به گزارش برنا، در حال حاضر قیمت بنزین با 1000 تومان عرضه می شود ولی برخی از رسانه ها گمانه زنی هایی در رابطه با افزایش قیمت بنزین دارند.

براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمتر از یک ماه دیگر بنزین دو نرخی و مجددا سهمیه بندی خواهد شد.

بر اساس این گزارش؛ برخی از رسانه ها گمانه زنی کردند که سهمیه بنزین برای هر ماه 60 لیتر با نرخ 1200 تومان عرضه خواهد شد و احتمال اینکه با افزایش قیمت مواجه شویم وجود دارد و چنانچه مصرف، بیشتر از حد اعلام شده یعنی بالای 60لیتر باشد، قیمت بنزین مابین 1700-1500 ارائه خواهد شد.