کد خبر: ۳۹۰۲۶
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۱
"رحيم اردلان"معاون اداري و مـــــالي سـازمان تـــامين اجتماعي در مورد زمان پرداخت حقوق 400 هزار مستمري بگير توضيحاتي ارائه داد و ياد آورشد اين اقدام در پي تکميل طرح يکپارچه‌سازي پرداخت حقوق انجام شد و جاي نگراني براي اين مستمربگيران وجود ندارد.

اصغر نعمتی
مدیرمسئول
a.nemati@ut.ac.ir

"رحيم اردلان" معاون اداري و مـــــالي سـازمان تـــامين اجتماعي در مورد زمان پرداخت حقوق 400 هزار مستمري بگير توضيحاتي ارائه داد و ياد آورشد اين اقدام در پي تکميل طرح يکپارچه‌سازي پرداخت حقوق انجام شد و جاي نگراني براي اين مستمربگيران وجود ندارد، ترديدي نيست زمان پرداخت حقوق و دستمزدها ازنگاه بهينه‌سازي کارکرد اداري و گردش مالي براي سازماني مثل تامين اجتماعي اقدامي‌ مفيد است و امکان برنامه ريزي را براي مديران تسهيل مي‌کند و بايد در همه بخش‌ها لاجرم اجرا شود تا اين سازمان به کارآمدي لازم برسد، اما همين اقدام براي مستمري بگيران نه تنها مفيد نيست بلکه مي‌تواند مشکلات جدي براي آنها ايجاد کند. آنها درخلاء زماني که بين تغييرزمان دريافت حقوق شان به وجود مي‌آيد دشوارهايي را درعمل تجربه مي‌کنند که جبرانش لااقل براي حداقل بگيران آسان نيست، هرچند براي بقيه هم خالي از دشواري نخواهد بود. معاون مالي واداري سازمان تامين دراين مصاحبه بردو نکته انگشت اشاره مي‌گذارد که درهردو، جاي چند وچون وجود دارد و مي‌توان جلوي آنها علامت سوال گذاشت.يکي آنکه اين معاونت مدعي شد کساني که دربانک‌هاي ديگرغيراز رفاه دستمزدهايشان را مي‌گرفتند تا کنون شامل طرح يکپارچه سازي نشدند.درحالي که همه شواهد نشان مي‌دهد اين گروه پارسال هم مرتب دريافت حقوق شان به تاخيرمي‌افتد. به طور نمونه کسي که پانزدهم ماه حقوق مي‌گرفت امسال دريافت حقوق اش به بيست ودوم افتاد در حقيقت حرف درست ترازجانب ايشان بايد اين بود که مي‌گفتند که درمورد اين چهارصد هزارنفرمرحله دوم طرح يک پارچه سازي انجام شد وامسال نيز آنها دچار آشفتگي معيشتي شدند.مدعاي بعدي آنست که دراين مورد اطلاع رساني به موقع انجام شد، يک تحقيق گذرا نشان مي‌دهد اطلاع رساني دراين سازمان به صورت سنتي وازطريق رسانه‌هاي عمومي‌انجام مي‌شود و يا درسايت سازمان اخبارگذاشته مي‌شود.با چنين روشي طريق بيشترمستمري بگيران ازاين تغيير و تحولات بي خبرند. اگرازطريق تلفن ويا حتي مراجعه حضوري ازشعبه مربوط پرسش شود اگر پرسشگربتواند پاسخگويي پيدا کند با اين جواب روبرومي‌شود که برويد ازدفترمرکزي بپرسيد ما بي خبريم . براي نمونه اداره کل شرق اين سازمان طي اطلاعيه اي ازمستمري بگيران خواسته است که با مدارک لازم به شعب مربوطه مراجعه کنند. طبق رقمي‌که دراين خبردرج شده است تنها پنجاه نفراين خبر را رويت کرده‌اند ومعلوم نيست آنها هم مستمري بگيرباشند بنابراين خبري که به مقصد نرسددرحقيقت اصلامنتشرنشده است!ساختارسازماني تامين اجتماعي بسيارکهنه است وبايدمتناسب با تکنولوژي روزتغييرکند.همه مراجعه کنندگان بايد براي انجام هر کاري فرايندي طولاني را بگذرانند. ازگرفتن پرونده‌هاي کهنه وخاک گرفته تا بقيه مراحل، درحالي که همه اين مراحل را مي‌توان مکانيزه کرد وازطريق اينترنت کارارباب رجوع را انجام داد وکلي درهزينه‌ها و وقت کارمندان و مردم صرفه جويي کرد. فرستاندن يک پيامک ساده ازطريق تلفن همراه چقدرهزينه دارد که انجام نمي‌شود. بگذريم ازوجود شبکه‌هاي اجتماعي که هم رايگان است و هم مي‌تواند تعامل دوجانبه بين مستمري بگيران وسازمان را تسهيل کند وحتي سازمان مي‌تواند شبکه اجتماعي خاصي داشته باشد و به فوريت از مشکلات مردم آگاه و به آنها راهنمايي لازم را بدهد.به هر تقدير در اين شرايط و با توجه به رويه جديد در سازمان مذکور بايد منتظر ماند و ديد آيا وعده ‌ها و ادعاها با عملکردها همخوان خواهند بود يا خير.فعلا غيرصبرورضا چاره اي نيست!

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار