سیل بسیاری از راه‌های شهری و روستایی در استان لرستان را تخریب کرده‌است. در حال حاضر امداد هوایی تنها راه حل امداد‌رسانی به آن‌هاست که توسط هلال‌احمر، ارتش و اورژانس انجام می‌شود.
اورژانس هوایی
هلیکوپتر امداد هلال احمر در حال فرود برای بارگیری
هلیکوپتر امداد هلال احمر در حال فرود برای بارگیری
هلیکوپتر هلال احمر نجات یافتگان را در فرودگاه خرم‌آباد پیاده می‌کند
هلیکوپتر هلال احمر نجات یافتگان را در فرودگاه خرم‌آباد پیاده می‌کند
هلیکوپتر ارتش جمهوری اسلامی که برای امداد‌رسانی بلند می‌شود
هلیکوپتر ارتش جمهوری اسلامی که برای امداد‌رسانی بلند می‌شود
دپو بسته‌های امدادی در فرودگاه خرم‌آباد
دپو بسته‌های امدادی در فرودگاه خرم‌آباد
دپو بسته‌های امدادی در فرودگاه خرم‌آباد
دپو بسته‌های امدادی در فرودگاه خرم‌آباد
دپو بسته‌های امدادی در فرودگاه خرم‌آباد
دپو بسته‌های امدادی در فرودگاه خرم‌آباد
لحظه رفتن برای امداد رسانی
لحظه رفتن برای امداد رسانی
لحظه رفتن برای امداد رسانی
لحظه رفتن برای امداد رسانی
لحظه رفتن برای امداد رسانی
لحظه رفتن برای امداد رسانی
لحظه رفتن برای امداد رسانی
لحظه رفتن برای امداد رسانی
لحظه رفتن برای امداد رسانی
لحظه رفتن برای امداد رسانی
تلاش‌های برای رسیدن به هلیکوپتر و دریافت ارزاق
تلاش‌های برای رسیدن به هلیکوپتر و دریافت ارزاق
مردم تلاش می‌کنند خودشان را به هلی‌کوپتر برسانند
مردم تلاش می‌کنند خودشان را به هلی‌کوپتر برسانند
تلاش‌های برای رسیدن به هلیکوپتر و دریافت ارزاق
تلاش‌های برای رسیدن به هلیکوپتر و دریافت ارزاق
تلاش‌های برای رسیدن به هلیکوپتر و دریافت ارزاق
تلاش‌های برای رسیدن به هلیکوپتر و دریافت ارزاق
این زن چندبار به دلیل شدت باد هلیکوپتر زمین خورد اما خودش را رساند
این زن چندبار به دلیل شدت باد هلیکوپتر زمین خورد اما خودش را رساند
لحظه دریافت بسته‌های غذا
لحظه دریافت بسته‌های غذا
لحظه دریافت بسته‌های غذا
لحظه دریافت بسته‌های غذا
لحظه دریافت بسته‌های غذا
لحظه دریافت بسته‌های غذا
لحظه دریافت بسته‌های غذا
لحظه دریافت بسته‌های غذا
تلاش‌های برای رسیدن به هلیکوپتر و دریافت ارزاق
تلاش‌های برای رسیدن به هلیکوپتر و دریافت ارزاق
تلاش‌های برای رسیدن به هلیکوپتر و دریافت ارزاق
تلاش‌های برای رسیدن به هلیکوپتر و دریافت ارزاق
لحظه دریافت بسته‌های غذا
لحظه دریافت بسته‌های غذا
تلاش‌های برای رسیدن به هلیکوپتر و دریافت ارزاق
تلاش‌های برای رسیدن به هلیکوپتر و دریافت ارزاق
به علت هجوم مردم هلیکوپتر هلا‌ل‌احمر در فاصله‌ای میان زمین و آسمان می‌ایستاد و اقلام از داخل پرت می‌شد
به علت هجوم مردم هلیکوپتر هلا‌ل‌احمر در فاصله‌ای میان زمین و آسمان می‌ایستاد و اقلام از داخل پرت می‌شد
به علت هجوم مردم هلیکوپتر هلا‌ل‌احمر در فاصله‌ای میان زمین و آسمان می‌ایستاد و اقلام از داخل پرت می‌شد
به علت هجوم مردم هلیکوپتر هلا‌ل‌احمر در فاصله‌ای میان زمین و آسمان می‌ایستاد و اقلام از داخل پرت می‌شد
تلاش‌های برای رسیدن به هلیکوپتر و دریافت ارزاق
تلاش‌های برای رسیدن به هلیکوپتر و دریافت ارزاق
به علت هجوم مردم هلیکوپتر هلا‌ل‌احمر در فاصله‌ای میان زمین و آسمان می‌ایستاد و اقلام از داخل پرت می‌شد
به علت هجوم مردم هلیکوپتر هلا‌ل‌احمر در فاصله‌ای میان زمین و آسمان می‌ایستاد و اقلام از داخل پرت می‌شد
به علت هجوم مردم هلیکوپتر هلا‌ل‌احمر در فاصله‌ای میان زمین و آسمان می‌ایستاد و اقلام از داخل پرت می‌شد
به علت هجوم مردم هلیکوپتر هلا‌ل‌احمر در فاصله‌ای میان زمین و آسمان می‌ایستاد و اقلام از داخل پرت می‌شد
به علت هجوم مردم هلیکوپتر هلا‌ل‌احمر در فاصله‌ای میان زمین و آسمان می‌ایستاد و اقلام از داخل پرت می‌شد
به علت هجوم مردم هلیکوپتر هلا‌ل‌احمر در فاصله‌ای میان زمین و آسمان می‌ایستاد و اقلام از داخل پرت می‌شد
کاپیتان هلیکوپتر پس از پایان امداد‌رسانی
کاپیتان هلیکوپتر پس از پایان امداد‌رسانی
پس از پایان امداد‌رسانی
پس از پایان امداد‌رسانی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: