کد خبر: ۴۹۳۹۲
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۷
محمد نيشابوري
سردبیر

صنعت ايران سال هاست كه اسيريك جانبه نگري،روزمرگي ونظام يارانه اي شده است.صنعتي كه مي تواند نقطه تعالي و رشد اقتصاد ملي ومنطقه اي شوداكنون درركودي دامنه دارگرفتارشده است.تعطيلي اغلب كارگاه هاوصنايع كوچك درسال هاي پاياني دولت نهم ودهم وفرسودگي ماشين آلات بنگاه هاي بزرگ كه محصول بي توجهي شديد دولت وقت به صنعت توليدي در ايران بوده است موجب شده تا ركود در صنايع بزرگ كشور عميق تر شود.اين در حالي است كه اگر نگاهي به ظرفيت هاي صنايع كوچك بياندازيم و يا در حوزه نوسازي صنايع برنامه ريزي دقيق تري انجام شود مي تواند سه معضل بزرگ كنوني در اقتصاد ايرا حل شود.نخست خروج ازركود .دوم افزايش صادرات و سوم حل معضل اشتغال.متاسفانه در طي سال هاي گذشته نگاه دلا مسلكي در اقتصاد و از بين بردن گاها عامدانه فرصت هاي سرمايه گذاري صنعتي درايران بزرگترين فرصت هاي اقتصادي از كف برود.بطورمثال صنایع کوچک و متوسط، با وجود داشتن 24 درصد سرمایه،41 درصد اشتغال را دربرمی‌گیرد. این بدان معناست که صنایع مذکورکارگربَر و صنایع بزرگ سرمایه‌بَرهستند. ازاین رو، باتوجه به کمبود سرمایه و رشد منفی سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر، باید به سرمایه‌گذاری درصنایع کوچک و متوسط توجه شود. با این وجود،برابر گزارش بانک مرکزی درسال91 سهم کارگاه‌هاي بزرگتراز100 نفر درایجاد ارزش افزوده 64 درصد وکمتر از100 نفرکارکن معادل 36 درصد بوده است.وجود شرایط رکودی دراقتصاد وکاهش مصرف کالاهای تولیدی،عدم تامین مالی اکثریت واحدهای تولیدی کوچک ومتوسط، وجود ظرفیت‌های خالی دربخش‌های مختلف اقتصادی وتاثیر شدید این امر بر واحدهای کوچک و متوسط،عدم تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری در دست اجرای کوچک ومتوسط و طولانی شدن و ازتوجیه افتادن آنها، مشکلات مدیریتی وعدم شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی را به عنوان بخشی از مشکلات این بخش مورد اشاره قرارداد.دراين شرايط بواقع چه كسي مي تواند يا چه تفكري توان آن را دارد كه وضعيت آشفته فعلي را درصنايع اعم ازصنايع كوچك ،متوسط وبزرگ حل كند.وجود يك مدير استراتژيك با تجربه سطوح عالي مديريت اين فرصت را فراهم مي كند تا بحران دامن گيراقتصاد وصنعت ازكشور برچيده شود.دكترشريعتمداري كه خود تجربه حضور دروزارت بازرگاني دولت اصلاحات را دركارنامه دارد ارتباط تنگاتنگي با حوزه صنعت داشت.درطول دوران حضور در دولت يازدهم بعنوان معاون اجرايي رييس جمهورتقريبا در همه عرصه ها اجرايي واستراتژيك ياروهمراه وزرا و دكتر روحاني بود.سابقه مديريت وي دربرخي بحران هاي دولتي ازجمله اختلافات وزراي اقتصادي دردولت اصلاحات و دولت يازدهم نقطه قوت و برتري در عرصه اجرايي وتسلط برحوزه صنعت واقتصاد است.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار