کد خبر: ۷۱۳۷۷
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۰
گزارش بانک مرکزي از رشد 21 درصدی خبر مي‌دهد؛
گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزي حجم نقدينگي در مهرماه سال جاري را بيش از هزار و ۷۲۵ هزار ميليارد تومان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۱ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
سونامی نقدينگي در اقتصاد
گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزي حجم نقدينگي در مهرماه سال جاري را بيش از هزار و ۷۲۵ هزار ميليارد تومان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۱ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از خبرگزاري تسنيم، بانک مرکزي با انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي در آبان ماه سال جاري، حجم نقدينگي را 16 هزار و 252 هزار ميليارد ريال اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته 12.8 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (آبان 97 نسبت به آبان 96)، 21.1 درصد افزايش نشان مي‌دهد. حجم پول در اين دوره 2445.5 هزار ميليارد ريال با 43.4 درصد افزايش نسبت به آبان‌ ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نيز با 18.1 درصد رشد، 14806.5 هزار ميليارد ريال است. بر پايه اين گزارش، ميزان دارايي‌هاي خارجي سيستم بانکي در آبان ماه امسال 8788.5 هزار ميليارد ريال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 36.3 درصد افزايش يافته است. در عين حال، بدهي بخش دولتي در دوره مورد بررسي 2985.7 هزار ميليارد ريال است که نسبت به آبان ماه سال 96 به ميزان 17.5 درصد رشد يافته است. طبق اعلام بانک مرکزي، بدهي بخش غيردولتي 11943.1 هزار ميليارد ريال است که نشان دهنده 18.7 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نيز 9.4 درصد رشد نشان مي‌دهد.

خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک مرکزي
ميزان دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي در آبان ماه سال جاري به 4607.3 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27.3 درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در دوره مورد بررسي نيز 668.9 هزار ميليارد ريال بوده که نشان‌دهنده 9.8 درصد افزايش است. بدهي‌هاي ارزي بانک مرکزي در آبان ماه سال جاري 2268.5 هزار ميليارد ريال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29.2 درصد افزايش يافته است.

وضعيت دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي
اين گزارش حاکي است، ميزان دارايي‌هاي خارجي در اين بخش با 47.9 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 4181.2 هزار ميليارد ريال رسيده و حجم اسکناس و مسکوک نيز با منفي 20.5 درصد، 87.9 هزار ميليارد ريال است.
سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي نزد بانک مرکزي با 22.8 درصد افزايش به 1864.7 هزار ميليارد ريال رسيد. همچنين بدهي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي نيز در دوره آبان ماه سال 97 با 43.2 درصد افزايش به 1581.3 هزار ميليارد ريال رسيده است.

خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک‌هاي تجاري
ميزان دارايي‌هاي خارجي بانک‌هاي تجاري کشور در آبان ماه امسال 574.7 هزار ميليارد ريال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31.6 درصد رشد نشان مي‌دهد. سپرده بانک‌هاي تجاري نزد بانک مرکزي نيز 398.6 هزار ميليارد ريال بوده که 31.5 درصد افزايش يافته است. جمع کل دارايي‌هاي بانک‌هاي تجاري در دوره مورد بررسي، 5492 هزار ميليارد ريال بوده که به نسبت آبان ماه سال 96 داراي 20.9 درصد رشد است و ميزان بدهي بانک‌هاي تجاري به بانک مرکزي در آبان ماه به 33.7 هزار ميليارد ريال رسيده که 68.6 درصد نسبت به آبان 96 کاهش داشته است.

وضعيت دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک‌هاي تخصصي
بر پايه اين گزارش، ميزان دارايي‌هاي خارجي بانک‌هاي تخصصي در آبان ماه سال جاري 1197.8 هزار ميليارد ريال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 80.8 درصد رشد يافته است. جمع کل دارايي‌هاي بانک‌هاي تخصصي در اين دوره رقم 6098.4 هزار ميليارد ريال است که 22.2 درصد رشد دارد. همچنين ميزان بدهي بانک‌هاي تخصصي به بانک مرکزي 491.8 هزار ميليارد ريال است که رشدي معادل 14.2 درصد نسبت به آبان 96 دارد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار