کد خبر: ۴۵۵۷۰
تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۶
سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
شرايط رقابتي در مقابل کالاهاي بي‌کيفيت و ارزان‌قيمت ايجاب مي‌کند تا تعرفه واردات قطعات به ميزاني افزايش يابد که از ورود قطعاتي که‌امکان توليد در کشور وجود دارد جلوگيري شود. امروز با توجه به بحث اقتصاد مقاومتي، يکي از موضوعات مهم در اين زمينه استفاده از امکانات در جهت توليد داخل است.
 زيرا بر اين اساس شرکت‌ها بايد با توجه به توان توليد در کشور، نسبت به داخلي‌سازي اقدام کرده و از واردات قطعاتي به شکل بي‌رويه جلوگيري کرد.
البته بايد از هرگونه افراط و تفريطي در اين جريان جلوگيري کرد زيرا به ضرر توليد و کشور است. آنچه در داخل امکان توليد دارد بايد موردتشويق قرار گيرد تا سهم داخلي‌سازي در توليدات به‌ويژه در صنعت خودرو افزايش يابد. همچنين بر اساس شيوه‌نامه اخير دولت به‌منظور افزايش داخلي‌سازي در صنعت خودرو بايد تمهيداتي به‌کار گرفته شود تا قطعات خودروهاي خارجي اعم از قاچاق يا واردات قانوني به راحتي انجام نشود و مانع فعاليت تاجرهاي سودجو شد. بنابراين مي‌طلبد براي جلوگيري از ورود قطعات قاچاق به کشور کنترل و نظارت بيشتري اعمال شود تا واردات قطعات فرآيندي قانوني داشته باشند.
امروز در مبادي ورودي آنچه به شکل مجاز وارد مي‌شود در برخي موارد قطعاتي است که‌امکان ساخت داخل آنها در کشور وجود دارد بنابراين با افزايش تعرفه واردات قطعاتي در خودروهاي زير ۲۰درصد ساخت داخل مي‌توان از ورود آنها به کشور جلوگيري و توليدکنندگان را ناگزير به توليد کرد. بنابراين تصميم اخير دولت براي افزايش سهم داخلي‌سازي خودروها، اقدام اصولي و ارزشمندي است هرچند براي ورود بخشي از قطعاتي که‌امکان توليد در کشور ندارند ناگزير به واردات هستيم.يکي از تاکيدهاي مهم در بحث اقتصاد مقاومتي خودکفايي بيشتر محصولات موردنياز است، کالاهاي استراتژيکي که در شرايط بحراني مانند تحريم‌ها آسيب کمتري به کشور برسد.از طرف ديگر رشد صادرات نيازمند انجام سياست‌گذاري‌هاي درست در اين بخش است تا جايگاه صادراتي ايران تقويت شود در اين شرايط رفع موانع صادرات مي‌تواند کمک موثري به رشد صادرات خودرو و قطعات در کشور داشته باشد. امروز بهبود فرآيند صادرات مستلزم وجود انجمن تخصصي صادراتي است تا منجر به توسعه صادرات در کشور شود با توجه به اين شرايط، برنامه‌ريزي و سياست‌هايي با هدف توسعه سهم صادرات ايران در حال تدوين است که با اجراي آنها نتايج مطلوبي در زمينه صادرات خودرو و قطعات نصيب کشور خواهد شد.به طور قطع توسعه بازارهاي صادراتي در تمام حوزه‌ها به‌ويژه خودرو و قطعات، مستلزم حمايت دولت است البته نمي‌توان در اين زمينه به نقش موثر جوايز صادراتي بي‌توجه بود چرا که بي‌شک جوايز صادراتي نقش موثري در تقويت صادرات داشته که البته در اين راستا آيين‌نامه تدوين و اجرايي خواهد شد. با توجه به روند رو به رشد عرضه خودروهاي جديد در تقويت بازار صادرات کشور اميد است در اين امر شاهد روزهاي پررونقي در صنعت خودرو و قطعه کشور باشيم. البته حضور موثر و چشم‌گير محصولات در بازارهاي صادراتي مستلزم ترميم و تقويت زيرساخت‌هاي صادراتي است. انتظار مي‌رود با هدف پيشبرد و پيشرفت صادرات مساعدت‌هاي لازم از سوي دولت و ساير دستگاه‌هاي دست‌اندرکار انجام شود.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار