کد خبر: ۷۰۰۷۶
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۶
همایش تخصصی و گردهمایی مدیران دوایر و روسای شعب استان با موضوع بررسی عملکرد 9 ماهه سال 97 و مقایسه با عملکرد سال 1396 برگزار گردید.
برگزاری همایش بررسی عملکرد 9 ماهه شعب استان سمنانبه گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک قوامین در ابتدا مدیر کل استان ضمن عرض خدا قوت به همکاران و تاکید بر لزوم بررسی عملکرد دوره ای شعب و رفع سریع نواقص و ایرادات موجود ، در این راستا به مواردی از جمله نیاز جدی به تغییر و رشد نسبت به سال 96 ، لزوم تغییرات ثمر بخش در سیکل کاری و اجرایی شعب ، برنامه ریزی و اقدام در راستای ابقاء و ارتقاء درجه شعب در سال 97 ، دقت و برنامه ریزی شعب در پایان هر ماه در جهت حفظ ، جذب و جلوگیری از خروج منابع برای دستیابی به اهداف مشخص شده اشاره کرد.
حسین زاهدنیا درادامه کارکنان را به رعایت دقیق قوانین و مقررات سازمانی و نظم و انضباط در امورات شخصی و سازمانی توصیه کرد.
بنابراین گزارش در این همایش با ارائه آمار، عملکرد شعب در 9 ماه سال 97 و مقایسه با سال 96 در معیارهای منابع ، مصارف ، خدمات الکترونیک و وصول معوقات توسط دایره طرح و برنامه بصورت کامل تشریح و نقاط قوت و نقاط قابل بهبود شعب به تفکیک شاخصها مورد ارزیابی قرار گرفت .
این گزارش می افزاید نماینده روسای شعب استان موارد و موضوعاتی ، را مطرح که توسط مدیر کل استان پاسخ داده شد و از آقای عبدالرضا کشاورزیان رئیس شعبه فرهنگ دامغان بعنوان رئیس شعبه نمونه استان در شاخصهای منابع ، مصارف ، خدمات الکترونیک و وصول معوقات قدردانی بعمل آمد .

نام:
ایمیل:
* نظر: