کد خبر: ۴۱۲۳۰
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۷
در سه ماهه سوم امسال رخ داد؛
شرکت بورس انرژی ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 95 مبلغ 115 میلیارد و 49 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 192 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.
شرکت بورس انرژی ایران صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 95 را با سرمایه 600 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
شرکت بورس انرژی ایران در سه ماهه سوم سال مالی منتهی به 30 اسفند 95، مبلغ 29 میلیارد و 944 میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرد.
از درآمد این شرکت بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 29 میلیارد و 944 میلیون ریال رسید از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی، مبلغ 4 میلیارد و 922 میلیون ریال محاسبه شد.
به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای غیر عملیاتی افزوده شد و پس از کسر مالیات از آن سود خالص دوره به مبلغ 115 میلیارد و 49 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 192 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.
به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 182 میلیارد و 627 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای "انرژی" منظور شد.
نام:
ایمیل:
* نظر: