کد خبر: ۶۳۷۰۲
تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۶
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه مزایده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان یکی از بزرگترین مزایده های سازمان خصوصی سازی در سالجاری است گفت: با توجه به شرایط نسبتاً خوبی که فراهم شده است امیدواریم این مزایده ها به سرانجام برسد.
تعیین شرایط مناسب برای واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: بزرگترین شرکتی که دوم مرداد مزایده آن برگزار می شود شرکت کشت و صنعت مغان با قیمت پایه 1۷۶۱ میلیارد تومان است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: مجتمع صنعتی اسفراین و لوله گستر اسفراین هم که بیش از ۷7۰ میلیارد تومان ارزش دارند و چند سیلو و جایگاه سوخت مندرج در آگهی سازمان خصوصی سازی نیز در این روز به مزایده گذاشته می شود.
وی با بیان اینکه این مزایده یکی از بزرگترین مزایده های سازمان خصوصی سازی در سالجاری است افزود: با توجه به شرایط نسبتاً خوبی که فراهم شده است امیدواریم این مزایده ها به سرانجام برسد.
وی افزود : این شرکت ها هیچ کدام بورسی نیستند و صد در صد سهام آنها یکجا فروخته می شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی کشور گفت: کسانی که تمایل دارند در این مزایده شرکت کنند تا اول مرداد فرصت دارند پیشنهادهای خود را به صورت کتبی در پاکت های در بسته به سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.
پوری حسینی درباره سودده بودن این شرکت ها افزود: آنها ظرفیت سودده بودن را دارند اما متاسفانه با مدیریت های دولتی انتظار سود دهی بالایی از آنها نداریم.
وی گفت: شرکت کشت و صنعت مغان با ۲۷ هزار هکتار زمین زراعی که شامل بهترین خاک های ایران است در برخی سال ها زیانده و در برخی سال ها نیز سودآور بوده است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: امیدواریم با ورود بخش خصوصی واقعی به مزایده ها کارایی و بهره وری این مجموعه های اقتصادی افزایش یابد.
پوری حسینی گفت: اگر قضاوتی درباره واحدهای واگذار شده گذشته داریم نباید فقط به خریداران نگاه کنیم بلکه باید شرایط را نیز در نظر بگیریم.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که تحریم ها و کمبود بودجه های عمرانی از علل ناموفق بودن برخی بنگاه های واگذار شده در مزایده ها بوده است گفت: ساز و کار قانونی برای حمایت از بنگاه های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی وجود دارد.
وی افزود: به عنوان مثال زمانی که شرکت حمل و نقل خلیج فارس واگذار شد دیگر برای حمل و نقل گندم با این شرکت قرارداد امضا نشد و شرکت حمل و نقل خلیج فارس با برخی مشکلات مواجه شد. اینها نکاتی است که باید بسیار موشکافانه به آن نگاه کرد.
پوری حسینی گفت: از سوی دیگر برخی مدیران دولتی برای ناکارآمد نشان دادن واگذاری ها با مجموعه های واگذار شده قراردادی امضا نمی کنند تا بگویند خصوصی سازی موفق نیست، و دولتی ها خوب هستند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی کشور گفت: به عنوان مثال زمانی که آلومینیوم المهدی و هرمزال فروخته شد، ۲۳ ماه در دادگاه هیات داوری و بازرسی در خصوص این واگذاری جواب پس می دادیم و در نهایت رای به برگزاری سلامت این واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی گردید.
پوری حسینی با بیان اینکه جوسازی علیه خصوصی سازی بسیار زیاد است، گفت: خصولتی ها مجاز هستند در مزایده شرکت کنند اما بر اساس قانون حق داشتن بیش از ۴۰ درصد سهام یک بنگاه را ندارند. بنابراین اگر بیش از این درصد را در اختیار داشته باشند باید مازاد ۴۰ درصد خود را واگذار کنند.
وی گفت: چون بر اساس قانون ممنوعیتی برای ورود خصولتی ها به مزایده ها نداریم بنابراین آنها از ورود به مزایده منع نیستند اما باید راه را برای ورود خصولتی ها سخت و برای بخش خصوصی واقعی سهل و آسان نمود.
پوری حسینی افزود: مشوق های سازمان خصوصی سازی برای حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاریها شفاف است و برای آنها سود فروش اقساطی سه درصد کمتر محاسبه و مدت اقساط نیز یک سوم بیشتر انجام و اقساط آنها در صورت درخواست بخش خصوصی به صورت پلکانی تعیین می شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بخش خصوصی نباید بترسد و باید بداند با سرمایه و سرمایه داری و سرمایه گذاری نه تنها کسی مخالف نیست بلکه مشوق آن نیز هستیم.
وی افزود: مدیران دولتی که حاضر به واگذاری بنگاه های خود نیستند بیشترین آسیب را به خصوصی سازی زده اند و گزارش های نادرست در این زمینه تولید کرده اند.
 


تعیین شرایط مناسب برای واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه مزایده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان یکی از بزرگترین مزایده های سازمان خصوصی سازی در سالجاری است گفت: با توجه به شرایط نسبتاً خوبی که فراهم شده است امیدواریم این مزایده ها به سرانجام برسد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: بزرگترین شرکتی که دوم مرداد مزایده آن برگزار می شود شرکت کشت و صنعت مغان با قیمت پایه 1۷۶۱ میلیارد تومان است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: مجتمع صنعتی اسفراین و لوله گستر اسفراین هم که بیش از ۷7۰ میلیارد تومان ارزش دارند و چند سیلو و جایگاه سوخت مندرج در آگهی سازمان خصوصی سازی نیز در این روز به مزایده گذاشته می شود.
وی با بیان اینکه این مزایده یکی از بزرگترین مزایده های سازمان خصوصی سازی در سالجاری است افزود: با توجه به شرایط نسبتاً خوبی که فراهم شده است امیدواریم این مزایده ها به سرانجام برسد.
وی افزود : این شرکت ها هیچ کدام بورسی نیستند و صد در صد سهام آنها یکجا فروخته می شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی کشور گفت: کسانی که تمایل دارند در این مزایده شرکت کنند تا اول مرداد فرصت دارند پیشنهادهای خود را به صورت کتبی در پاکت های در بسته به سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.
پوری حسینی درباره سودده بودن این شرکت ها افزود: آنها ظرفیت سودده بودن را دارند اما متاسفانه با مدیریت های دولتی انتظار سود دهی بالایی از آنها نداریم.
وی گفت: شرکت کشت و صنعت مغان با ۲۷ هزار هکتار زمین زراعی که شامل بهترین خاک های ایران است در برخی سال ها زیانده و در برخی سال ها نیز سودآور بوده است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: امیدواریم با ورود بخش خصوصی واقعی به مزایده ها کارایی و بهره وری این مجموعه های اقتصادی افزایش یابد.
پوری حسینی گفت: اگر قضاوتی درباره واحدهای واگذار شده گذشته داریم نباید فقط به خریداران نگاه کنیم بلکه باید شرایط را نیز در نظر بگیریم.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که تحریم ها و کمبود بودجه های عمرانی از علل ناموفق بودن برخی بنگاه های واگذار شده در مزایده ها بوده است گفت: ساز و کار قانونی برای حمایت از بنگاه های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی وجود دارد.
وی افزود: به عنوان مثال زمانی که شرکت حمل و نقل خلیج فارس واگذار شد دیگر برای حمل و نقل گندم با این شرکت قرارداد امضا نشد و شرکت حمل و نقل خلیج فارس با برخی مشکلات مواجه شد. اینها نکاتی است که باید بسیار موشکافانه به آن نگاه کرد.
پوری حسینی گفت: از سوی دیگر برخی مدیران دولتی برای ناکارآمد نشان دادن واگذاری ها با مجموعه های واگذار شده قراردادی امضا نمی کنند تا بگویند خصوصی سازی موفق نیست، و دولتی ها خوب هستند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی کشور گفت: به عنوان مثال زمانی که آلومینیوم المهدی و هرمزال فروخته شد، ۲۳ ماه در دادگاه هیات داوری و بازرسی در خصوص این واگذاری جواب پس می دادیم و در نهایت رای به برگزاری سلامت این واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی گردید.
پوری حسینی با بیان اینکه جوسازی علیه خصوصی سازی بسیار زیاد است، گفت: خصولتی ها مجاز هستند در مزایده شرکت کنند اما بر اساس قانون حق داشتن بیش از ۴۰ درصد سهام یک بنگاه را ندارند. بنابراین اگر بیش از این درصد را در اختیار داشته باشند باید مازاد ۴۰ درصد خود را واگذار کنند.
وی گفت: چون بر اساس قانون ممنوعیتی برای ورود خصولتی ها به مزایده ها نداریم بنابراین آنها از ورود به مزایده منع نیستند اما باید راه را برای ورود خصولتی ها سخت و برای بخش خصوصی واقعی سهل و آسان نمود.
پوری حسینی افزود: مشوق های سازمان خصوصی سازی برای حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاریها شفاف است و برای آنها سود فروش اقساطی سه درصد کمتر محاسبه و مدت اقساط نیز یک سوم بیشتر انجام و اقساط آنها در صورت درخواست بخش خصوصی به صورت پلکانی تعیین می شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بخش خصوصی نباید بترسد و باید بداند با سرمایه و سرمایه داری و سرمایه گذاری نه تنها کسی مخالف نیست بلکه مشوق آن نیز هستیم.
وی افزود: مدیران دولتی که حاضر به واگذاری بنگاه های خود نیستند بیشترین آسیب را به خصوصی سازی زده اند و گزارش های نادرست در این زمینه تولید کرده اند.
 
نام:
ایمیل:
* نظر: