کد خبر: ۳۸۴۱۳
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۰
رهبر انقلاب اسلامي‌به مناسب سيزده آبان روز دانش آموز و روزملي مبارزه با استکباراين پرسش را از مقامات وزارت علوم و آموزش و پرورش مطرح کردند جاي هفتاد جلد از اسناد بدست آمده ازسفارت امريکا دراين نظام کجاست و چرا دراين مورد بي توجهي مي‌شود.

نسرين نيکفال آذر
استاد دانشگاه

رهبر انقلاب اسلامي‌به مناسب سيزده آبان روزدانش آموز و روزملي مبارزه با استکباراين پرسش را از مقامات وزارت علوم و آموزش و پرورش مطرح کردند جاي هفتاد جلد از اسناد بدست آمده ازسفارت امريکا دراين نظام کجاست و چرا دراين مورد بي توجهي مي‌شود. اين پرسش پاي مشکل عميقي تري را به ميان مي‌کشد. چرا نظام آموزش تنها به صورت انتزاعي به‌اموزش مي‌پردازد و چرا به آگاهي‌هاي سياسي،اجتماعي، ... اقتصادي وتاريخي کمترين توجه را دارند. اين کاستي محصول نهايي اين نظام را از کارآمدي مي‌اندازد.به نظر مي‌رسد وزير جديد آموزش و پرورش دکترفخرالدين دانش آشتياني درچند ماه پيش رو که تا پايان کار دولت مانده است وقت و انرژي خود را صرف تشکيل گروه‌هاي مطلعاتي کند و درگام اول دلايل بي اعتنايي اين نظام به آگاهي عمومي‌را بيابد و درگام بعد با تدوين استراتژي آگاهانه قدم به قدم اين نظام را درمدار درست اش قراردهد . بايد ازاقدامات صوري و ضربتي براي گنجاندن اسناد سفارت درکتاب‌هاي درسي خود داري کرد. چرا که هرعجله اي کار را به جايي مي‌رساند که بجاي تاثيرگذاري مثبت برکودکان، نوجوانان و جوانان آنها را شايد سرخورده کند. خوب است مسئولان نظام آموزشي از برخورد موردي با يک تذکرپرهيزکنند وبا همه جانبه نگري مشکل را به صورت انضمامي‌وکل نگرحل کنند.نظام آموزشي فراگردي مدام و نوبنو شونده است که ازنوزادي آغاز و تا پايان عمرادامه مي‌يابد. مدرسه ودانشگاه پرانتزي ما بين بقيه زندگي نيست. بايد با کليت زندگي گره بخورد،مهمترين نکته درآموزش آنست که بجاي محفوظات روش يادگيري را بياموزاند و بجاي هنرتست زني مهارت زندگي جمعي را آموزش دهد. مهارتي که درگروي آگاهي جامعه شناختي، روان شناختي و تاريخي است و ازهمه مهمتربه نيازهاي کوتاه، ميان وبلند مدت جامعه پاسخ مي‌دهد .اتفاقي که فقدانش درکشورما کاملا مشهود است. به نظر مي‌رسد براي بسط آگاهي‌ها نبايد دانش آموزان و حتي دانشجويان را نسبت به آنها شرطي و وادارشان کرد نمره قبولي بگيرند. چرا که بعد ازقبولي بلافاصله هرآنچه‌اموخته‌اند بدورمي‌اندازند. بايد روش‌هاي بهتري کشف کرد که خود آنها اهميت موضوع را درک کنند وبا همه وجود نسبت به‌اموختن شان شوق نشان دهند. شايد يکي ازراه‌هاي موثرايجاد فضاي گفت وگو و پرسش و پاسخ بدون ملاحظه است. چرا که آگاهي وقتي انتقادي مي‌شود درذهن براي هميشه جاگيرمي‌شود. يادمان باشد قبل ازدانش آموزان و دانشجويان معلمان واساتيد را بايد نسبت به موضوع حساس کرد؛ درغير اين صورت هيج برنامه اي درعمل محقق نمي‌شود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار