کد خبر: ۷۱۲۰۸
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۳
ابراهيم جميلي
رييس خانه اقتصاد ايران
بخش معدن به توجه ويژه و سرمايه گذاري قابل توجه در بخش‌هاي اکتشاف، فرآوري و صنايع پايين دستي نياز دارد. به دليل ريسک بالاي سرمايه گذاري در بخش اکتشاف، اين وظيفه دولت‌هاست که براي فعاليت بيشتر معادن در اين بخش سرمايه گذاري کنند. از سوي ديگر بايد توجه کرد که هر نوع فعاليت اکتشافي با در نظر گرفتن آخرين روش‌ها و فناوري دنيا انجام شود. متاسفانه طي سال‌هاي اخير بعضي از معادن در کشور ما به طور سطحي اکتشاف شده درحاليکه بيشتر ذخاير اصلي در عمق معادن قرار دارد و نبايد از اکتشاف عمقي معادن ايران هم غافل بود. معادن بزرگي و کوچکي در ايران داريم که به دليل کمبود سرمايه معدن داران يا به طور کامل اکتشاف نشده يا از نظر اصول فني دچار مشکل است. در شرايط کنوني اين انتظار از دولت وجود دارد که از معادن کوچک نسبت به معادن بزرگ حقوق کمتري دريافت کند تا اين معادن بتوانند به فعاليت ادامه دهند.
خوشبختانه وزارت صمت حرکتي را براي سروسامان دادن خوشه‌اي معادن آغاز کرده که قابل توجه است. بر اين اساس معادن کوچک به کارخانجات فرآوري مواد وصل مي‌شوند. رونق اين معادن علاوه بر توسعه مناطق محروم کشور از کوچ جمعيت به شهرهاي بزرگ هم جلوگيري مي‌کند و در توسعه متوازن اقتصادي سهم به سزايي دارد. اکنون عمده مشکل معدن داران در کشور عدم کفايت سرمايه در گردش است که اميدواريم با تدابير ويژه دولت اين سرمايه مورد نياز تامين شود. نبايد گذاشت هيچ معدني از فعاليت دست بکشد و به اصطلاح متروکه شود....
منبع: اتاق تهران


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار