کد خبر: ۵۱۷۱۳
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۰
سيدحسن حسيني شاهرودي
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
از هنگامي‌که دونالد ترامپ، خود را به عنوان نامزد رياست جمهوري آمريکا معرفي کرد تا هنگامي‌که‌ بر مسند رياست جمهوري در کاخ سفيد تکيه زد و البته تا همين لحظه، همواره دشمني خود را با جمهوري اسلامي‌ايران نشان داده است. ترامپ همچون ديگر روساي جمهور آمريکا، کينه و دشمني دولت آمريکا را همان گونه که رهبر معظم انقلاب بارها تاکيد کرده‌اند، به اثبات رساند و ادبياتي که در مورد برجام به کار مي‌برد، اثبات مي‌کند که هر کس بر مسند کاخ سفيد تکيه مي‌زند، بايد ابتدا بدعهدي را پيشه خود کند. البته ترامپ تصميم در مورد برجام را به تصميم کنگره موکول کرده و به نوعي سعي مي‌کند هزينه بدعهدي را در کارنامه خود نداشته باشد. اما نکته مهم آن است که آيا جمهوري اسلامي‌ايران بدين اندازه که ترامپ و کنگره تاکيد مي‌کنند، از بدعهدي آمريکا به برجام لطمه خواهد خورد. نکته اول اينکه نظام اقتصادي آمريکا و اروپا به يکديگر وابستگي شديدي دارند و اگر برجام به هر بهانه اي تخريب شود، بر روابط اروپا با ايران تاثير خواهد گذاشت. اگرچه تا امروز کشورهاي اروپايي سياستهاي بدعهدي ترامپ و کنگره را محکوم کرده و بر تعهد به برجام تاکيد کرده‌اند، اما اگر کار به جايي برسد که‌امريکا برجام را زير سوال ببرد، نمي‌توان به شعارهاي اروپايي‌ها زياد اطمينان کرد. زيرا اروپايي‌ها نيز در گذشته بارها از آمريکا تبعيت کرده و به قراردادهاي خود با ايران پشت پا زده‌اند. نکته ديگر اينکه بيشترين تاثيرات پشت پا زدن به برجام به روابط بانکي کشورمان با جهان باز مي‌گردد و به صورت مستقيم بر آن تاثير ميگذارد. اين درحالي است که اکنون نيز برجام هيچ تاثيري بر روابط بانکي بين کشورمان و ديگر کشورها نگذاشته و اگر واقع بين باشيم، برجام کمتر از 5 درصد بر بهبود روابط بانکي اثر گذاشته است. اين واقعيتي است که رييس بانک مرکزي، مسوولان اقتصادي کشور و حتي وزير خارجه بر آن تاکيد کرده‌اند. بنابر اين ترامپ بايد بداند که برجام تاثيري بر روابط بانکي و پولي ايران با ديگر کشورها نگذاشته که زيرپا گذاشتن تعهدات آمريکا و بي توجهي به برجام ، در روابط بانکي ايران با جهان تاثيري ملموسي بگذارد. به همين دليل و بنابر تاکيد رهبر انقلاب، ايران به دنبال جايگزين بوده و هست زيرا اعتمادي به‌امريکا و پيمانهاي او ندارد. سياست جمهوري اسلامي‌اين است که به خودکفايي برسد و از وابستگي به اشکال گوناگون خلاص شود به همين دليل سياستهاي جايگزين را برگزيد و روابط خود را با کشورهايي همچون روسيه و چين مستحکم کرد که در اين شرايط به تعهدات خود پايبندي بيشتري دارند و زير فشار آمريکا نيستند. از سوي ديگر تجارت اقتصادي ايران از مبادلات ارزي با دلار و ارزهاي متداول اروپايي، به سوي تجارت مستقيم تبادل کالا با کالا گام برداشت و سعي کرده‌ايم نيازهاي خود را با کشورهايي تعريف کنيم که به محصولات ايران نياز دارند و اين نياز را به صورت مبادله کالا تامين کرده‌ايم. البته نمي‌توان منکر شد که ايران به ارز هم نياز دارد. به همين دليل مبادلات ارزي کشورمان را از پايه دلار به پايه پولي کشورهايي باز گردانديم که را با آنها معامله داريم. به عنوان مثال اکنون با ترکيه، هند، چين‌،‌روسيه و کشورهاي ديگر رابطه پولي متقابل تعريف کرده و ارزهاي جهاني را از معاملات ارزي بين کشورمان با بسياري از کشورها حذف کرده‌ايم. بنابر اين مي‌بينيم که حذف برجام هيچ تاثيري در اقتصاد ايران نخواهد گذاشت و به دليل خريدي که ايران از جهان مي‌کند، از بين رفتن برجام براي اين کشورها زيان بار تر است.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار