کد خبر: ۶۴۵۵۰
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۷

ایلیا پیر ولی
روزنامه نگار

در آستانه روز حمایت از صنایع کوچک قرار داریم و قرار است از همین روز مراسم و آیین هایی در بزرگداشت صنایع کوچک در کشور برگزار شود. اهمیت صنایع کوچک در این است که با سرمایه گذاری به مراتب کمتری نسبت به صنایع بزرگ نیاز دارد. از طرفی تعداد زیادی نیروی کار در کارگاه ها و بنگاه های کوچک مشغول به کار هستند و این حوزه می تواند بیکاری را تا حد زیادی کاهش دهد. از همه مهم تر این که در شرایط دشوار و بحران های اقتصادی از جمله در شرایط حال حاضر کشور درگیر تحریم و ممنوعیت های تجاری از سوی قدرت های بزرگ است صنایع کوچک به لحاظ چابکی و قابلیت مانور زیاد می تواند به عنوان ناجی اقتصاد به حساب آورده شود. این موضوع محدود به صنایع کوچک داخلی نیست، به این معنا که صنایع کوچک کشورهای خارج از این نظر که مشمول وضع تحریم های آمریکایی ها قرار نمی گیرند می توانند به عنوان گزینه های همکاری با صنایع داخل کشور منظور و مورد توجه دولت قرار بگیرند و اقتصاد ایران را از مرحله حساس و بحرانی کنونی عبور دهند.
البته اجرای این مهم تنها در صورتی دست خواهد داد که اولا طی یک برنامه زمان بندی شده و منسجم آماده اجرا شود. در ثانی در حداقل زمان و بدون فرصت سوزی به اجرا برسد و در نهایت این که منافع حداکثری ملت و عزت و سرافرازی مردم در این همکاری ها مد نظر قرار داده شود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار