کد خبر: ۷۱۲۵۳
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۶
ندا قلي زاده فرايم
کارشناس مالي

استانداردهاي بين المللي گزارشگري ماليIFRS به مجموعه‌اي از استانداردهاي حسابداري گفته مي‌شود که توسط هيئت استانداردهاي حسابداري بين المللي (IASB) تدوين شده اند. هدف اين استانداردها تهيه صورتهاي مالي شرکت‌هاي سهامي‌در قالب يک استاندارد جهاني است . در ايران سازمان حسابرسي به عنوان نهاد تدوين کننده استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و قانون گذار در بازار... سرمايه ، اقداماتي در خصوص به کارگيري اين استانداردها انجام داده اند. با توجه به حرکت کشور به سمت ايجاد بازار سرمايه بين المللي و ضرورت افزايش شفافيت و قابليت مقايسه اطلاعات مالي ، بورس اوراق بهادار تلاش کرد تا استفاده از اين استاندارد را از سال 1395 در شرکت‌هاي بورسي اجرايي کند بر اين اساس تمام شرکت‌ها و نهادهاي ثبت شده در بورس و شرکت‌هاي فرعي و وابسته آنها بايد صورتهاي مالي تلفيقي IFRS ارائه نمايند و لزومي‌به ارائه صورتهاي مالي تلفيقي بر اساس استانداردهاي ايران ندارند. متاسفانه با توجه به گذشت بيش از دو سال از الزامي‌شدن اين استاندارد هنوز کشور در اجراي آن با چالش‌هاي عديده‌اي مواجه است . يکي از مهمترين چالش‌هاي پياده سازي IFRS در ايران قوانين مالياتي است . سازمان امورمالياتي کشور با ابهامات زيادي در محاسبه سود و زيان‌هاي شناسايي شده مطابق استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي مواجه است . مورد بعدي که مي‌توان در اجراي ناموفق اين استاندارد در ايران به آن اشاره کرد موضوع آموزش است . آموزش IFRS در ايران محدود به تئوري اين استانداردها بوده و مصداق کاربردي و عملي براي آن وجود ندارد. در حال حاضر اهم استانداردهاي ياد شده توسط سازمان حسابرسي ترجمه و منتشر شده است که کافي است متخصصين مالي و حسابداري نسبت به مطالعه آن اقدام نمايند . پرواضح است کارشناسان سازمان بورس ، نهادهاي ناظر و ساير دست اندرکاران با آموزش چند ساعته تئوري استانداردها ، بر موضوعات حجيم و پيچيده عنوان شده در آن مسلط نخواهند شد. از ديگر مشکلات اجراي اين استاندارد در ايران مربوط به محيط اقتصادي ايران است که وابستگي شديد به دولت و نهادهاي بخش عمومي‌دارد، اين مورد موجب شده است که نرخ بهره ونرخ ارز تابع بازار نبوده و از تصميم‌هاي دستوري دولت تبعيت کنند . موضوع ياد شده موجب مشکلات عديده‌اي در مقايسه پذيري صورتهاي مالي شرکت‌هاي ايراني با شرکت‌هاي خارجي و به دنبال آن هزينه‌هاي گزاف تطبيق شده است . براي مرتفع کردن چالش‌هاي اصلي پياده سازي IFRS در ايران هماهنگي بين نهادهايي همچون سازمان امورمالياتي ، سازمان حسابرسي ، سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمي‌ايران و تعيين دقيق مسئوليت‌هاي هر يک از اين سازمان‌ها در فراهم کردن امکان پذيرش و به کارگيري IFRS ، آموزش‌هاي کاربردي و اطلاع رساني در خصوص استانداردهاي بين المللي بخش جدايي ناپذير اجراي صحيح استانداردهاي بين المللي گزارشگري است. درک اين مهم که تهيه صورت‌هاي مالي بنگاه‌ها و شرکت‌هاي اقتصادي براساس استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) يک ضرورت است نقش مهمي‌را در ارتقاي شفافيت مالي کشور ايفا مي‌کند.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار