کد خبر: ۴۶۱۸۰
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۳
افشین حبیب زاده درگفتگو با تجارت آنلاین تصریح کرد؛
تجارت آنلاین: کمتر از چهار روز تا برگزاري انتخابات شوراي پنچم نمانده است، برخی نظرسنجی ها از اقبال عمومی شهروندان به فهرست اصلاح طلبان حکایت دارد و حالا همه منتظرند بدانند اعضاي شوراي شهرجديد سکان مدیریت تهران را به چه کسی می سپارند؟! برای پاسخ این سئوالات به سراغ «افشين حبيب زاده» عضو شوراي سياست گذاري اصلاح طلبان رفته ایم.
چرا شهرداران تهران همواره به فتح پاستور فکر می کنند؟
محمد خادمي: عضويت درشوراي شهر تهران به دليل پايتخت و کلانشهر بودن مورد توجه بسياري از جريان‌هاي سياسي، ورزشکاران، هنرمندان، فعالان اجتماعي،مهندسان و افراد عادي دراين 2 دهه از فعاليت شوراها قرار گرفته است، به طوري که اين افراد و گروه‌ها بعد ازبدست آوردن راي مردم مي‌توانند به مدت 4سال شهردار پايتخت به عنوان يکي از نهاد اجرايي و پردرآمد را انتخاب و سپس هدايت ونظارت کنند.
شوراي شهر تهران در دور قبل 31 عضو داشت و اکنون 21 عضو و به عنوان بيشترين تعداد اعضاي شوراي شهر درکشوربه حساب مي‌آيد،دراين شورا کميسيون وکميته‌هاي گوناگوني به شکل‌هاي تخصصي فعاليت مي‌کنند.کمتر از چهارروز تا برگزاري انتخابات شوراي پنچم نمانده است، براي اينکه بدانيم يک عضو شوراي شهر بايد از چه ويژگي‌هايي برخوردار باشد واعضاي شوراي شهرجديد ازچه فردي براي انتخاب شهردار اينده استفاده کنند، گفتگويي با «افشين حبيب زاده» عضو شوراي سياست گذاري اصلاح طلبان انجام داده‌ايم که درادامه مي‌خوانيد:

*يک عضو شوراي شهر بايد از چه ويژگي‌هايي برخوردار باشد؟
درابتدا بايد خوشحال بود که انتخابات شورا‌هاي شهر در اين چهار دوره اي که برگزارشده است، مورد استقبال عموم مردم قرار گرفته است، يکي ازوظايف اعضاي شوراهاي شهر طبق قانون نظارت است، به همين منظور اين افراد بايد از تخصص و توانايي خوبي برخوردار باشند تا بتوانند وظيفه نظارتي خودشان را به درستي انجام دهند.حال اگر اين افراد تخصصي ندارند، اما از توانايي خوبي برخوردار هستند، مي‌توانند از کارشناسان و متخصصان مربوط براي نظارت استفاده و نظرات آنها را جمع بندي کنند و به شکل دقيق و روشن مورد شفافيت قرار دهند.اين افراد درصورت مشاهده تخلفات؛ از بين رفتن منافع شهروندان وهمچنين مغايرت اقدامات مديران اجرايي با مصوبات شوراي شهر براساس نوع موضوع اطلاع رساني کنند و موضوع تخلفات را به شکل شفاف به مردم گزارش دهند، که اين امربرمي‌گردد به شجاعت داشتن اعضاي شوراي شهر که جلو تخلفات را بگيرند.

*با تعدادي ازاعضاي شوراي شهر فعلي صحبت کرده‌ام،آنها معتقدند که شهرداري همانند مجلس شوراي اسلامي‌مجموعه‌هايي مانند سازمان پژوهش‌ها وديوان محاسبات ندارد تا درزمينه نظارتي کمک حالش باشند وبتواند گزارشات ارائه شده ازسوي نهاد اجرايي را موشکافانه بررسي کند وبايد همان اعداد وارقامي‌که شهرداري دراختيارشوراي شهرقرارمي‌دهد را تاييد کنند؟

اصلا اين طورنيست،براساس قانون ،شوراي شهر اختيارات زيادي دارد وبه راحتي مي‌توانند به اسناد و مدارک موضوع مربوط دسترسي پيدا کنند،اگراين افراد چنين صحبتي دارند، پس چرا نامزد انتخابات شده‌اند.به نظربنده درابتدا اعضاي اصلاح طلب که وارد شوراي شهر پنجم مي‌شوند بايد قانون اختيارات شهرداررا کاهش دهند با اين اقدام مي‌توان به شهردارومجموعه شهرداري تهران بيشتر نظارت کرد ومي‌توانند درهمه حوزه‌ها در مجموعه شهرداري نظارت داشت.ازسوي ديگراعضاي شوراي شهرتهران مي‌توانند در صورتي که مغايرتي در امور مالي ديدند اعتبارات آن طرح مالي را مصوب نکنند، همچنين مي‌توانند بودجه ساليان را به شکل يک - دوازدهم (بودجه براي مدت 3ماه ابتدايي سال)ببندند تا شهردارموظف به تهيه گزارش دقيق ودرست به اعضاي شوراي شهر شود، بنابراين دست اعضاي شوراي شهر در امور نظارتي باز است.

*فکر مي‌کنيد، براي انتخاب شهردار اعضاي شوراي شهر از چه افرادي بايداستفاده کنند؟
بايد فردي را انتخاب کنند که هم تخصص و تجربه لازم را داشته باشد و هم اينکه از توانايي در همه حوزه‌ها به خصوص در زمينه اعمال وظيفه برخوردار باشد.البته انتخاب شهردار تهران با ديگر شهرها کمي‌فرق دارد، چرا که شهرتهران به عنوان بزرگترين کلانشهر کشور به حساب مي‌آيد و از سوي ديگر اين شهر به عنوان پايتخت سياسي- اقتصادي است و بايد الگوي ديگر شهر‌ها باشد، بنابراين در کنار توانمندي اجرايي و تجربي از توانمندي وظايفي نيز برخوردار باشد.

*اتفاقات زيادي در 12سال مديريت قاليباف در شهرداري تهران رخ داد و در اين مدت هيچ يک اعضاي شوراي شهر حتي حاضر نبودند طرح استيضاح شهردار را با چند امضاء به هيئت رئيسه بدهند، علت اين اقدام چه بود؟
طرح سوال،تذکرواستيضاح حق قانوني هر يک ازاعضاي شوراي شهراست و اعضا اين اجازه را دارند که ازاين حق قانوني شان به درستي استفاده کنند، اما موضوع چنين اقدامي‌براي شهردار تهران بار بسيار زياد سياسي دارد، به طوري که اگر عده اي از اعضا طرح استيضاح شهردار را نيز مطرح کنند و اين موضوع به اجرا گذاشته شود اما شهردار مجددا راي اعتماد از شورا بگيرد بار سياسي اين اقدام به وجود مي‌آيد و طبيعتا اين اقدام بايد با کمي‌ملاحظه انجام مي‌شود

*دليل اينکه افرادي که شهردار تهران مي‌شوند بعد از يک مدت تمايل دارند رئيس جمهور شوند چيست و چرا اين اقدام از سوي شهرداران ديگر شهرها صورت نمي‌گيرد؟
ببينيد، شهردار شدن درشهر بزرگ مثل تهران به دليل حجم بالاي کار و در آمد بالايي که دارد طبيعتا با ديگر شهرها کمي‌متفاوت است.در خصوص اينکه افرادي که شهردار تهران مي‌شوند ومجموعه شهرداري را سکوي خوبي براي بدست آوردن رياست جمهوري مي‌دانند ايرادي ندارد؛ به هر حال اين افراد مي‌خواهند توانمندي‌هاي خود را به نمايش بگذارند و خود را آماده مسئوليت سنگين رياست جمهوري مي‌کنند، اما اينکه بخواهند اين افراد با ورود به شهرداري از اين مجموعه عمومي‌براي ستاد انتخاباتي خود هزينه کنند کار درستي نيست و به عنوان تخلف قانوني محسوب مي‌شود، چرا که مجموعه شهرداري يک نهاد عمومي‌است و نمي‌توان به آن به ديد حزبي و جناحي نگاه کرد.

*در شوراي چهارم اکثريت اعضا را اصلاح طلبان تشكيل مي‌دادند، اما درزمان انتخاب شهردار مجددا محمد باقرقاليباف را براي سومين بار منصوب کردند، علت اين رخداد چه بود؟

نه اين طورنبود، درشوراي چهارم اصلاح طلبان اکثريت مطلق نبودند، چند نفرهم که ازقبل اعلام همبستگي با اصلاح طلبان کرده بودند به محض اينکه ازحمايت اصلاح طلبان برخوردار شدند و وارد شورا شدند اعلام مستقلي کردند و در اين ميان نيز جناح مقابل استفاده کرده و مجددا اقدام به انتخاب محمد باقر قاليباف براي رياست شهرداري تهران براي سومين بار کردند و در اين رقابت با اختلاف يک راي جناح اصولگرا توانستند 4 سال ديگر فرد مورد علاقه شان را شهردار تهران کنند، با اين وجود اصلاح طلبان توانستند رياست يک سال از دوره چهارم شوراي شهر را بدست بگيرند، در آن زمان احمد مسجد جامعي توانست به مدت يک سال رقيبش مهدي چمران را کنار بگذارد و يک سال بر صندلي رياست شورا بنشيند.

*شنيده شده در صورت پيروزي ليست اصلاح طلبان شوراي شهر جديد تهران محسن‌هاشمي‌رفسنجاني را به عنوان شهردار تهران انتخاب خواهد کرد؟
در حال حاضر خود محسن‌هاشمي‌جزو نامزدهاي انتخابات اين دوره شوراي شهر تهران هستند و بنده خبري از اين موضوع ندارم، اما اين حق اکثريت اعضاي شوراي شهر است که به يک فرد اصلح و با تجربه راي دهند.

*نظرتان درباره حوزه هنرمندان و ورزشکاران به نوعي چهره‌هاي معروف در انتخابات شورا‌ها چيست؟
اين افراد نيز در صورت داشتن شرايط مي‌توانند نامزد شوند و در اينجا اين مردم هستند که حرف اول و آخر را براي راي دادن به هر شخص تعيين مي‌کنند.

*توصيه اي به هم فکران خود داريد؟
به اصلاح طلباني که وارد شوراي شهرپنجم مي‌شوند توصيه مي‌کنم گزارش مداوم به مردم بدهند چرا که مردم به آنها راي داده‌اند و بايد جوابگوي مردم باشند و از اتفاقاتي که در اين يک دهه در شهرداري تهران و شوراي شهر رخ داده است درس بگيرند.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار