کد خبر: ۳۹۲۸۹
تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۶
فیلیپ استیفنز
فایننشال تایمز

تعهد آمریکا به متحدینش در اروپا همواره به نفع آمریکا بوده است، انتخاب دونالد ترامپ میتواند باعث بیدار شدن اروپا خواهد شد. اروپایی‌ها باید از انتخاب ترامپ استقبال کنند و روی پای خود بیاستند. سیاستگذاران اروپایی شوکه شده ازنتیجه انتخابات آمریکا به دنبال راهکاری تازه هستند. وعده های ترامپ باعث خطرناک شدن جهان و اروپا خواهد شد ، این رویکرد می تواند باعث شود تا اروپا مسئولیت پذیری بیشتری را درباره‌امنیت خود پیش گیرد. سیاست خارجی ترامپ درحال شکل گیری است. باتوجه به سخنان پیشین ترامپ در مبارزات انتخاباتی و یا عقاید مشاورانش ، تناقض وجود دارد. انزوای آمریکا با وعده ترامپ به افزایش هزینه های نظامی شروع خواهد شد، موضوعاتی دیگر چون اقتصاد ناسیونالیستی و خروج از مسئولیت پذیری جهانی ، ترامپ به عنوان منتقد ناتو به طور واضح به این معنی است که کشورهایی چون آلمان، لهستان، فرانسه و انگلیس باید مواظب خود باشند. مخالفت و دوری از جهانی سازی یکی از موضوعات مطرح درمیان عامه مردم آمریکاست.پس از جنگ های پرخرج در افغانستان و عراق دیگر بازاری برای ماجراجویی آمریکایی در خارج از کشور نیست. جنگ عراق با هدف نشان دادن قدرت آمریکا بود اما این جنگ باعث نشان دادن ضعف ملی آمریکا شد. این جنگ با همراهی اروپا بود امری که با بی آگاهی بسیاری از سیاستمداران اروپایی در زمینه بودجه نظامی روبرو شد. نقش اروپا پس از سقوط کمونیسم با گسترش لیبرالیسم بین المللی همراه شد. از دید اروپایی ها ،آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت برای حفظ صلح بود اما از دید واشنگتن این امر هرگز یک منفعت خوب نبود. ناتو خط مقدم دفاع جهانی دربرابر حملات ضد آمریکایی بود. اروپایی امن و شکوفا بازاری خوب برای آمریکا بود. معماری پس از جنگ در اقتصاد به سوی تجارت های آمریکا کشیده شد.این فرض با سقوط دیوار برلین بیشتر شد و متحدین دموکراسی و لیبرالیسم را در کشورهای پسا کمونیست برمبنی محرک های واشنگتن بود. محاسبات اقتصادی در دهه اخیر تغییر کرده است که بیشتر به دلیل قدرت چین در سیستم تجاری بوده است . دراین میان تصور سودمند بودن تجارت آمریکا با عقب نشینی به سیاست حمایتگرایانه سخت است. حال اگر ترامپ دیدگاه فردی چون نیوت گرینگیج را داشته باشد که استونیا را حیاط خلوت مسکو خواند، بازی برای اروپا تمام شده است و افزایش بودجه نظامی ناتو درصورتی که‌امریکا از این اتحاد کنار بکشد بی معنی است. آمریکا با جدایی از متحدین اروپایی اش ضرر بسیاری خواهد کرد. نقش اروپا در دهه های اخیر درحمایت از آمریکا در عرصه جهانی باعث شده برخی بگویند اروپا خود را ارزان فروخته است. بنابراین اروپایی ها باید هزینه بیشتری را روی استراتژیهای خود بگذارند تا تهدید مسکو را در مرزهای خود کاهش دهند اما هیچکس نمی تواند این تصور را داشته باشد که‌امریکا با جدایی تاریخی از اروپا برنده خواهد بود.
ترجمه: فاطمه مهتدی


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار