کد خبر: ۴۶۳۴۴
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۷
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي صندوق تامين خسارت بدني، در اجراي برنامه ها و سياست هاي تشويقي و ايجاد انگيزه در کارکنان و در راستاي استراتژي چهارم «توجه بر سرمايه انساني به عنوان ارزشمند ترين سرمايه صندوق»، از سـوي دکتـر جبـاري مدير عامـل صنـدوق از خانم نسيم نجفي ، بعنوان كارمند برتر فروردين ماه سال 1396 تقدير شد.
اين کارمندان مسئول و وظيفه شناس با الهام از تعهد و مهارت هاي لازم ، احترام و اکرام ارباب رجوع بعنوان مهم ترين رکن در عرصه خدمتگزاري، رعايت اخلاق و تسريع در خدمت رساني، تقويت حضور و تمشيت امور براي پيشرفت در ارائه خدمات صندوق اهتمام مي ورزيدند ، که از سوي کميته ارزيابي صندوق با کسب بيشترين امتياز انتخاب شدند.
 در همين راستا قرار است هر ماه يک نفر از کارکنان صندوق بعنوان کارمند برتر معرفي شود.

نام:
ایمیل:
* نظر: