یک روز عادی در پایتخت ایران از نگاه یک عکاس خارجی
خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود، یک روز از زندگی مردم عادی در پایتخت ایران را به تصویر کشید.
خبرگزاری رویترز در گزارشی، یک روز از زندگی عادی شهروندان تهرانی را به تصویر کشید. عکاس رویترز در این گزارش به اماکن مختلف تهران سر زده و از کار و تفریح مردم عادی عکسبرداری کرده است.در ادامه، برگزیده‌ای از این تصاویر را مشاهده می‌کنید.

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

گزارش تصویری رویترز از زندگی در تهران

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: