کد خبر: ۷۰۴۱۰
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۸
مديرعامل هلدينگ آتيه صبا در گفت و گو با تجارت آنلاین؛
مهندس ولي آذروش مديرعامل هلدينگ آتيه صبا، در گفت و گو با تجارت آنلاین مهمترين استراتژي اين مجموعه در سال جاري را خروج از بنگاه داري مي‌داند و معتقد است دولت‌ها در هيچ کجاي دنيا نتوانسته‌اند بنگاه داران خوبي باشند و دولت يازدهم و دوازدهم براي کوچک سازي دولت استراتژي منطقي اي را پي گرفته است.
خروج از بنگاه داري راهکاري براي عبور از چالش‌هاي اقتصادي
گروه صنعت و معدن: هلدينگ تخصصي آتيه صبا، در سه حوزه تخصصي صنعت ومعدن، گردشگري و حمل و نقل فعاليت مي‌کند. مجموعه‌اي که از سال 85 به‌عنوان يکي ازهلدينگ‌هاي تخصصي صندوق بازنشستگي کشوري با هدف سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف ايجاد شد و امروز توانسته مديريت گروه عظيمي‌از شرکت‌هاي بزرگ همچون شرکت خدمات هوايي آسمان، انبارهاي عمومي‌و خدمات گمرکي ايران، سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي ، گلف اجنسي و ملي نفت کش در بخش حمل و نقل و گردشگري و شرکت گروه صنعتي ملي، سيمان ياسوج، آپادانا سرام و مجتمع معادن مس تکنار را بر عهده بگيرد.
مهندس ولي آذروش مديرعامل هلدينگ آتيه صبا، در گفت و گو با تجارت آنلاین مهمترين استراتژي اين مجموعه در سال جاري را خروج از بنگاه داري مي‌داند و معتقد است دولت‌ها در هيچ کجاي دنيا نتوانسته‌اند بنگاه داران خوبي باشند و دولت يازدهم و دوازدهم براي کوچک سازي دولت استراتژي منطقي اي را پي گرفته است. با " مهندس ولي آذروش" گفت و گوي کوتاه انجام داديم که مي‌خوانيد:

شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا مهمترين برنامه اش در سال جاري در شرايط فعلي اقتصادي چيست؟

بايد گفت که اصلي‌ترين برنامه مجموعه آتيه صبا در سال جاري بحث واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصي و خروج از بنگاه داري است. در اين زمينه اقدامات و مباحث کارشناسي بسياري انجام گرفت. همان طور که مي‌دانيد واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصي اگر با کارشناسي صورت نگيرد مي‌تواند نتيجه معکوس داشته باشد. بنابراين ما تلاش کرديم با استفاده از يک تيم تخصصي و مجرب، تجربه خصوصي سازي و واگذاري‌ها در ايران و ساير کشورها را مطالعه و آسيب شناسي کنيم تا اين مهم بدون کمترين خطا رخ دهد.
همانطور که اشاره کرديد شرايط فعلي اقتصاد به دلايل متعدد که البته يکي از آن‌ها تحريم‌هاي بين المللي است در وضعيت خوبي قرار ندارد. با اين حال بايد گفت که اتفاقاً واگذاري اقتصاد به مردم که جزو منويات مقام معظم رهبري نيز هست يک راهکار براي عبور از اين شرايط است. شک نداشته باشيد اگر دولت نقش سياست‌گزار در مسائل اقتصادي را ايفا کند و همه امور را به بخش خصوصي واقعي واگذار کند، اشتغال و اقتصاد راه خود را در جامعه به راحتي باز و نقش خود را باز مي‌کند.

به موضوع تحريم‌ها اشاره کرديد، اين مسئله تا چه اندازه عملکر هلدينگ شما را تحت تاثير قرار داده است؟

نمي‌توان اثر تحريم بر شرکت‌هاي صنعتي و معدني و حمل و نقلي هلدينگ آتيه صبا ناديده گرفت با اين حال ما ابتدا سعي کرديم ساختارهاي درون سازماني خود را تقويت و انضباط مالي را بر مجموعه حاکم کنيم. همين طور استفاده از نيروي انساني کاردان و کاهش هزينه‌هاي جاري از ديگر اقدامات ما در مجموعه بود که توانستيم با برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته عليرغم تگناهاي اقتصادي برخي از شرکت‌ها را از ضرردهي به سمت سوددهي هدايت کنيم. از طرف ديگر سياست خروج از بنگاه‌داري و واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصي، به نوبه خود يک اقدام اثرگذاري براي بي اثر کردن تحريم‌هاست. اتفاقاً بايد بگويم که در دوران تحريم بخش خصوصي و بويژه شرکت‌هاي کوچک کمترين ميزان ضرر و زيان ناشي از آن را متحمل مي‌شوند. دوران تحريم فرصت بسيار ارزشمندي است تا بخش‌هاي مختلف دولت تصدي‌گري را رها کرده و آن را به بخش خصوصي واگذار کند.
همچنين بايد گفت موضوع تحريم براي کشور و اقتصاد ما مسئله تازه‌اي نيست اما ما بايد به عنوان سربازان اقتصادي کشور هشيار باشيم تا اسير نيرنگ‌هاي تازه دشمن نشويم. قطعاً کشورهاي همسايه پتانسيل‌هاي فراواني براي اقتصاد ما دارند که مي‌توانند براي ما مفيد باشد.
البته با توجه به شرايط اقتصادي کشور و فشار تحريم‌ها طبيعي است در روند واردات و صادارت با مشکل روبرو مي‌شويم که اين امر مي‌تواند در فعاليت‌هاي شرکت ما نيز اثر‌گذار باشد. بدون شک اقتصاد پوياي کشورها وابسته به حضور در عرصه داد و ستد جهاني است. در هر حال بايد بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند قدرت تجاري خود را در کشورهاي منطقه بالا ببرند. سعي مجموعه ما هم بر اين است تا با به کار‌گيري نيروهاي متخصص در اين زمينه بتوانيم کشورهاي هدف خود در منطقه را براي داد و ستد درست انتخاب کنيم.

به نظر شما در شرايط فعلي راه عبور از مشکلات اقتصادي کشور چيست؟
به نظر مي‌‌رسد با داشتن آمادگي اقتصادي و حفظ سنگر توليد ملي مي‌توان در برابر تحريم مقاومت کنيم. خب ما در شرايط جنگ اقتصادي هستيم که به معناي واقعي قهرمانان اين نبرد توليدکنندگان داخلي هستند. بنابراين بايد بتوانيم در مديريت توليد چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي انقلاب ايجاد کنيم. از طرفي بايد توجه داشت که تحريم‌ها در عين حال فرصت مناسبي است تا اقتصادي بسازيم که با حمايت از کالاي ايراني و اشتغال مبتني بر توليد، رضايت اجتماعي را با ايستادن بر روي پاي خود به دست آوريم. بخش ديگر مشکلات اقتصاد ما مربوط به ساختار اقتصادي کشور است که بايد براي جراحي آن زودتر اقدام کنيم. نظام جامع مالياتي، اصلاح نظام بانکي و خروج دولت از بنگاه داري مي‌تواند از جمله اقداماتي باشد که در جهت اين اصلاح ساختار تاثيرگذار باشد .
از طرفي بايد بتوانيم در بازارهاي جهاني توان رقابتي خود را بالا ببريم. بخشي از اين توان به کيفيت محصولات بر مي‌گردد اما بخش مهمتر از آن کيفيت چانه زني تجار ما در بازارهاي خارجي است. از طرفي توجه به ديپلماسي اقتصادي بايد هم پاي ديپلماسي سياسي به کمک بخش‌هاي اقتصادي و خصوصي آيد. در نهايت بايد گفت که براي عبور از اين شرايط ناگزير به اصلاحات اساسي در روند اقتصادي کشور هستيم

در سال حمايت از کالاي ايراني ، به نظر شما با چه راهکارهايي مي‌توان به ايجاد اشتغال اميدوار بود؟
مي‌توانيم در برابر تحريم به شرط آمادگي اقتصادي و حفظ سنگر توليد ملي مقاومت کنيم. ما در شرايط جنگ اقتصادي هستيم که به معناي واقعي قهرمانان اين نبرد توليدکنندگان داخلي هستند. بايد بتوانيم در مديريت توليد چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي انقلاب ايجاد کنيم. با اين روند قعاً نتيجه مطلوب نخواهد بود. بايد توجه داشت که تحريم‌ها در عين حال فرصت مناسبي است تا اقتصادي بسازيم که با حمايت از کالاي ايراني و اشتغال مبتني بر توليد، رضايت اجتماعي را با ايستادن بر روي پاي خود به دست آوريم. بخش ديگر مشکلات اقتصاد ما مربوط به ساختار اقتصادي کشور است که بايد براي جراحي آن زودتر اقدام کنيم. نظام جامع مالياتي، اصلاح نظام بانکي و خروج دولت از بنگاه داري اقداماتي در جهت اين اصلاح ساختار است. يا مثلاً ساختار اقتصادي ما چندين دهه واردات محور بوده و بايد با اعمال مشوق‌هاي لازم به سمت صادرات برويم.
از طرفي ما بايد بتوانيم کالاي توليدي خود را در سطح جهان رقابت پذير و کيفيت آن را بالا بريم. بدون شک قرار نيست با اعمال تحريم‌هاي آمريکا دور کشور خود ديوار بکشيم. بخش مهمي‌از اقتصاد هر کشور وابسته به تعامل با ساير کشورهاست بنابراين بايد بتوانيم از ظرفيت‌هاي صادراتي کشورهاي همسايه بيشتر از اين بهره ببريم.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار