کد خبر: ۲۵۰۶۹
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۵
وزارت اقتصاد به منظور تسهیل فضای کسب و کار سامانه قوانین مخل کسب و کار را راه اندازی کرد.
به همت معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به نشانی http://Ria.mefa.ir  راه اندازی شد.

این سامانه در راستای شناسایی قوانین و مقرات مخل و مزاحم بهبود محیط کسب و کار در دو بخش دریافت اطلاعات از عموم و دریافت اطلاعات از دستگاه های اجرایی طراحی و پیاده سازی شده است.

پس از دریافت اطلاعات، تیم حقوقی دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز  های کسب و کار به تحلیل آماری و محتوایی پرداخته و در نهایت در جهت رفع مهمترین قوانین و مقررات اظهار شده به عنوان مخل محیط کسب و کار، با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بنا به نوع قانون یا مقرره، نسبت به تهیه و تدوین مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، مصوبه هیأت وزیران و یا لایحه تقدیمی به مجلس اقدام می نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از همه فعالین اقتصادی، حقوقی و علاقه مندان دعوت می نماید تا با ثبت اطلاعات قوانین و مقررات مخل در این سامانه در رفع موانع قانونی و مقرراتی بهبود محیط کسب و کار، دولت را یاری نمایند.
نام:
ایمیل:
* نظر: