تصاویر منتخب و برتر شرکت کننده در مسابقه عکاسی سالانه نشنال جئوگرافی ۲۰۱۸. آثار ارسال شده به مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافی ۲۰۱۸ در سه بخش مردمی، شهر ها و طبیعت به منظور انتخاب افراد برتر به نمایش گذاشته می شوند.
عکس های منتخب شرکت کننده در مسابقه نشنال جئوگرافی 2018
عکس های برتر مسابقه نشنال جغرافیک ۲۰۱۸

عکس های برتر مسابقه نشنال جغرافیک ۲۰۱۸


عکس های برتر مسابقه نشنال جغرافیک ۲۰۱۸

عکس های برتر مسابقه نشنال جغرافیک ۲۰۱۸

عکس های برتر مسابقه نشنال جغرافیک ۲۰۱۸

عکس های برتر مسابقه نشنال جغرافیک ۲۰۱۸

عکس های برتر مسابقه نشنال جغرافیک ۲۰۱۸

عکس های برتر مسابقه نشنال جغرافیک ۲۰۱۸

عکس های برتر مسابقه نشنال جغرافیک ۲۰۱۸

عکس های برتر مسابقه نشنال جغرافیک ۲۰۱۸

عکس های برتر مسابقه نشنال جغرافیک ۲۰۱۸

عکس های برتر مسابقه نشنال جغرافیک ۲۰۱۸

عکس های برتر مسابقه نشنال جغرافیک ۲۰۱۸

عکس های برتر مسابقه نشنال جغرافیک ۲۰۱۸
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: