کد خبر: ۴۸۰۰۳
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۰
حمید نجف
روزنامه نگار
چند صباحي است كه ازانتخابات شوراي شهر تهران مي گذرد وتقريبا آب هاي نقد از آسياب ذهنهاي افكارعمومي گذشته است ، انتخابي كه متاسفانه به دليل سو استفاده و يا زياده خواهي تعدادي ازليدرهاي شوراي عالي سياستگذاري و قطعا بعضي ازچهره هاي پشت صحنه مدعي اصلاح طلبي با حرف و حديث هاي زيادي مواجه شد .شايد يكي ازعمده دلايل اين اختلاف و سوء استفاده چند حزب زياده خواه را بتوان ناشي از فقدان بزرگ مرد سياستمدار والبته اخلاق مداركشوردانست .مرحوم هاشمي رفسنجاني ،مردي كه بارها با تدبيرودرايت خود جريان اصلاحات را ازانحراف نجات داد وبصورت مستقيم وغيرمستقيم آن را در ريل صحيح قرار داد .پس ازاين رحلت جانگدازشايد اين اولين تجربه انتخاباتي بود كه متاسفانه بدون حضوراو وبه اين شكل سئوال برانگيزاتفاق افتاد .اختلافي كه هنوزهم درجريان انتخاب شهردارهمگي شاهد وناظر آن هستيم .پيشتر نوشته بودم كه اصلاحات براي تداوم و پويايي وازهمه مهمترحفظ مقبوليت مردمي خود گاها نياز به نقد و اصلاح دروني دارد ،نقدي كه شايد بعضي ازچهره هاي مجيزگوي اين جريان آنرا برنتابند وبرآن خرده بگيرند اما لازم مي دانم كه نقد سازنده خود را ازموضوعات اين چند ماه اخيربه عنوان عضو كوچكي از اين بدنه بزرگ با شما درميان بگذارم .شايد اين درد و دل ها تلنگري باشد براي ورود به مرحله "اصلاح،اصلاحات "
1 – كمترين انتظارازسيد اصلاحات آن هم درنبود هاشمي عزيزاين بود كه نقش پدري خود را با جسارت وقدرت بيشتري اعمال كند ،طرفداري ازيك ليست پرحاشيه بدون عنايت به نظرمخالفين و منتقدان شايد درآن برهه حساس ازنظرزماني كارمعقولي بود اما در فضاي بعد ازانتخابات شايسته بود كه ايشان با تشكيل جلسه اي اضطراري بين طرفهاي درگيراين انتخابات آنان را در جهت همگرايي وهمدلي بيشتر سوق مي دادند . متاسفانه اين كار تا كنون به نحو مطلوبي اتفاق نيفتاده واگرهم شده بصورت شفاف اطلاع رساني نشده است واين آتش زيرخاكستر همچنان درانتظارنسيمي ديگررها شده كه بسيارخطرناك است .
2- هر چند اعضاي شوراي شهر فعلي با دور زدن اكثراحزاب و گروه هاي اصلاح طلب والبته تردستی و شعبده بازی بعضي از چهره هاي شوراي عالي سياستگذاري وتنها ازميان چند حزب وگروه وارد شورا شده اند اما بايد بپذيرند كه آنان ديگرنماينده حزب خود نيستند وازنظركاركردي وامدارجريان اصلاحات ومردم هستند .اگربنا باشد درجريان انتخاب شهردار و طبعا مديران شهرداري هم كار به نحو ناشايست مانند ليست بستن شورا پيش رود قطعا به اعتبارو مقبوليت اصلاحات ضربه سنگيني وارد خواهد كرد .
3- ازبزرگان اصلاحات مي خواهم كه با تشكيل ساختاري جديد با حضورهمه انديشه هاي اين جريان واحزاب و گروههاي حامي اصلاحات كاررا به نحوي مديريت و سازماندهي كنند كه درآينده درصد سوء استفاده،زياده خواهي و تبعيض هاي ناروا به حداقل برسد .
4- راي دهندگان به ليست مورد حمايت رئيس دولت اصلاحات اين توقع را دارند كه ازبازماندگان اين انتخابات وكساني كه به جد مورد تبعيض وظلم قرارگرفته اند به نحوي درسايراركان مديريتي  شهرداري استفاده شود .
5_ اعتباررهبراصلاحات درطول زمان وبا هزینه های گزاف به دست آمده است.این اعتباررا نباید به آسانی خرج کرد وازدست داد. بستن لیست دردقیقه ی 90 واستفاده از اعتبار نام اصلاحات، فقط یک بارجواب می دهد ودرصورت اشتباه متولیان،همه به اعتبار آنان ضربه می زند وهم اعتماد مردم.
6_پیشنهاد می کنم که اعضای شورای شهر، انتخاب شهردار تهران را با نظرومشورت مردم  وحداقل ازطریق نظرسنجی از آنان پیش ببرند ،شايد ازاين طريق ضمن احترام به نظرجمع تا حد زيادي ازحرف وحديث هاي نا خوشايند كاسته شود .
البته منظورازنظرسنجي اين نمونه هاي آبكي راه بينداز و جابيندازكه اين روزها درشبكه هاي مجازي  ملاحظه مي كنيد ، نيست ، افكار سنجي هايي كه هر كدام با يك نيت و  هدف مشخص دردستور قراردارد ، نيت يك نظر سنجي  واقعي ازميان همه صاحب نظران و شخصيتهاي مختلف سياسي حتي ازميان اعضاي فعلي شوراي شهراست .

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار