کد خبر: ۳۹۷۱۰
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۹
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی آبان ماه در روستاهای کشور به ۲۴۴.۵ رسیده است و به این ترتیب نرخ تورم روستایی در آبان ماه معادل ۷.۳ درصد شده است.
شاخص کل در آبان ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۴۴.۵ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰/۲ درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۷.۵ درصد افزایش یافته و نسبت به ماه قبل ۷.۳ درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، ۷.۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۶۵.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۱.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۱  درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۵ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۵ در حدود ۶.۴ درصد) افزایش داشته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در آبان ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۳۰.۲ رسید که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۴  درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این ۸  درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۵ (۸.۳ درصد) کاهش یافته است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار