کد خبر: ۴۵۵۴۷
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۳
یکی از محصولات متمایز بیمه ملت بیمه مستمری زنان خانه دار می باشد. این بیمه نامه که با توجه به نقش استراتژیک زنان در خانواده و به منظور رفع نگرانی آن ها از تأمین نیازهای مادی خود در آینده طراحی و تعریف شده است پاسخی است به نیاز واقعی زنان برای برخورداری از تامین مالی و دریافت مستمری در دوران بازنشستگی.
در میان انواع مختلف حساب ها و پس اندازها، بیمه مستمری زنان خانه دار دارای قابلیت ویژه و منحصر به فردی می باشد، که به نظر می رسد لازم است هر یک از بانوان ایرانی این بیمه نامه را داشته باشند.
لذا به منظور معرفی بیشتر و بهتر این بیمه نامه و بیان مزیت های آن مصاحبه ای با آقای امانی معاون فنی بیمه های زندگی بیمه ملت ترتیب داده ایم که در ادامه قابل ملاحظه است:
1-لطفا ویژگی های بیمه نامه مستمری زنان خانه دار را تشریح کنید.
این بیمه نامه ضمن اینکه تخصـصی ترین بیمـه مسـتمری بانوان در ایران می باشد، امکان پرداخت مستمری مادام العمر به بانوان را فراهم می کند. میزان افزایش ســالیانه نـرخ مســتمری 8 درصـد می باشد و امکاناتی نظیر: پرداخت اندوخته ایجاد شده به ذینفع یا ذینفعان درصورت فوت بیمه شـده در دوران پرداخت حق بیمه، پرداخت 10سـال مسـتمری به ذینفع یا ذینفعان در صورت فوت بیمه شـده در طـول 10سـال اول دریافت مسـتمری و پرداخـت سـه برابر آخرین مســتمری مـاهـانه به ذیـنفع یا ذیـنفعان در صـورت فوت بیمه شده برای هزینه های ضـروری فوت را دارد.
2-شرایط بهره مندی از مزایای این بیمه نامه چیست؟
بانوان ایرانی با بیمه شدن در این طرح همانند تمـامی مشـاغل، تحت پوشش بیمه مستمری قـرارگرفته و با پرداخت 13 تا 30 سـال حـق بیمه (با توجه به سن خود)، تا پایان  عمر از حقوق مسـتمری بهـره مند می گردند.
3-آیا برای خرید این بیمه نامه شرایط سنی خاصی در نظر گرفته شده است؟
بله، حداقل سن برای خرید این بیمه نامه 18 سال و حداکثر آن 60 سال می باشد.
4-حداقل و حداکثر حق بیمه ماهانه در شروع قرارداد به چه میزان است؟
حداقل حق بیمـه ماهانه در شـروع قرارداد، یکصـد هزارريال و حداکثر آن چـهار میلیون ريـال می باشد.
5-لطفا مهمترین مزیت های بیمه نامه مستمری زنان خانه دار را تشریح کنید.
از مهمترین مزیت های بیمه زنان خانه دار می توان به پرداخت مستمری مادام العمر به بانوان، افزایش سالیانه مستمری جهت پوشش تورم، بازه سنی گسترده جهت خرید بیمه نامه (از 18 تا 60 سالگی)، امکان پرداخت حق بیمه با هر وضعیت مالی (حداقل 100.000 ریال در ماه) و پرداخت 10 سال مستمری به ذینفعان در صورت فوت بیمه شده در طول 10 سال اول دریافت مستمری اشاره کرد.
6-لطفا در پایان اگر نکته ای به نظرتان می رسد بیان کنید.
به نظر من زنان خانه دار می توانند از مبالغی که معمولا برای آن برنامه ریزی ندارید یا صرف هزینه های غیر ضروری می کنند را به این بیمه نامه اختصاص دهند و اطمینان داشته باشند که این پس انداز به طور منظم و سیستماتیک برای آنها سرمایه گذاری خواهد شد.

نام:
ایمیل:
* نظر: