کد خبر: ۶۴۴۷۵
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۸

عبدالحسین طوطیایی
پژوهشگر اقتصادی

مصاحبه جناب آقای روحانی رییس جمهور کشورمان در پانزدهم مرداد به عنوان اولین روز دور اول تحریم های دولت آمریکا و در شبکه یک سیما در مجموع بسیار مبرم و ضروری بود. دولت ترامپ در این ماه های اخیر با براه انداختن یک جنگ روانی تمام عیار به اندازه زیادی موجب تنش و بروز نامعادلات اقتصادی کشورمان شده بود. سکوت تقریبا ممتدآ قای روحانی و همکارنشان در ابن مدت نه تنها که سازنده نبود که چه بسا برموج نگرانی های جامعه بسیار افزود. بنابراین پیش بینی تدارک این مصاحبه والقای آرامش از جانب مسئول اجرای قانون اساسی به مردم دور از ذهن بشمار نمی رفت. گرچه بایستی به چگونگی پاسخ های اقای روحانی و بازتاب مثبت آن در طیف وسیع از مخاطبان نمره قبولی داد اما به دلیل حلقه های مفقوده در این مصاحبه بایستی اذعان داشت که در این برنامه می توانست گفتگویی اثر بخش تری هم صورت بگیرد.
از جمله این حلقه های مفقود در این گفتگوی تلویزیونی عدم اشاره به سیاستگزاری ویژه در بخش کشاورزی کشور و متناسب با این شرایط خاص بود. بدون تردید مجموعه بهره برداران 5 میلیون نفری و یا در حقیفقت 5 میلیون خانواری ضمن اینکه خود در این تحریم تقریبا یک چهارم از جمعیت آسیب پذیر کشور را تشکیل می دهند اما به دلیل نقش بی بدیل در تامین امنیت غذایی اتفاقا از پناهگاه های آرام بخش در این پیکار نابرابر اقتصادی بشمار می آیند. جا داشت که آقای رییس جمهور هم به وجود آمادگی این بخش زایا ونیز برنامه های اماده سازی این گروه تاثیر گذار توسط دستگاه های اجرایی اشاره می نمودند. گروهی که بالقوه و در مصاف با چنین بحران هایی از پایداری بالا برخوردارند. عناصری که کشاورزان کشورمان در این فضا در اختیار و مورد استفاده برنامه های تولیدی دارند دارد مانند ابر و باد و مه و خورشید و فلک و..... است که در اختیار تحریم کنندگان قرار ندارد . بنابراین بدیهی است که آنان و در مواجهه با نوسانات تحریم تزلزل کمتری از خود نشان دهند. اقای روحانی می توانست با پر رنگ کردن نقش این بخش مهم اقتصادی و ارائه برنامه های حمایتی دولت از آنان مردم کشورمان به آرامشی سبز رنگ فرا بخوانند. امیدواریم که تریبون هایی که در این فضای پر تنش بر انند که به قابلیت های نهفته در مردم و کشورمان بپردازند از این پس حمایت بی دریغ دولت از این خط شکنان وواکنش متقابل کشاورزان بیش از پیش در گفتار خود لحاظ نمایند.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار