کد خبر: ۶۲۳۰۵
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹
با وجود رشد آمار مربوط به صادرات محصولات کشورمان اعلام شد
«تجارت آنلاین»: وضعيت تجارت ايران و اروپا در يک نقطه ساکن شده است. بررسي کارنامه تجاري ايران در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي نشان مي‌دهد که تغييري در ميزان تجارت ايران و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا صورت نگرفته است.
تجارت ايران و اروپا درجا زد
سعید قلیچی: وضعيت تجارت ايران و اروپا در يک نقطه ساکن شده است. بررسي کارنامه تجاري ايران در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي نشان مي‌دهد که تغييري در ميزان تجارت ايران و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا صورت نگرفته است. اين گزارش‌ها حاکي از آن است که مبادلات تجاري ايران و اروپا در مدت زمان ذکر شده در سطح 5.3 ميليارد يورو باقي مانده و البته نسبت به مدت مشابه سال گذشته ميلادي تغييري نکرده است. اين آمار در حالي منتشر مي‌شود که بررسي گزارش‌هاي گمرکات کشور در حوزه صادرات کالاهاي ايران به ساير کشورهاي جهان نتيجه ديگري خواهد داشت.
براساس گزارش خبرگزاري‌ها در دوماهه ابتداي سال جاري ۴۰ کشور مقصد اصلي صادرات محصولات توليد شده در کشورمان بوده‌اند و البته بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در ميان اين کشورها، بيشترين درصد افزايش صادرات نسبت به مدت مشابه سال۹۶ متعلق به کشور ايتاليا با ۱۵۶ درصد افزايش است. بررسي تازه‌ترين آمار گمرک از تجارت خارجي دو ماهه نخست سال جاري نشان مي‌دهد ۴۰ کشور از جمله ترکيه، ايتاليا، روسيه، جمهوري آذربايجان، آلمان، قزاقستان، اسپانيا، ارمنستان، گرجستان، بلژيک و انگلستان مقصد اصلي صادرات ايران بوده‌اند.

درجا زدن تجارت ايران و اروپا
آمار منتشر شده از سوي اداره اطلاعات اقتصادي اتحاديه اروپا (يورو استات) نشان مي‌دهد مبادلات تجاري ايران و 28 عضو اين اتحاديه در سه ماهه نخست سال‌جاري ميلادي بدون تغيير محسوس نسبت به مدت مشابه سال قبل باقي مانده است. براساس اين گزارش مبادلات دو طرف در سه ماهه نخست 2017 بالغ بر 5.307 ميليارد يورو بوده که اين رقم در سه ماهه نخست امسال به 5.302 ميليارد يورو رسيده است. صادرات اتحاديه اروپا به ايران در ماه‌هاي ژانويه تا مارس 2018 با کاهش 5 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 2.39 ميليارد يورو رسيده است. در سه ماهه نخست 2017 صادرات اتحاديه اروپا به ايران 2.53 ميليارد يورو اعلام شده بود. اما واردات اتحاديه اروپا از ايران در سه ماهه نخست 2018 رشد 5 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به 2.912 ميليارد يورو رسيده است. در سه ماهه مشابه سال قبل 2.777 ميليارد يورو کالا از ايران وارد شده بود.
براساس اين گزارش آلمان، ايتاليا و فرانسه به ترتيب بزرگترين صادرکنندگان کالا به ايران در سه ماهه نخست 2018 در ميان کشورهاي اروپايي شناخته شده اند. صادرات آلمان به ايران در سه ماهه نخست 2018 بالغ بر 659 ميليون يورو، ايتاليا 408 ميليون يورو و فرانسه 248 ميليون يورو گزارش شده است. همچنين اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد که سه کشور ايتاليا، اسپانيا و يونان نيز به ترتيب بزرگترين واردکننده‌هاي اروپايي از ايران در سه ماهه نخست 2018 شناخته شده‌اند. واردات ايتاليا از ايران در اين دوره 816 ميليون يورو، اسپانيا 577 ميليون يورو و يونان 548 ميليون يورو بوده است.

افزايش صادرات به برخي کشورهاي اروپايي
طي دو ماه نخست سال جاري، ۱۶۳هزار و ۲۲۷ تن کالا به ارزش ۸۲ ميليون و ۲۵۲ هزار و ۴۴۰ دلار از ايران به ايتاليا صادر شده است. صادرات انجام شده به ايتاليا از لحاظ وزني ۰.۸۷ درصد و از لحاظ ارزش ۱.۰۶ درصد از کل ارزش صادرات ايران در اين مدت را شامل مي‌شود. اين در حالي است که در دو ماهه نخست سال گذشته ۴۶ هزار و ۷۰۷ تن کالا از ايران به ايتاليا صادر شده بود که ارزش آن ۳۲ ميليون و ۶۰ هزار و ۲۸۹ دلار بوده است.
ميزان صادرات ايران به روسيه در دوماهه نخست سال جاري ۱۱۹ هزار و ۹۴ تن کالا به ارزش ۶۱ ميليون و ۳۲۳ هزار و ۵۳۰ دلار بوده که به لحاظ وزني ۰.۶۳ درصد و به لحاظ ارزشي ۰.۷۹ درصد از کل صادرات ايران در اين مدت را شامل مي‌شود. در دو ماهه ابتدايي سال گذشته ميزان صادرات ايران به روسيه ۷۹ هزار و ۴۴۷ تن به ارزش ۴۱ ميليون و ۳۱ هزار و ۷۲۶ دلار بوده که به لحاظ وزني ۰.۴۴ درصد و به لحاظ ارزشي ۰.۶۵ درصد از کل صادرات انجام شده در آن مدت بود.
ميزان صادرات ايران به آلمان در دوماهه نخست سال جاري ۱۲ هزار و ۳۱۴ تن کالا به ارزش ۳۴ ميليون و ۳۶۹ هزار و ۶۸۱ دلار بوده که به لحاظ وزني ۰.۰۷ درصد و به لحاظ ارزشي ۰.۴۴ درصد از کل صادرات ايران در اين مدت را شامل مي‌شود. در دو ماهه ابتدايي سال گذشته ميزان صادرات ايران به آلمان ۶ هزار و ۱۳۹ تن به ارزش ۴۲ ميليون و ۹۷۱ هزار و ۸۴۶ دلار بوده که به لحاظ وزني ۰.۰۳ درصد و به لحاظ ارزشي ۰.۶۸ درصد از کل صادرات انجام شده در آن مدت بود.
ميزان صادرات ايران به اسپانيا در دوماهه نخست سال جاري ۹ هزار و ۸۵۰ تن کالا به ارزش ۲۳ ميليون و ۸۹۳ هزار و ۳۲۴ دلار بوده که به لحاظ وزني ۰.۰۵ درصد و به لحاظ ارزشي ۰.۳۱ درصد از کل صادرات ايران در اين مدت را شامل مي‌شود. بنابراين مقايسه ميزان صادرات به اسپانيا در دوماهه نخست سال جاري با مدت مشابه سال گذشته نشان مي‌دهد که صادرات به اين کشور از لحاظ وزني ۱۰۹.۲۳ درصد افزايش و از لحاظ ارزش ۴۰.۸۴ درصد افزايش يافته است.
ميزان صادرات ايران به بلژيک در دوماهه نخست سال جاري ۱۶ هزار و ۲۰۳ تن کالا به ارزش ۱۷ ميليون و ۳۵۵ هزار و ۵۵۵ دلار بوده که به لحاظ وزني ۰.۰۹ درصد و به لحاظ ارزشي ۰.۲۲ درصد از کل صادرات ايران در اين مدت را شامل مي‌شود.بنابراين مقايسه ميزان صادرات به بلژيک در دوماهه نخست سال جاري با مدت مشابه سال گذشته نشان مي‌دهد که صادرات به اين کشور از لحاظ وزني ۴۸.۹۹ درصد افزايش و از لحاظ ارزش ۴۳.۲۴ درصد افزايش يافته است.
طي دو ماه نخست سال جاري، ۱۶ هزار و ۸۲۰ تن کالا به ارزش ۱۱ ميليون و ۵۶۴هزار و ۳۹۵ دلار از ايران به انگلستان صادر شده است. صادرات انجام شده به انگلستان از لحاظ وزني ۰.۰۹ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۱۵ درصد از کل ارزش صادرات ايران در اين مدت را شامل مي‌شود. به اين ترتيب مقايسه ميزان صادرات به انگلستان در دوماهه نخست سال جاري با مدت مشابه سال گذشته حاکي از آن است که صادرات به اين کشور از لحاظ وزني ۱.۰۵ درصد و از لحاظ ارزش ۷۲.۷۸ درصد افزايش يافته است.

تجارت با اروپا نبايد درجا بزند
در همين ارتباط سيدرضي آقا ميري، رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» گفت: بررسي اين گزارش که نشانه درجا زدن ميزان مبادلات تجاري ميان ايران و اروپاست نشان مي‌دهد که وضعيت موجود براي اين تبادلات تجاري راضي کننده نيست و اين اعداد کم است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در ادامه خاطرنشان کرد: تا زماني که نتوانيم سرمايه‌گذاري خارجي جذب کنيم امکان صادرات در حد و اندازه ايران را شاهد نخواهيم بود.
اين فعال حوزه تجارت کشور تصريح کرد: زماني رشد صادرات را شاهد خواهيم بود که توليدات ايراني ضمن کيفيت بالا، قيمت رقابتي داشته باشد در غير اين صورت بايد به اعداد کم و ناچيز قانع باشيم. آقا ميري در ادامه يادآور شد: اگر با تکنولوژي‌هاي روز، توليد داشته باشيم کالايي توليد خواهد شد که توان رقابت و حضور در بازارهاي اروپايي دارد. وي ادامه داد: نکته ديگري که باعث افزايش صادرات خواهد شد واقعي شدن نرخ ارز است. تمام دولت‌ها بر اين امر تأکيد دارند اما هنوز قيمت ارز تک نرخي و واقعي نشده است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در ادامه خاطرنشان کرد: حمايت از توليد صادرات محور و نقشه راه اقتصاد مقاومتي، بايد ملاک عمل براي حمايت از واحدهاي ظرفيت‌دار و مزيت‌دار صادراتي باشد و حمايت نيز به سمت کالاي توليدي صادرات محور و با نگاه درون‌زا و برون‌نگر هدايت شود تا بتوانيم با کشورهاي مختلف بخصوص اروپايي تبادلات تجاري خود را افزايش دهيم. آقا ميري در پايان گفت: اگر شرايطي که براي بهبود وضعيت صادرات ذکر شد مورد نظر قرار نگيرد شاهد اين خواهيم بود که در وضعيت تجارت با اروپايي‌ها درجا مي‌زنيم و تجارت بزرگتر نخواهد شد.

نام:
ایمیل:
* نظر: