کد خبر: ۴۳۴۰۰
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۶
گيدئون راکمن – فايننشال تايمز
ترجمه : فاطمه مهتدي
پس از سقوط ديوار برلين موج دموکراتيک به راه افتاد . آزادي سياسي در کشورهاي اروپايي و آمريکا گسترش يافت و کشورهايي چون لهستان، آفريقاي جنوبي و اندونزي دموکراتيک شدند. اما حال به نظر مي‌رسد اين روند به جهت عکس حرکت مي‌کند. موجي استبدادي شروع به حرکت به سوي دموکراسي در غرب کرده است. ظهور رويکرد استبدادي ابتدا خود را در کشورهاي جوان دموکراتيک چون روسيه، تايلند و فيليپين نشان داد و به سياست غربي گسترش يافت.مقامات لهستان و مجارستان تمايلات استبدادي دارند. يکي از بيشترين تغييرات قابل توجه با انتخابات رئيس جمهوري آمريکا رخ داد که درآن دونالد ترامپ رسانه‌هاي آزاد را دشمن خطاب کرد و احترام کمي‌براي دادستاني قائل شد که ارگاني مستقل است. موج استبدادي تهديدي براي زيرسئوال بردن کارکرد سياست است.باوري که سياست دموکراسي‌هاي پربار غرب کاملا با بنيادهاي کشورهاي آمريکاي لاتين و آسيا متفاوت است ممکن است نيازمند بازبيني دوباره باشد.اين ايده که طبقه متوسط و جوان هميشه جزو طرفداران دموکراسي هستند به طور افزاينده اي درحال تغيير است. فرسايش ارزشهاي دموکراتيک در غرب سال گذشته خود را درجريان انتخابات آمريکا نشان داد. در روسيه پس از بحران اقتصادي و بي قانوني دهه 90 روي کار آمدن ولاديمير پوتين باعث شکل دادن به استبداد نرم ، پوپوليسم ، فساد و سرکوب رسانه‌ها بود. اين يک اتفاق نيست که يکي از هشدارها درباره ترامپيسم از سوي گري کاسپاروف يکي از مخالفان دولت پوتين مطرح شد. رودريگو دوترته، رئيس جمهور فيليپين به راحتي از دفترچه بازيهاي پوتين الگو گرفت و برخورد سختي با ليبرالهاي فيليپين داشت و مردم نگران از جنايت و قاچاق مواد مخدر را به سوي خود جلب کرد و حتي راي دهندگان جوان نيز از وي حمايت کردند افرادي که سنشان به گذشته اين کشور و تلاش براي به دست آوردن دموکراسي نمي‌رسد. الگوي مشابه در آفريقاي جنوبي با رياست جمهوري جيکوب زوما و فشار بر رسانه‌ها و ليبرالها رخ داد کشوري که سابقه آپارتايد و تلاش طولاني نلسون ماندلا براي ايجاد دموکراسي را دارد. نقطه مشترک ميان فرسايش حمايت از دموکراسي در روسيه، فيليپين، آفريقاي جنوبي و حتي آمريکا چيست؟براي بسياري از راي دهندگان دموکراسي به معني پايان است اگر سيستم دموکراسي نتواند در اين کشورها اشتغالزايي ، امنيت داشته باشد برخي از راي دهندگان جذب جايگزين افراد استبدادگر مي‌شوند. اين لغزش به سوي استبداد بيشتر باعث نابرابري در سيستم سياسي و اقتصادي مي‌شود.دراين ميان هميشه افرادي هستند که آزادي سياسي را ارزشمند مي‌دانند و آنرا براي هويت بشر ضروري ميدانند. اما اگر مردم عادي آنرا باور نداشته باشند برخي ممکن است آزادي را رها کنند.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار