايد اين اطمينان دوباره به مردم بازگردد ولي در حال حاضر کنترل آمريکا مشکلتر شده است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار