کد خبر: ۶۴۴۲۲
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۰

کورش شرفشاهي
روزنامه نگار

حسن روحاني پس از مدتها سکوت تصميم گرفت در گفتگوي زنده تلويزيوني حاضر شود تا مسايلي که در اين مدت براي اقتصاد و زندگي مردم پيش آمده، تشريح کند. آنچه از سوي معاونت اطلاع‌رساني رييس جمهور عنوان شده بود، حسن روحاني مي‌بايست مطالب جديدي را به مردم بگويد. البته مردم نيز در اين بلبشوي اقتصادي انتظار داشتند رييس دولت دوازدهم جعبه سياه تمامي‌بحرانها را بازگشايي کند و دلايل گراني و تورم را تشريح کند. مردم مي‌خواستند بدانند چگونه در مدت کمتر از 5 ماه ارزش پول ملي کشورشان را بدين اندازه کاهش داشته است. مردم مي‌خواستند بدانند چگونه سکه يک ميليون توماني بيش از چهار ميليون تومان شده است. مردم مي‌خواستند بدانند نقش اين همه افراد بازداشت شده در بحرانهاي اقتصادي چيست و چه موقع و چگونه محاکمه و مجازات خواهند شد و مهمتر از همه اينکه مردم مي‌خواستند بدانند چگونه است که شب مي‌خوابند و صبح که از خواب بيدار مي‌شوند، ارزش پول جيبشان نصف مي‌شود. مردم مي‌خواستند بدانند آيا رييس جمهور منتخبشان نيز شب سر بر بالين گذاشته و صبح که بيدار شده، سرمايه اش نصف شده است؟ مردم مي‌خواستند بدانند چگونه بسته اول ارزي دولت به انحراف رفته است؟ چگونه 20 ميليارد دلار ارز کشور براي خريد کالاهاي اساسي تخصيص داده شده اما کالاهاي غير ضروري وارد کرده‌اند و ثروت زراندوزان بيشتر شده است؟ مردم مي‌خواستند بدانند ارز 4200 توماني را چه کساني گرفته‌اند و کالاهايي که وارد کرده‌اند کجا و به چه قيمتي فروخته اند؟ مردم مي‌خواستند دلايل خيلي از مسايل و مشکلات را بشنوند به همين دليل پاي جعبه جادو نشستند تا اظهاراتروحاني در قلبها نفوذ نکرد
کورش شرفشاهي
حسن روحاني پس از مدتها سکوت تصميم گرفت در گفتگوي زنده تلويزيوني حاضر شود تا مسايلي که در اين مدت براي اقتصاد و زندگي مردم پيش آمده، تشريح کند. آنچه از سوي معاونت اطلاع‌رساني رييس جمهور عنوان شده بود، حسن روحاني مي‌بايست مطالب جديدي را به مردم بگويد. البته مردم نيز در اين بلبشوي اقتصادي انتظار داشتند رييس دولت دوازدهم جعبه سياه تمامي‌بحرانها را بازگشايي کند و دلايل گراني و تورم را تشريح کند. مردم مي‌خواستند بدانند چگونه در مدت کمتر از 5 ماه ارزش پول ملي کشورشان را بدين اندازه کاهش داشته است. مردم مي‌خواستند بدانند چگونه سکه يک ميليون توماني بيش از چهار ميليون تومان شده است. مردم مي‌خواستند بدانند نقش اين همه افراد بازداشت شده در بحرانهاي اقتصادي چيست و چه موقع و چگونه محاکمه و مجازات خواهند شد و مهمتر از همه اينکه مردم مي‌خواستند بدانند چگونه است که شب مي‌خوابند و صبح که از خواب بيدار مي‌شوند، ارزش پول جيبشان نصف مي‌شود. مردم مي‌خواستند بدانند آيا رييس جمهور منتخبشان نيز شب سر بر بالين گذاشته و صبح که بيدار شده، سرمايه اش نصف شده است؟ مردم مي‌خواستند بدانند چگونه بسته اول ارزي دولت به انحراف رفته است؟ چگونه 20 ميليارد دلار ارز کشور براي خريد کالاهاي اساسي تخصيص داده شده اما کالاهاي غير ضروري وارد کرده‌اند و ثروت زراندوزان بيشتر شده است؟ مردم مي‌خواستند بدانند ارز 4200 توماني را چه کساني گرفته‌اند و کالاهايي که وارد کرده‌اند کجا و به چه قيمتي فروخته اند؟ مردم مي‌خواستند دلايل خيلي از مسايل و مشکلات را بشنوند به همين دليل پاي جعبه جادو نشستند تا اظهارات رييس جمهور آنان را قانع کند، اما قانع نشدند، زيرا حرف قانع کننده‌اي از رييس جمهورشان نشنيدند. روحاني نتوانست در قلبها نفوذ کند زيرا سخنانش با واقعيتها فاصله بسياري داشت.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار