کد خبر: ۷۰۱۶۰
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۵
نخستین شماره نشریه "تحلیل ادواری بازار بیمه کشور" با ترتیب انتشار دو فصلنامه، حاوی تحلیل وضعیت موجود و وضعیت بهینه در صنعت بیمه، بررسی چشم انداز آتی بازار بیمه، تحلیل روند فصلی شاخصهای مهم صنعت بیمه، تحلیل بلندمدت، تحلیل میان‌مدت (ادوار) و تحلیل کوتاه مدت، ارزیابی عملکرد صنعت بیمه به طور کلی و به تفکیک شرکت‌های بیمه از سه منظر مالی، ریسک و توسعه انتشار یافت.
انتشار اولین شماره نشریه تحلیل ادواری بازار بیمه توسط پژوهشکده بیمهبه گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه این نشریه که توسط گروه پژوهشی مطالعات اقتصادی و مالی صورت گرفته‌است درصدد است تا بازار بیمه ایران را از منظر تحلیل اقتصادی، مالی، ریسک و توسعه بررسی نماید.
داده‌های این تحلیل مربوط به داده‌های شاخص صنعت بیمه تا نیمسال دوم سال 96 است و تاکید بر شناسایی و اندازه‌گیری رابطه بین متغیرهای صنعت بیمه و متغییرهای اقتصادی و در ادامه پیش‌بینی وضعیت صنعت بیمه متاثر از شرایط اقتصادی دارد.
دکتر صفری سرپرست پژوهشکده بیمه در معرفی این نشریه با تاکید بر ضرورت انتشار چنین نشریاتی تحلیلی در صنعت بیمه گفت: انتظارات ایجاد شده در صنعت از ارایه گزارش‌ها و تحلیل‌های ساده به سمت عرضه تحلیل‌های عمیقتر و پیچیده‌تری سوق یافته‌است و ناگزیر به قرارگرفتن در این مسیر هستیم. وی افزود در نخستین شماره این نشریه در تحلیل مالی به تحلیل بازده، کارایی و پایداری صنعت بیمه پرداخته شده و در تحلیل ریسک نیز با توجه به رفتار تابع چگالی احتمال، خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه در دوره‌های مختلف در سطح کلان و به تفکیک شرکت‌های بیمه مورد بررسی قرارگرفته‌است. دکتر صفری خاطر نشان کرد: در نهایت در تحلیل توسعه‌ای نیز صنعت بیمه با توجه به شاخص‌های توسعه تولید، توسعه مشتریان و توسعه فیزیکی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.
امیر صفری با اشاره به وضعیت توسعه‌ای صنعت بیمه در ایران و مراحل رشد و توسعه‌یافتگی جهانی این صنعت تصریح کرد: در این نشریه با بررسی و با برآورد منحنی توسعه S، نمایی از جایگاه صنعت بیمه کشور در مراحل توسعه و آینده توسعه صنعت بیمه ارائه و با هدف توضیح نوسانات تولید بیمه (حق بیمه)، تحلیل ادوار بیمه و اقتصاد در ایران ارائه شده است و در نهایت تحلیل و پیش‌بینی وضعیت تولید صنعت بیمه با توجه به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان صنعت بیمه برای ارائه تحلیل و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت در یک سال آینده صنعت را مشاهده می‌کنیم.
وی ضمن اشاره به اینکه برای تهیه ساختار، اجزاء و شاخصهای این نشریه، مطالعه گسترده ای توسط همکاران پژوهشکده صورت گرفته است، در مورد اهمیت این نشریه گفت: خلاء وجود نشریه ای تحلیلی با تخصص صنعت بیمه مشهود است. بدون این نشریه، دیدگاه، تحلیل و چشم انداز صحیحی از تحولات صنعت بیمه کشور نداریم. صنعت بیمه حاوی داده های خام آماری بسیاری است که بطور منسجم، یکپارچه و مستمر مورد تحلیل و پردازش قرار نمی گیرند و از آن داده های خام، اطلاعات، دانش، دیدگاه و چشم انداز استخراج نمی شود. لذا تولید نشریه ای تحلیلی با همین هدف مد نظر پژوهشکده قرار گرفت تا این خلاء را پرکند.
وی افزود: در شمار نخست این نشریه، به روشها و متدولوژی تهیه شاخصها نیز پرداخته ایم تا برای بهره برداران، روش تهیه شاخصها روشن گردد. بخش روشها و متدولوژی مطالعه، در شماره های بعدی تکرار نخواهد شد. وی ضمن استقبال از دریافت هرگونه نقد و انتقاد در مورد نشریه، تاکید کرد: این نشریه قطعاً خالی از ایراد و اشکال نیست و مسلماً نقطه نظرات کارشناسان و صاحبنظران می تواند بر بهبود مستمر ساختار، روش تحقیق، شاخصها و متغیرهای مورد تحلیل بیافزاید.
علاقه‌مندان برای دسترسی به اطلاعات کامل این طرح ‌پژوهشی می‌توانند به آدرس http://www.irc.ac.ir/gozareshtarh/index.php?id=136 مراجعه نمایند

نام:
ایمیل:
* نظر: