محمد نیشابوری
m.neyshabory@gmail.com

دکترروحاني درسال 92 با طرح حقوق شهروندي که يکي  ازمهترين دغدغه‌هاي احزاب وجريان‌هاي اصلاح طلبي درطول دوهه گذشته بوده است وارد انتخابات شد. بعد ازاستقراردولت يازدهم هم همين دغدغه درفرايند کارتيم اجرايي دولت ديده مي‌شد. اين موضوع ادامه پيدا کرد تا 29 آذرماه‌امسال که رئيس‌جمهور رسما منشورحقوق شهروندي را پس ازتدوين امضا کرد.با توجه به اين فرايند مي‌توانيم بگوييم که دولت تلاش کرده است تا موضوع حقوق شهروندي را به عنوان يک گفتمان مطرح کند تا نهادها،تشکل‌ها،انجمن‌ها وکارشناسان هم نظرشان را بيان کنند.حال اين ابرازنظرها چه دردفاع ويا چه درنقد اين گفتمان باشد به هرترتيب موجب پخته ترشدن منشورحقوق شهروندي درويرايش‌هاي بعدي خواهد شد.اما با توجه به آنکه اين منشوربه يک قانون تبديل نشده است وحتي به عنوان آيين نامه هم درهيات دولت براي آن راي گيري نشده لذا تحقق آن به يک ضمانت اجرا نيازدارد.در حقيقت يک سوي اين منشورنهادهاي حاکميتي وسوي سرديگرش مردم هستند. زماني که يک موضوع به عنوان قانون ويا آيين نامه مطرح مي‌شود،الزامات اجرايي اش هم درنظر گرفته شده وبا متخلف برخورد مي‌شود. اما ازآنجايي که منشورحقوق شهروندي نه قانون است ونه آيين نامه دولتي سوالي که پيش مي‌آيد اين است که تکليف ضمانت اجرايي منشورحقوق شهروندي چه مي‌شود؟وقتي به موارد مطرح شده درمنشورحقوق شهروندي نگاه مي‌کنيم درمي‌يابيم که درآن موضوع جديدي مطرح نشده که درقانون اساسي کشورمان يا قوانين ديگروجود نداشته باشد. درواقع قوانين ما چه قانون اساسي وچه قوانين قضايي و... خللي نداشته‌ايم که منشورحقوق شهروندي آن را برطرف کند.اما اينکه ضرورت وجود چنين منشوري چرا احساس شده است ظاهرا دلايل متعددي دارد.ازجمله اجرا نشدن و يا تفسيربه راي شدن قوانين فعلي چه درخصوص مفاد قانون اساسي وچه قوانين عادي کشور.اين مهم شايد دکترروحاني و تيم حقوقي ايشان را مجاب کرد تا يک سند ملي را براي تدوين کنند تا اين سند بتواند نکات مبهم و تفسير به راي‌هاي متعدد را محدود کند.‌اما اکنون با تمام اين شرايط دربرابراين سند ملي بدون ضمانت اجرايي قانوني قرارگرفته‌ايم .حال چه بايد بکنيم؟براي پاسخ به اين پرسش بايد نخستين نکته اي را که مورد توجه قرار دهيم، تبيين مفاد آن وحمايت ملي براي اجراي منشور حقوق شهروندي است ونيز توجه به اين نکته که تضمين کننده منشور حقوق شهروندي اخلاق است.نهادهاي دولتي ومردم با رعايت اخلاق مي‌تواننددر گام نخست خود ضمانت اجرايي منشورحقوق شهروندي را تضمين کنند.درهرحال با ارائه اين منشورگامي‌روبه جلوبراي حقوق شهروندي برداشته شده است شايد درآينده اي که نمي‌دانيم دوراست يا نزديک قوانين موازي کنارگذاشته شوند ومنشورحقوق شهروندي به قانون تبديل شود تا مردم ونهاد حاکميت ازآن نهايت استفاده را ببرند.

مهرداد لاهوتي
نماينده مردم لنگرود در مجلس
بودجه‌اي که دولت تقديم مجلس کرده، چيزي حدود 1084 هزار ميليارد تومان است. ازاين رقم حدود 780 هزار ميليارد تومان مربوط به بودجه شرکت‌هاست که معمولا مجلس وارد ماهيت رسيدگي به آن نمي‌شود و اين ناشي از وجود يک‌ سري خلأهاي قانوني است. در واقع چيزي که دولت تقديم کرده، 370 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي‌کشور است. از اين 370 هزار ميليارد تومان، باز هم 51 هزار ميليارد تومان، درآمدهاي اقتصادي دستگاه‌هاست. برخي دستگاه‌ها درآمدهاي اقتصادي دارند. ما به آن دستگاه‌ها اجازه داده‌ايم که خودشان کسب درآمد کرده و خودشان هم هزينه کنند. پس باز هم وارد ماهيت رسيدگي به اين 51 هزار ميليارد هم نمي‌شويم. آن چيزي که آن‌را به‌عنوان بودجه عمومي‌دولت رسيدگي خواهيم کرد، حدود 320 هزار ميليارد تومان است. سال گذشته بودجه حدود 297 هزار ميليارد تومان بوده است. اگر بخواهيم دو منبع مهم درآمدي دولت را از اين 320 هزار ميليارد تومان ذکر کنيم، چيزي حدود 110 هزار ميليارد تومان براي منابع مالياتي در دولت پيش‌بيني شده که اين عدد در سال گذشته 103 هزار ميليارد تومان بوده است. دولت همچنين چيزي حدود 116 هزار ميليارد تومان درآمد از محل منابع نفت پيش‌بيني کرده که اين عدد هم سال گذشته 74 هزار ميليارد تومان بوده است.  سال گذشته ميزان صادرات همراه با ميعانات گازي را چيزي حدود 2 ميليون و 250 هزار بشکه پيش‌بيني کرده بوديم و امسال 2 ميليون و 500 هزار بشکه پيش‌بيني شده است که در نتيجه گشايشي است که پس از تحريم‌ها صورت گرفته است. پيش از اين امکان صادرات بيش از يک ميليون بشکه نداشتيم و خوشبختانه‌امروز تا 2 ميليون و 500 بشکه اين امکان وجود دارد. قيمت نفت هم سال گذشته چيزي حدود 40 دلار براي هر بشکه پيش‌بيني شده بود که‌امسال دولت به‌صورت شناور بين 50 تا 55 دلار پيش‌بيني کرده است. قيمت ارز هم سال گذشته نزديک سه هزار تومان بود که‌امسال سه هزار و 300 تومان پيش‌بيني شده است.  هزينه‌هاي جاري ما سال گذشته حدود 197 هزار ميليارد تومان بوده و امسال اين عدد 236 هزارميليارد تومان است. هزينه‌هاي عمراني در سال گذشته 55 هزار ميليارد تومان بوده که‌امسال به 62 هزار تومان رسيده است.  تصور من اين است که‌امسال متوسط فروش نفت ما بشکه‌اي 40 تا 41 دلار بيشتر نبوده و پيش‌بيني عدد بيشتر يعني بين 50 تا 55 دلار به‌نظر من يک عدد غيرواقعي است. ما بايد در کميسيون تلفيق اين موضوع را مديريت کنيم. نکته دوم هم در بحث ماليات است؛ به اعتقاد من امسال با توجه به شرايط کشور، عدد وصولي ما از 80 هزار ميليارد تومان تجاوز نخواهد کرد که اين هم بايد مورد بررسي قرار گيرد.  نکته ديگر بحث تکيه دولت به منابع نفتي است. امسال براساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري،‌30 درصد از منابع فروش نفت بايد به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود که دولت 20 درصد پيش‌بيني کرده که با توجه به ابلاغ رهبري ما اجازه اين کار را نداريم. حتي اگر قرار باشد مبنا را روي قانون برنامه پنجم بگذاريم بايد 38 درصد باشد و اگر بناست مطابق قانون برنامه ششم عمل کنيم هم حق نداريم کمتر از 30 درصد پيش‌بيني کنيم.
هيئت تحريريه
نيويورک تايمز

يک روز بعد از ايجاد موجي جهاني با توييت درباره تقويت و گسترش قابليت هسته اي ايالات متحده، دونالد ترامپ رئيس جمهور منتخب باعث شده تا نگراني‌ها درجهان عميقتر شود. ترامپ در مصاحبه اي تلفني با شبکه‌ام اس ان بي سي، گفت «بگذاريد مسابقه تسليحاتي شود». ترامپ سپس به رقباي هسته اي ايالات متحده هشدار داد که‌امريکا از همه آنها بهتر است و آنها را پشت سر مي‌گذارد. کمتر ايم يک ماه به رياست جمهوري ترامپ باقي مانده است و او وارث قدرت ارسال مرگبارترين تسليحات در جهان خواهد شد. ترامپ بازي خطرناک مي‌کند. او اغلب از تغييرات تکان دهنده در سياست‌هاي پيچيده بنيادين آمريکا درباره تسليحات هسته اي و نقش آنها در دفاع از آمريکا و متحدينش اظهار نظر کرده است. سخنان ترامپ به نظر عکس العمل به سخنان ولاديمير پوتين است که از تقويت موشک‌هاي هسته اي در ارتش روسيه بود. در چندين دهه سياست آمريکا با هدف ثبات روابط ميان روسيه و آمريکا و کاهش سلاح هسته اي ديگر کشورها طراحي شده است وطعنه‌هاي خطرناک باعث از بين رفتن اين سياست‌ها مي‌شود. در سالهاي اخير روئساي جمهور آمريکا با همتايان روس خود براي کاهش زاردخانه‌هاي خود همکاري کردند. کلاهک‌هاي هسته اي آمريکا در اواسط دهه 60 ميلادي 30 هزار و کلاهک‌هاي روسي 40 هزار عدد بوده است که‌امروز هريک به 7 هزار عدد کلاهک هسته اي دارند. قابل ذکر است جمهوريخواهان جدي تر به دنبال کاهش زاردخانه‌هاي هسته اي بودند. رونالد ريگان در سال 1986 با ميخائيل گورباچف درباره خلاص شدن از تمامي‌سلاح هسته اي صحبت کرده بود. برطبق توافق نامه تازه بين روسيه و آمريکا در سال 2010 ، هر يک از دو کشور متعهد به انتقال 1.550 کلاهک شدند. در زمان رياست باراک اوباما ، وي روياي جهاني بدون سلاح هسته اي را داشت اما به مرور زمان با ايده انتقال 1.100 کلاهک راضي شد. رقابت‌هاي تسليحاتي تازه ضربه اي به قابلت و تلاش‌هاي واشنگتن براي جلوگيري از گسترش سلاح هسته اي است. پيمان منع گسترش سلاح هسته اي ، گروه 1+5 به سوي مذاکره با ديگر کشورها در کاهش فعاليت‌هاي هسته اي عمل کردند. سخنان ترامپ درباره مسابقه تسليحاتي تنها سخنان نگران کننده درباره موضع دفاعي آمريکا نيست. او اين سئوال را مطرح کرده است که چرا وقتي آمريکا سلاح هسته اي دارد نمي‌تواند از آن استفاده کند وي حتي اين موضوع را مطرح کرده که ايجاد زاردخانه هسته اي در ژاپن امر بدي نيست. رياست گروه طرح تهديد هسته اي معتقد است خطر استفاده از سلاح هسته اي چه به صورت اتفاقي و يا تصميم گيري اشتباه بسيار بيشتر از هردوره اي شده است. به اين دليل که دو کشور روسيه و آمريکا مدت زيادي دراينباره صحبت نکردند. پوتين در کنفرانس خبري خود گفت که به دنبال يک مسابقه تسليحاتي تازه نيست . بنابراين دونالد ترامپ به جاي وارد شدن در رقابتهاي سرسختانه و نمايشي بايد به دنبال گفتگويي تازه با روسيه درباره کاهش خطر سلاح هسته اي باشد.
ترجمه: فاطمه مهتدي

ايمان ايزدي مقدم
کارشناس صنعت بيمه

در جهان بويژه کشورهاي توسعه يافته نگاه به بيمه‌ها بعنوان نقش آفرينان اصلي "توسعه تجارت" و " رونق اقتصادي" باعث گرديده هر کجا بيمه‌ها حضور فعالي دارند سرمايه گذاران با اطمينان بيشتر سرمايه خود را بکار بندند و موجب شکوفايي آن منطقه گردند. در پي فرمايشات مقام معظم رهبري پيرامون رونق اقتصادي سواحل مکران بعنوان تنها بخش ساحلي ايران که به آب‌هاي آزاد ( اقيانوس هند) دسترسي دارد ، ستادهايي در دولت و مراکز استراتژيک راه‌اندازي شد تا نسبت به سرمايه پذيري و سرمايه گذاري اين نوار ساحلي اقدام کنند. از آنجا که کشورهاي حوزه آسياي مرکزي و افغانستان به آب‌هاي آزاد دسترسي ندارند بهره برداري از امکانات ترانزيتي و تجاري اين منطقه در دستور کارشان قرار گرفته و دولت جمهوري اسلامي‌ايران نيز در مراودات با اين کشورها روي جذب سرمايه گذاري خارجي تأکيد دارد. اما نکته بيمه اي ، هر چند بنظر مي‌رسد سهم استان سيستان و بلوچستان در سبد توليد پرتفو شرکتهاي بيمه‌اندک است اما توجه به حضور در منطقه آزاد چابهار و سواحل مکران مي‌تواند ضمن افزايش سهم پرتفو بيمه‌ها در اين استان ، به رونق بخشي اقتصادي منطقه نيز کمک نمايد . شايسته است شرکتهاي بيمه برنامه ويژه اي را با هماهنگي ستاد توسعه سواحل مکران که رياست آن با معاون اول رئيس جمهوري است در اين منطقه اجرا نمايند . اين همان نقش آفريني بيمه براي رونق اقتصادي کشور است.
معاون وزیر اقتصاد:
بسیار ملموس تر از گذشته است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تاثیرات مثبت ناشی از برجام در بهبود شرایط کلی اقتصاد و فضای کسب و کار در کشور گفت : طی سالهای تحریم ، حدود ده تا پانزده درصد از تولید ناخالص داخلی کشور صرف تامین هزینه مبادلات خارجی کشور می شد، ضمن آنکه روی آوردن ناگزیر بانکها و دیگر مجراهای تجارت خارجی به شبکه های غیررسمی مبادلات بین المللی را به همراه داشت .
معاون وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری به شرایط کلی اقتصاد کشور ، از رایزنی ها برای بازگشایی نماد بانکهای بزرگ بورسی در آینده نزدیک خبر داد.  به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، حسین قضاوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکتهای دولتی که روز شنبه چهارم دیماه در سمینار سراسری مدیران و مسئولین این بانک سخن می گفت با ارائه تحلیلی از وضعیت کلی اقتصاد کشور گفت : سال 95 ، از بسیاری جهات نقطه ی عطفی در اقتصاد کشور محسوب می شود و شرایط این سال را می توان با شرایط اقتصاد کشور پس از پایان جنگ تحمیلی مقایسه کرد ، با این تفاوت که امروز درهم تنیدگی نظام مالی بین المللی بسیار بیشتر شده و تاثیر قدرتهای بزرگ اقتصاد جهانی بر موضوعاتی نظیر سرمایه گذاری خارجی در کشورها  وی افزود : با تحقق برجام ، دولت مانع سیاسی بازگشت کشور به نظام مالی بین المللی را از میان برداشت ، اما باید توجه داشته باشیم که آثار اقتصادی این توافق به تدریج پدیدار خواهد شد. قضاوی در ادامه چهار شاخص اصلی ارزیابی اقتصاد کشور را رشد اقتصادی ، تحولات قیمتی ، وضعیت بخش خارجی اقتصاد و وضعیت اشتغال برشمرد و گفت : هرگاه این چهارشاخص وضعیت مطلوبی پیدا کنند آنگاه می توان گفت اقتصاد کشور در مسیر درستی قرار گرفته است.  وی با اشاره به اینکه برجام امکان بهره گیری از ظرفیتهای خالی اقتصاد کشور را فراهم آورده است یادآور شد : امروز درکشور حجم تولید نفت ، مشتقات نفتی و میعانات گازی به دوران قبل از تحریم رسیده است. معاون وزیر اقتصاد  در ادامه با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته نرخ تورم از 35 درصد به نرخی تک رقمی رسیده است گفت : پیش بینی می شود این نرخ تا پایان سالجاری نیز همچنان تک رقمی باقی بماند . وی با تاکید بر لزوم حفظ انضباط مالی دولت ، خواستار بهبود وضعیت تعامل دولت با بانکها شد و خاطرنشان ساخت : چنانچه دولت اقدامات لازم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی به صورت نقدی را عملی سازد آنگاه شاهد بهبود نسبت کفایت سرمایه و توان تسهیلات دهی این بانکها خواهیم بود که طبیعتا سایر بانکها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد .
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به اينکه راه‌اندازي بخش توليد و صنعت کشور براي دولت يک اولويت مهم است تاکيد کرد: دولت به طور جدي به دنبال آن است که بستري مناسب براي فعالان بخش صنعت و معدن کشور فراهم کند.
به گزارش ايرنا ،اسحاق جهانگيري در جلسه روساي خانه‌هاي صنعت و معدن استان‌هاي مختلف کشور افزود: دولت به دنبال آن است تا واحدهاي توليدي و صنعتي کشور با نشاط به کار و فعاليت خود ادامه دهند. جهانگيري با اشاره به مشکلات واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي اظهار داشت: برخي از اين مشکلات همچون شرايط اقتصادي و اوضاع بين المللي کشور جزو عوامل محيطي هستند که مديريت اين عوامل خارج از اختيار روساي بنگاه‌هاي اقتصادي است اما برخي عوامل نظير ساختار نيروي انساني، تحقيق و توسعه براي افزايش بازدهي و بهره‌وري و تلاش براي بهبود کيفيت محصولات، از موضوعات درون بنگاهي هستند که‌ براي راه‌اندازي بخش توليد، بايد توسط مديران بنگاه‌ها اصلاح و بازنگري شوند. معاون اول رئيس جمهوري خانه‌هاي صنعت و معدن کشور را زبان گوياي صنعتگران و فعالان بخش معدن توصيف کرد و گفت: دولت از دريافت نظرات و ديدگاههاي کارشناسي اعضاي خانه‌هاي صنعت و معدن و پيشنهادات سازنده آنها استقبال مي‌کند و علاقه مند است در تصميم گيري‌ها، از اين نظرات استفاده کند. در اين جلسه برخي از روساي خانه‌هاي صنعت و معدن استان‌هاي مختلف کشور نيز ضمن اعلام آمادگي براي همراهي با برنامه‌هاي دولت، از اقدامات و سياست گذاري‌هاي دولت تدبير و اميد قدرداني کردند و افزودند: مهار تورم بالاي 40 درصد يکي از بزرگترين دستاوردهاي دولت بود و دولت توانست به دور از هيجانات و بدون عوام فريبي اقدامات ارزنده اي را در اين مدت انجام دهد. روساي خانه‌هاي صنعت و معدن کشور همچنين با انتقاد سياست‌هاي غلط و تصميمات نادرست در سالهاي گذشته، از تلاش‌ها و دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در بخش‌هاي مختلف و بويژه در بخش سياست خارجي قدرداني کردند. روساي خانه‌هاي صنعت و معدن در ادامه اين جلسه به بيان مهمترين دغدغه‌ها و دل‌مشغولي‌هاي خود بخصوص ضرورت برطرف‌سازي مشکلات فراروي بخش صنعت و معدن کشور و نيز رفع موانع توليد پرداختند و پيشنهاداتي را در جهت بهبود وضعيت صنعت و معدن کشور ارائه کردند.

موافقت بانک مسکن با پرداخت وام 150 میلیونی ساخت و ساز؛
رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تاکيد بر اين‌‌که وام ساخت بدون سپرده بانک مسکن فقط براي شهرهاي کوچک مناسب است، گفت:‌ انبوه‌سازان به دليل تاثيرگذاري بسيار ناچيز، رغبتي به استفاده از وام‌هاي ۱۱۰ تا ۱۵۰ ميليون توماني بانک مسکن ندارند.
حسن محتشم در گفت‌وگو با تسنيم در واکنش به اعلام پرداخت وام بدون سپرده به انبوه‌سازان با سود 18 درصدي اظهار کرد:‌ قبلا بانک مسکن اين برنامه را اعلام کرده بود که بر اساس آن بسته به نوع ساخت و ساز که بسته به نوع ساخت سنتي، صنعتي و فناوي‌هاي نوين 110 تا 150 ميليون تومان وام به انبوه‌سازان پرداخت مي‌شود.وي با در عين حال با اشاره به اين‌‌که به دليل شرايط رکود حاکم بر اقتصاد، انبوه‌سازان نتوانستند از اين وام‌ها استفاده کنند، تصريح کرد: چند دليل وجود دارد که انبوه‌سازان نتوانستند از تسهيلات مذکور استفاده کنند؛ يکي آن که براي تعدادي از انبوه سازان چک برگشتي پيش آمده باشد.وي ادامه داد: دليل ديگر اين‌که انبوه‌سازان بدهکار باشند که شايد بدهي معوقه ناشي از وام‌هاي قبلي باشد يا اين‌که بعضا به واسطه اشتباه بانک مسکن در بدهکار کردن انبوه‌سازان که ساخت و ساز مسکن مهر باشد. در حالي که وام مسکن مهر را انبوه‌سازان دريافت کرده‌اند اما اين وام بايد به نام متقاضي باشد که به دليل آن‌که پروژه‌ها هنوز به اتمام نرسيده قابل انتقال به متقاضيان نيست.رئيس انبوه سازان استان تهران با يادآوري اين که سر رسيد وام بانک مسکن رسيده است اما بانک به غلط انبوه‌سازان را بدهکار مي‌داند، اظهار کرد: اين گروه از انبوه سازان نمي‌توانند وام‌هاي ساخت بانک مسکن را دريافت کنند.محتشم با اشاره به اين‌که برخي از انبوه‌سازان هم از فيلترها گذشته‌اند اما علاقه به دريافت وام ساخت بانک مسکن ندارند، بيان کرد:‌ به عنوان مثال يک واحد 250 متري در مناطق شمالي تهران حدود 4 ميليارد تومان قيمت دارد وانبوه‌ساز براي دريافت وام 150 ميليون توماني (اگر از فناوري‌هاي نوين در استفاده کند) بايد آپارتمان را گرو بگذارد.وي افزود:‌احتمالا بانک دراين صورت مي‌گويد که اجباري براي ساخت واحدهاي لوکس ندارم، حال اگر اين مورد را کنار بگذاريم قيمت متوسط هرمترمربع آپارتمان در تهران حدود 10 ميليون تومان است و درنقاط متوسط به بالا يک واحد 200 متري 2 ميليارد تومان قيمت دارد.دراين صورت مثلا وام 130 ميليون يا 150 ميليون توماني چه کمکي به ساخت و ساز واحدها مي‌کند.وي با تاکيد بر اين‌که وام‌هاي بدون سپرده ساخت فقط براي واحدهاي کوچک متراژ در شهرستان‌ها و شهرهاي کوچک مناسب است، بيان کرد: در نقاط حاشيه‌اي تهران نيز اين وام مي‌تواند کمک ناچيزي به ساخت و ساز کند و چندان به صرفه نيست.
جزئيات پرداخت وام ۱۳۰ ميليون توماني
اين در حالي است که بانک مسکن با تشريح جزئيات پرداخت وام بدون سپرده‌گذاري ساخت درسه سطح سنتي، صنعتي و فناوري‌هاي نوين به انبوه‌سازان اعلام کرد:‌به انبوه‌سازان وام‌هاي ۵۰ تا۱۳۰ميليون توماني با سود دوران مشارکت ۱۸ درصدي پرداخت مي‌شود.انبوه سازان به عنوان سازنده‌هاي واجد شرايط دريافت وام ساخت بدون سپرده بانک مسکن ، متناسب با حجم پروژه، مي‌توانند از دوره‌هاي زماني مختلف براي اخذ تسهيلات مشارکت،استفاده کنند.طول دوره مشارکت مدني براي وام ساخت بدون سپرده، بر حسب تعداد واحدهاي مسکوني تعريف شده درپروژه ساختماني، از 12 تا 36 ماه، قابل تنظيم است. مدت اوليه 12 ماه براي قراردادهاي مشارکت مدني براي آن دسته از ساخت وسازهايي است که حداکثر معادل 5 واحد مسکوني در پروژه ساختماني، تعريف شده باشد.براي پروژه‌هاي داراي 6 تا 20 واحد مسکوني،حداکثر مدت قرارداد مشارکت مدني، معادل 18 ماه در نظر گرفته شده است به اين معنا که سازنده از زمان دريافت تسهيلات بدون سپرده ساخت مسکن، 18 ماه فرصت دارد با استفاده از وام دريافت شده، نسبت به ساخت و تکميل پروژه اقدام کند وبعد ازآن، بايد نسبت به فروش اقساطي و بازپرداخت تسهيلات دريافتي، اقدام کند.براساس ضوابط تعيين شده براي وام ساخت انبوه سازي، مدت زمان اوليه قرارداد مشارکت مدتي براي پروژه‌هاي 21 تا 50 واحدي، 51 تا 100 واحدي وهمچنين 101 واحدي و بيشتر نيز به ترتيب معادل 24 ماه،‌ 30 ماه و 36 ماه در نظر گرفته شده است.اين زمان بندي براي طول دوره مشارکت مدني، بصورتي تعيين شده که پروژه‌هاي پرواحد که علي القاعده عمليات ساخت و ساز آنها زمان بر خواهد بود، بتوانند در دوره زماني بيشتري نسبت به پروژه‌هاي کم واحد، نسبت به بازپرداخت وام ساخت دريافتي اقدام کنند. نرخ سود اين تسهيلات، 18 درصد تعيين شده است و براي دوره فروش اقساطي –انتقال وام ساخت به خريدار واحد مسکوني- نيز نرخ سود در همين سطح 18 درصدي است.با توجه به اين که انبوه سازان و سرمايه گذاران پروژه‌هاي ساختماني –سازنده‌هاي صاحب صلاحيت- براي دريافت اين تسهيلات، نيازي به سپرده گذاري ندارند، در نتيجه سود واقعي تسهيلات، برابر با سود اسمي‌است و نرخ بازدارنده يا فاقد توجيه اقتصادي، محسوب نمي‌شود.سقف تسهيلات مشارکت مدني به ازاي هر واحد مسکوني به سه روش سنتي و صنعتي و فناوري‌هاي نوين و انتقال تکنولوژي انجام پذير است و در عين حال، ميزان سقف تابعي از شهر محل ساخت، مختلف است.در تهران و 6 کلان شهر ديگر شامل کرج، تبريز، مشهد، اهواز، شيراز و اصفهان،‌ براي ساخت و سازهاي سنتي (روش معمول ساختمان سازي)، به ازاي هر واحد مسکوني، 100 ميليون تومان وام ساخت به سازنده پرداخت مي‌شود.در اين شهرها، براي پروژه‌هايي که به روش صنعتي احداث مي‌شود، سقف تسهيلات معادل 130 ميليون تومان است. صنعتي سازي در تعريف بانک مسکن که از ضوابط مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، تدوين و ملاک عمل قرار گرفته است، شامل روش‌هاي پيش ساخته، پيش مونتاژ و کاربرد فناوري‌هاي نوين است که در اين خصوص فناوري‌هاي مورد تاييد و داراي گواهي نامه فني از مرکز تحقيقات راه ، مسکن و شهرسازي به عنوان معيار پذيرش طرح‌هاي صنعتي سازي از جانب بانک قرار خواهد گرفت.در تهران و 6 کلان شهر نام برده شده، چنانچه سازنده‌هاي مسکن از تکنولوژي‌هاي منتقل شده به کشور در زمينه صنعت ساختمان و همچنين روش‌هاي منتهي به ارتقاء بهره وري مصرف انرژي، براي ساخت و ساز استفاده کند، بانک مسکن به ازاي ساخت هر واحد مسکوني، مبلغ 150 ميليون تومان تسهيلات بدون سپرده پرداخت خواهد کرد.
نتانیاهو در گوشه رینگ؛
به تصويب رسيدن قطعنامه محکوميت شهرک سازي‌هاي غيرقانوني اسراييل درشوراي امنيت ملل متحد با چراغ سبز دولت اوباما و راي ممتنع اين کشوردرجلسه شوراي امنيت، اتفاق مهمي‌درواپسين روزهاي حضور باراک اوباما درکاخ سفيد روي داد.
رييس جمهورآمريکا که ماه‌هاي پاياني حضورخود درکاخ سفيد را با لقب تحقيرکننده"اردک لنگ "به سرمي‌برد، اما با اين اقدام خود نشان داد حتي در واپسين ساعات حضور در کاخ سفيد هم مي‌توان قدم‌هايي برداشت و اقداماتي انجام داد که به عنوان ميراث بر جاي بماند.آخرين باري که شوراي امنيت ملل متحد با صدورقطعنامه اي (قطعنامه 446) شهرک سازي اسراييل دراراضي اشغالي ( کرانه باختري و قدس شرقي) را "نگران کننده" دانسته بود در22 مارس 1979 ودرسومين سال حضور" جيمي‌کارتر" رييس جمهوري اسبق آمريکا در کاخ سفيد بود.درآن راي گيري درمارس 1979 که حدود يک ماه پس از پيروزي انقلاب اسلاي در ايران بود؛ 12 کشور عضو شوراي امنيت به قطعنامه راي مثبت دادند و 3 کشور نروژ، بريتانيا و ايالات متحده‌امريکا به آن راي ممتنع دادند و قطعنامه با راي ممتنع ايالات متحده‌امريکا به تصويب رسيد.اما قطعنامه جديد شوراي امنيت که شهرک سازي‌ها را خلاف حقوق بين الملل دانسته و آن را مغاير با تلاش‌ها براي تشکيل دو دولت اسراييل و فلسطين توصيف کرده است؛ 38 سال پس از آن قطعنامه و در حالي که اسراييل بدون عملي کردن درخواست‌هاي قطعنامه پيشين بيش از 700 هزار نفر را در بخش‌هاي قدس شرقي و کرانه باختري به صورت غير قانوني اسکان داده است، در واپسين روزهاي حضور باراک اوباما در کاخ سفيد به تصويب رسيد."سامانتا پاور" نماينده دايم ايالات متحده‌امريکا در سازمان ملل پس از راي گيري و تصويب قطعنامه در توجيه راي ممتنع کشورش به اين قطعنامه گفت که از زمان رونالد ريگان تمام روساي جمهوري آمريکا از دو حزب جمهوريخواه و دموکرات با شهرک سازي‌هاي اسراييل در اراضي اشغالي مخالف بودند و راي ممتنع آمريکا نه اقدامي‌تازه و جديد بلکه تاکيد بر موضع اصولي کشورش در اين باره بوده است.اما چه کسي است که نداند عدم استفاده از حق وتو براي جلوگيري از تصويب يک قطعنامه ضد اسراييلي با وجود تلاش‌ها و اصرار‌هاي دولت راستگري اسراييل و تاکيدات "دونالد ترامپ" رييس جمهور منتخب آمريکا در اين باره و رايزني‌هاي او با رييس جمهور مصر براي پس گرفتن قطعنامه ، معاني زيادي دارد؛ به ويژه آنکه دولت اوباما يک بار در 18 فوريه 2011 با اعلام اينکه قطعنامه محکوميت شهرک سازي اسراييل در اراضي فلسطيني را وتو خواهد کرد، پيش نويس اين قطعنامه مطرح در شوراي امنيت را در نطفه خفه کرده بود.در آن زمان "سوزان رايس" نماينده وقت آمريکا در سازمان ملل در توجيه تهديد به وتوي پيش نويس قطعنامه مطرح شده گفته بود: اين قطعنامه در صورت تصويب اميدها به احياي روند مذاکرات صلح بين اسراييل و فلسطين را از بين خواهد برد.اما در جلسه جمعه شب (23 دسامبر 2016) شوراي امنيت و با گذشت 5 سال از مطرح شدن پيش نويس قطعنامه محکوميت در سال 2011، "سامانتا پاور" نماينده دايم آمريکا در سازمان ملل تنها عضو از 15 عضو شوراي امنيت بود که به عنوان راي ممتنع دست خود را بلند کرد و اجازه داد اين قطعنامه تصويب شود.ترامپ پس از صدور اين قطعنامه در توييتي با ابراز ناراحتي از تصويب آن در شوراي امنيت گفته است پس از 20 ژانويه و از زماني که به عنوان رييس جمهور ايالات متحده پا به درون کاخ سفيد گذارد، اوضاع در سازمان ملل تغيير کرده و ورق به نفع آمريکا و اسراييل برخواهد گشت.دفتر نخست وزيري اسراييل نيز پس از صدور قطعنامه محکوميت شهرک سازي در شوراي امنيت با صدور يک بيانيه تند با "شرم آور" دانستن قطعنامه تصويب شده و با متهم کردن دولت اوباما به " تباني" با ديگر اعضاي شوراي امنيت براي تصويب اين قطعنامه اعلام کرده است اين قطعنامه نيز همچون قطعنامه‌هاي پيشين اين شورا از سوي اسراييل اجرا نخوهد شد.تسويه حساب اوباما با نتانياهو : از نظر دولت راستگراي اسراييل ، اين اقدام دولت اوباما در واپسين روزهاي حضورش در کاخ سفيد، تلافي همه دست اندازي‌ها و اقدامات "ايذايي" نتانياهو عليه اوباما در طي 4 سال دوره دوم رياست جمهوري اوباماست. مواضع نتانياهو و اوباما که به عنوان رهبراني در دو سوي طيف راستگرايي و چپگرايي در تاريخ دولت‌هايشان مطرح هستند ؛ در طي سال‌هاي اخير آن قد از هم فاصله داشته که نتانياهو را مجبور کرده براي پيشبرد برنامه‌ها و سياست‌هاي رژيم اسراييل دست به اقدامات خلاف عرف و عادت ديپلماتيک بزند.او در انتخابات رياست جمهوري نوامبر 2012 در اقدامي‌کم سابقه و يا حتي بي سابقه از "ميت رامني" رقيب جمهوريخواه اوباما حمايت کرد و پس از آن در ماجراي مذاکرات هسته اي ايران و گروه 1+5 به نحو آشکاري اخلال ايجاد کرد . او از معدود رهبراني بود که براي اخلال در روند مذاکرات هسته اي حاضر شد به دعوت اپوزيسيون دولت اوباما راهي واشنگتن شود و بدون ديدار و مذاکره با اوباما نطق مفصلي در کنگره‌امريکا ارايه کند.  در تمام اين سال‌ها به ويژه در 4 ساله دوم دولت اوباما، روابط شخصي او با بنيامين نتانياهو بسيار سرد و پرتنش بوده است و حتي اراده اي براي تغيير فضاي روابط از سوي دو رهبر نيز ديده نشد و اين دو ترجيح دادند تا روزهاي پاياني استقرار دولت‌هايشان يکديگر را تحمل کنند.

احمد حاتمي‌يزد با اشاره به مشکلات نظام بانکي درپرداخت تسهيلات؛
ناهمخواني انواع تسهيلات قابل پرداخت توسط بانک‌ها با نيازهاي متنوع جامعه يکي از مشکلاتي است که از ابتداي انقلاب در اقتصاد کشور با آن مواجه بوده‌ايم و هنوز هم آن‌چنان که بايد و شايد حل نشده‌است.
 احمد حاتمي‌يزد کار‌شناس بانک و بازارپول با بيان اين مطلب و در تشريح مشکلاتي که شبکه بانکي کشور در پرداخت تسهيلات دارد، مي‌گويد: «از اول انقلاب مشکل بزرگي در اقتصاد ايران در مورد عقود اسلامي‌وجود داشت؛ در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲که قانون بانکداري اسلامي‌بدون ربا نوشته شد برخي روحانيون بزرگوار ناظر بر نوشتن اين قانون اصرار داشتند که حتما بايد عقود اسلامي‌همان‌هايي باشد که در صدر اسلام و دوره پيامبر (ص) مورد قبول مردم و اسلام بود، در نتيجه عقودي که بانک‌ها مي‌توانستند با آن کار کنند، بسيار محدود شد».  وي افزود: «به اين ترتيب فقط يکي از عقود جديد را توانستيم در قانون بعد از انقلاب بگنجانيم؛ آن هم به خاطر اينکه دو مورد از عقود شرعي را در يک قرارداد مشاهده مي‌کردند که نامش قراداد اجاره به شرط تمليک بود. اين‌‌ همان قرارداد ليزينگ است که به اين نام در بانکداري اسلامي‌گنجانده شد».
اين کار‌شناس اقتصادي با بيان اينکه به تدريج همه متوجه شدند که اقتصاد جديد را نمي‌توان با‌‌ همان تعداد محدود ۹ عقود تاييد‌شده اداره کرد، يادآورشد: «به تدريج به قرادادهاي جديدي در بانکداري اسلامي‌اجازه ورود دادند، به طوري که‌امروز تعداد عقود اسلامي‌از ۹ به ۱۷ مورد رسيده است».
وي اضافه کرد: «به عنوان مثال بحث اوراق مشارکت در قانون اوليه وجود نداشت، اما بعد از بررسي متوجه شدند اوراق مشارکت ربوي نيست و ما هم مي‌توانيم اوراق مشارکت صادر کنيم. سود ثابت بدهيم و سود متغير را بعد از تعيين درآمد واقعي پروژه پرداخت کنيم».  مديرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به اينکه در نظام بانکداري، ما با مشکل عمده‌اي روبرو بوديم، خاطرنشان کرد: «تعيين تسهيلات براي مصارف خانواده‌ها يکي از مشکلات بود؛ بالاخره اين هم يکي از بازارهايي است که بايد به مصرف‌کننده تسهيلات پرداخت شود».
او ادامه داد: «در قوانين عقود اسلامي‌و آيين‌نامه‌هاي مربوطه به زحمت دو مورد را تصويب کرده بودند که به خانواده‌ها يا براي خريد خودرو يا براي خريد تجهيزاتي که براي جهيزيه جوانان لازم است تسهيلاتي به صورت فروش اقساطي اعطا شود. اين طرح جوابگوي نياز خانواده‌ها نبود در نتيجه کسي که مي‌خواست يک نياز خانوادگي را برطرف کند ولي آن نياز، خودرو يا ماشين لباسشويي نبود بايد يک فاکتور جعلي درست مي‌کرد و به بانک دروغ مي‌گفت. بعد يک عقد قرارداد جعلي مي‌بست و پول مي‌گرفت».
حاتمي‌يزد با بيان اينکه اين کار درشان ايران، اسلام و بانک‌هاي ما نبود، خاطرنشان کرد: «ممکن است کسي تسهيلات نياز داشته باشد که مريض خود را در بيمارستان درمان کند، يا خرج تحصيل فرزند خود را در دانشگاه تامين کند. در عقود اسلامي‌ما اين مسائل نمي‌گنجيد».  اين کار‌شناس پولي و بانکي با اشاره به اينکه گرايش به استفاده از کارت‌هاي اعتباري به عنوان تجربه موفق در دنيا با هدف پرکردن اين خلأ ايجادشد، عنوان کرد: «کارت‌هاي اعتباري بخش عمده‌اي از تسهيلات خرد خانواده‌ها را حل مي‌کند. يعني اجازه داده‌اند که با کارت اعتباري ۱۰ ميليون، ۲۰ ميليون يا ۵۰ ميليون تومان به افراد تسهيلات بدهيم و آن‌ها با آن هر چه خواستند نظير خودرو يا لوازم منزل بخرند يا پول بيمارستان يا دانشگاه را پرداخت کنند».
وي افزود: «در عقود اسلامي‌قبلي هيچ جايي براي خريد خدمات توسط خانواده‌ها وجود نداشت. کارت اعتباري از اين نظر نقش مهمي‌پيدا کرد که به ليست عقود اسلامي‌مجاز کشور ما اضافه کرد و يک مشکل بزرگ را حل کرد؛ البته مشکل ما به اين مساله محدود نمي‌شود و کلا اساس بانکداري اسلامي‌را بايد مجتهدين جور ديگري تاويل و تفسير کنند نه با عقود و اصطلاحات حقوقي و فقهي ۱۴۰۰ سال پيش».  حاتمي‌يزد با تاکيد بر اينکه اين مسائل اصلا در منطق جديد جاي نمي‌گيرد، تصريح کرد: «مثلا در بانکداري جديد مساله‌اي داريم به اسم سپرده که در هيچ جاي اسلام و فقه شيعه اسمي‌از آن نيامده، ولي آقايان اصرار دارند بگويند سپرده نوعي قرض است که ما به بانک مي‌دهيم و لذا اسم سپرده‌هاي ما را گذاشته‌اند قرض‌الحسنه جاري و کوتاه مدت. درحالي‌که اين پول اصلا قرض نيست، مگر کسي که پولش را بانک مي‌گذارد قصد قرض دادن داشته؟ و بعد هم مي‌خواهند احکام قرض و دين را بر آن اعمال کنند».

زمان پرداخت جریمه گازی 2 میلیارد دلاری به ترکیه نزدیک است
با توجه به نزدیک شدن زمان پرداخت جریمه گازی ایران به ترکیه و با توجه به گفته‌های معاون وزیر نفت، دو سناریو برای پرداخت جریمه 2 میلیارد دلاری به ذهن می‌رسد که در هر دو صورت احتمال ورشکستگی شرکت ملی گاز وجود دارد.
همانطور که پیشتر مسئولان صنعت نفت اعلام کرده بودند وضعیت نحوه پرداخت جریمه 2 میلیارد دلاری بابت شکایت گازی ترکیه علیه ایران تا ابتدای سال 2017 (ژانویه) باید مشخص شود. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یک ماه قبل گفته بود ایران پولی ندارد که به ترکیه پرداخت کند به همین دلیل رایزنی های خود را در خصوص نحوه پرداخت این جریمه با ترک ها آغاز کرده ایم که تا ژانویه به جمع بندی برسیم.
به نقل از فارس، با این تفاسیر و گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، دو سناریو در خصوص پرداخت این جریمه به ذهن می رسد که یا باید به مدت حداقل 2 سال ایران گاز خود را به صورت رایگان به ترکیه صادر کند و یا اینکه در مدت زمان طولانی تر دریافت گاز بها از ترکیه به طور کامل نخواهد بود تا این جریمه پرداخت شود.
باید تاکید کرد که یکی از این دو سناریو به احتمال بسیار قوی اجرایی خواهد شد و بنا به گفته مسئولان امکان اجرای سناریو سوم یعنی افزایش صادرات گاز در ازای این جریمه نزدیک به صفر است زیرا بارها مسئولان صنعت نفت اعلام کرده اند که موضوع افزایش صادرات گاز ایران به ترکیه ربطی به شکایت گازی ترکیه ندارد بنابراین اگر ترک ها نیازمند گاز بیشتری از ایران هستند باید قرارداد جدیدی با آنها منعقد شود.
با این شرایط یعنی اگر هر کدام از دو سناریوی بالا در پرداخت جریمه گازی ایران به ترکیه اعمال شود عملا شرکت ملی گاز ایران از تراز تجاری خود هیچ دریافتی نخواهد داشت و یا این دریافتی به حداقل خواهد رسید. که با توجه به واردات گاز از ترکمنستان و پرداخت گاز بها به این کشور، شرکت ملی گاز ایران تبدیل به یک شرکت زیان‌ده خواهد شد.
با این وجود، شرکت ملی گاز ایران از یک منبع درآمد کمتر اعلام شده نیز برخوردار است: درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها. بر اساس گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این منتشر کرده بود، میزان درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها تقریبا دو برابر میزان یارانه نقدی است و بر اساس گفته‌های حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم، بخش قابل توجهی از این منابع در اختیار شرکت‌های ارائه دهنده حامل‌های انرژی از جمله شرکت ملی گاز قرار می‌گیرد.
با این وجود به دلیل عدم اهتمام دولت برای شفاف‌سازی میزان و محل صرف درآمدهای هدفمندی، مشخص نیست چه میزان از این درآمدها نصیب شرکت ملی گاز می‌شود و آیا این درآمدها می‌تواند هزینه‌های شرکت ملی گاز را پوشش بدهد یا نه.
 مروری بر روند شکایت گازی ترکیه و اعلام رقم جریمه
اواخر آبان ماه بود که نتیجه شکایت گازی ترکیه علیه ایران اعلام شد؛ وزیر نفت دریک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: ترکیه به دلیل عدم ایفای تعهدات صادرات گاز از ایران شکایت کرده و خواستار کاهش 25 درصدی قیمت گاز شده بود که موفق نشدند و چیزی به آنها ندادیم.
وی افزود: درباره کاهش قیمت گاز هم یک شکایت 25 درصدی کرده بودند که 12.5 یا 13 درصد آن پذیرفته شده و بحث‌های آن در جریان است که چطور این تخفیف را که باید برای زمان‌های قبل اعمال می‌شود پرداخت کنیم.
زنگنه تصریح کرد: این 2 میلیارد دلار جریمه نیست بلکه کاهش قیمت است که باید برای سال‌های قبل اعمال شود؛ آنها درخواست بیشتری داشتند که داوری 12.5 یا 13 درصد آ‌ن را پذیرفته است. حالا باید تفاهم کنیم که چطور پول را از طریق تحویل گاز در زمان‌بندی بپردازیم.» با این شرایط زنگنه اولا این رقم را جریمه ندانسته بلکه کاهش قیمت اعلام کرده است که مربوط به سال های گذشته است. در ثانی این رقم برای اولین بار است که توسط یک مقام عالی رتبه اعلام می شود که بر این اساس باید 2 میلیارد دلار به این کشور گاز یا پول نقد پرداخت شود. این گزارش حاکی است در دی ماه سال 86 زمانی که غلامحسین نوذری وزیر نفت ایران بود برخی از رسانه‌های داخلی و خارجی اعلام کردند که ترکیه علیه ایران به دلیل بالا بودن قیمت گاز این کشور نسبت به روسیه به دیوان داوری شکایت کرده است که این موضوع در نشست خبری وزیر نفت در همان سال با حضور خبرنگاران تکذیب شد و پس از بررسی های به عمل آمده توسط رسانه‌ها در همان زمان مشخص شد ترکیه از ایران درخواست کرده است تا قیمت گاز صادراتی خود را کاهش دهد اما مسئولان وقت وزارت نفت اعلام کردند قیمت گاز صادراتی ایران مناسب است بنابراین قیمت گاز ایران کاهش پیدا نکرد. پس از آن در سال 90 خبرگزاری بلومبرگ به نقل از وزیر وقت انرژی ترکیه اعلام کرد به علت شکست مذاکرات بین مقام‌های ارشد ترکیه و ایران، آنکارا قصد دارد شکایت خود از ایران را به علت بالا بودن قیمت گاز صادراتی به ترکیه در دادگاه‌های بین المللی مطرح کند.
وزیر انرژی ترکیه افزود: ایران بر اساس فرمول مورد توافق با ترکیه اواخر سال 2010 میلادی یک بار قیمت گاز صادراتی را افزایش داده است.
پس از این صحبت‌های وزیر انرژی ترکیه، مذاکرات بین ایران و ترکیه صورت گرفت تا اینکه ترکیه از شکایت گازی خود علیه ایران منصرف شد اما همواره نسبت به بالا بودن قیمت گاز صادراتی ایران اعتراض داشت.
*شکایت گازی ترکیه علیه ایران در سال 92
با تغییر دولت در سال 92 ترکیه یکبار دیگر مسئله بالا بودن قیمت گاز دریافتی از ایران را مطرح کرد و اواخر بهمن ماه سال 92 شرکت بوتاش ترکیه با دو ادعا که اولا در 53 روز از سال 92 صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و 25 درصد از حجم آن کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالا است به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد.
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این خصوص می‌گوید: در قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه این اجازه داده شده که هر یک از طرفین 5 بار درباره قیمت و دیگر موارد قرارداد شکایت و درخواست بازنگری داشته باشند و شکایت اخیر گازی ترکیه دومین شکایت در قالب این قرارداد است. وی اضافه می کند: در بار نخست شکایت ترکیه در سال‌های گذشته 15 درصد از قیمت گاز ایران کاسته شده بود و مرجع داوری گفته بود مباحث مربوط به price reduction یا (کاهش قیمت) از اختیارات ما نیست و ترک‌ها دوباره بر همین اساس شکایت کردند که در حال رسیدگی است.
وی با تاکید بر اینکه اگر شکایت ترکیه به جایی برسد هم قطعا نخواهند توانست آنچه را که مدنظر دارند محقق کنند، تصریح می‌کند: ترکیه دو شکایت مبتنی بر price reduction و price revision مطرح کرده است که در مجموع قریب به 60 درصد کاهش قیمت در گاز صادراتی ایران را شامل می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز توضیح می دهد: price reduction به مباحث قیمتی در منطقه و جهان می‌پردازد و price revision به آماده بودن زیرساخت‌ها و بستر صادرات گاز و عمل به تعهدات باز می‌گردد که اجزای ادعای کاهش 60 درصدی قیمت گاز را از سوی ترکیه تشکیل داده است. براین اساس ترک‌ها از یک سو مدعی کم فروشی ایران در گاز ارسالی به ترکیه هستند و از سوی دیگر می‌گویند قیمت گاز ایران گران است و خواستار کاهش 25 درصدی قیمت گاز صادراتی هستند. به عبارت دقیق‌تر ترکیه مدعی است در 2 ماهه منتهی به اسفند 92 صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و 25 درصد از حجم آن کاسته شده است. بر اساس این ادعا، ترک‌ها مدعی هستند ایران کم‌فروشی کرده است. از سوی دیگر ترک‌ها مدعی شده‌اند گاز صادراتی ایران به ترکیه گران است و باید قیمت آن کاهش یابد. بر این اساس آنها خواستار کاهش 25 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه شده‌اند. دلیل این درخواست ترک‌ها، استناد آنها به قیمت ناچیز گاز در قرارداد مشهور صادرات گاز ایران به یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس است که سال‌ها پیش منعقد اما هنوز اجرایی نشده است. تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته است که 99 درصد یقین دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا 2 میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت.
ایران برنده شکایت گازی ترکیه در یک مرحله
اواخر سال 93 بود که دیوان داوری بین المللی شکایت گازی ترکیه از ایران مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز را رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت گاز صحه گذاشت.
مدیر وقت امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران پس از این صدور رای اعلام کرد: دعوای بسیار سنگین شرکت بوتاش ترکیه علیه شرکت ملی گاز ایران با خواسته کاهش در قیمت گاز صادراتی ایران به دلیل نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز و نداشتن گاز کافی برای این منظور، به نفع شرکت ملی گاز ایران به پایان رسید.
عزیزالله رمضانی اضافه افزود: رای دیوان داوری بین المللی متضمن رد کامل ادعای شرکت بوتاش ترکیه و قبولی دفاع‌های انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران است. وی خاطرنشان می‌کند ادعای شرکت بوتاش ترکیه در ژانویه سال ٢٠١٢ میلادی به دیوان داوری بین المللی ارجاع شد و در نهایت با رای ١٠ نوامبر ٢٠١٤ میلادی این دیوان به پایان رسید.

بانک مرکزي طی دستور العملی اعلام کرد؛
بانک مرکزي با توجه به فراهم شدن زمينه اجرايي «دستورالعمل و ضوابط خريد و فروش ارز به نرخ بازار توسط شبکه بانکي»، از فعالان اقتصادي دعوت مي‌کند به منظور تامين ارز مورد نياز خود، به بانک‌هاي داراي مجوز فعاليت ارزي مراجعه کنند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، به دنبال ابلاغ «مجوّز خريد و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوکار لازم براي اجرايي کردن «دستورالعمل و ضوابط اجرايي خريد و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و آمادگي ارائه خدمات ارزي با نرخ بازار توسط بانك‌ها ايجاد شده است.
اين گزارش حاكي است؛ دستورالعمل فوق به منظور انتقال و تمرکز فعّاليت‌هاي تجاري در بانک‌هاي كشور و نيز استفاده از ابزارهاي متداول در تجارت بين‌المللي براي پرداخت و تسويه قراردادهاي خارجي، صادر شده است.
بر اين اساس، بانک مرکزي نيز علاوه بر تأمين به موقع ارز مبادله‌اي، کسري منابع بانک‌ها براي نيازهاي وارداتي مشتريان خود با نرخ بازار را تأمين مي‌کند. بنابراين از تمام فعّالان اقتصادي اعم از توليدکنندگان و تجّار دعوت مي‌شود به منظور تامين ارز و استفاده از کانال‌هاي بانکي براي عمليات ارزي و واردات خود به بانک‌هاي داراي مجوّز فعّاليت ارزي مراجعه کنند.
«دستورالعمل و ضوابط اجرايي خريد و فروش به نرخ بازار» درصدد است عمليات ارزي اشخاص حقيقي و حقوقي را به کانال بانکي هدايت و ريسک عملياتي فعّالان اقتصادي را کاهش دهد. بر اساس اين بخشنامه، بانک‌ها‌ مي‌توانند درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارز ورودي به کشور را از طريق نمايندگي‌هاي ديپلماتيک مقيم ايران و سرمايه گذاران خارجي و دفاتر نمايندگي بانك‌ها، به نرخ آزاد خريداري کنند.
بر اساس ترتيب‌هاي جديد، بانک‌ها مي‌توانند ارزهاي خريداري شده موضوع اين دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزي و يا از طريق صرافي‌هاي معتبر به فروش برسانند؛ ضمن اينکه فروش ارز خريداري شده به ساير بانک‌ها و صرافي‌ها نيز مجاز است. نرخ خريد و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتري تعيين خواهد شد.
گفتني است از نيمه آذرماه سال جاري تامين ارز متقاضي براي واردات کالا و خدمات، تسويه اقساط تسهيلات ارزي از محل منابع بانک‌هاي عامل، تامين سهم الشرکه مشتريان براي دريافت تسهيلات ارزي از بانک‌هاي عامل، کارمزد ارزي، برگشت سود سرمايه گذاري خارجي و پرداخت اقساط قراردادهاي فاينانس طرح‌هاي خودگران از طريق سيستم بانکي امکان پذير شده است.

در بخشنامه جديد گمرك ايران مطرح شد
گروه صنعت، معدن و تجارت: صادرکنندگان در تمام دنيا از ماليات معاف‌ هستند و ماليات بر ارزش‌افزوده کالا را هم‌زمان با خروج محصول از گمرك، دريافت مي‌کنند. در ايران شرايط كمي‌متفاوت است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه، صادرات از ماليات معاف است و در مصوبه مجلس هم ماليات بر ارزش‌افزوده تا ۳ ماه بعد بايد به صادرکنندگان عودت داده شود.
به گزارش تجارت آنلاين، با اين حال طي چند سال گذشته موضوع عودت دادن مبالغ مربوط به ماليات بر ارزش افزوده صادرات، با تاخير مواجه شده است. هرچند منتقدان عملكرد اقتصادي دولت يازدهم بارها اين تاخير در استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان را دليلي بر كسري بودجه و ناتواني اقتصادي دولت معرفي مي‌كنند، اما دولتمردان هنوز اظهار نظر خاصي درباره آن نكرده‌اند.
در اين مدت اظهار نظرهاي مختلفي درباره شيوه و دستورالعمل استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات مطرح شده است. آنطور كه مشخص است بسياري از صادركنندگان از نحوه و زمان برنامه‌ريزي شده براي اين موضوع گلايه‌مند هستند. در چنين شرايطي بود كه چند ماه پيش از اين رئيس كل بانك مركزي از اصلاح قطعي دستورالعمل استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات خبر داده بود.
اصلاح دستورالعمل استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات
هفته پاياني مهرماه و شصت و يکمين نشست شوراي گفتگو دولت و بخش خصوصي بود كه موضوع چگونگي برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعيه‌هاي واصله از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات مستقيم همچنين موضوع استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرکنندگان پيگيري شد که در اين جلسه مصوب گرديد، ظرف مدت 15 روز سازمان امور مالياتي با همکاري دبيرخانه شوراي گفتگو و تشکل‌هاي بخش خصوصي نسبت به اصلاح دستوالعمل استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اقدام كند.
 اين موضوع باعث حمايت از صادرات غيرنفتي و تقويت بنيه مالي صادرکنندگان خواهد شد. در اين جلسه سيف، رئيس کل بانک مرکزي گفت: بحث‌هايي که مطرح شد عمدتا مربوط به مسائل مالياتي و مواردي از ماليات مستقيم و يکي از بحث‌هاي ما نياز به سرعت عمل تسهيل در استرداد معاملات بر ارزش افزوده صادرکنندگان همچنين قانون رفع موانع توليد مطرح شد که دولت مکلف شد ماليات ارزش افزوده صادرکنندگان را استرداد کنند.  سيف ادامه داد: بخشنامه‌اي که در کمرگ ايران در رابطه با دريافت 4 درصد ماليات الحساب واردات کالا بود که اين موضوع اشکالاتي ايجاد کرده است. پيشنهاد شوراي اين بود که اين بخشنامه مورد تجديد نظر قرار گيرد تا نمايندگاني از اتاق ايران واردکنندگان وزارت اقتصاد بررسي و تصميم توسط شخص وزير گرفته شود.
دستور استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات
در همين حال رئيس کنفدراسيون صادرات ايران از بخشنامه جديد سازمان امور مالياتي براي استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، حداکثر ظرف مدت يک‌ماه آينده خبر داده است. به گزارش روابط عمومي‌کنفدراسيون صادرات ايران، محمد لاهوتي با اشاره به بخشنامه جديد سازمان امور مالياتي براي تسريع در استرداد ماليات بر ارزش افزوده بخش صادرات گفت: به دليل اعتراضات رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در مورد استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات، ۵ ماه قبل، دستور بازنگري از سوي معاون اول رئيس‌جمهور صادر شد؛ اما عليرغم اصلاح، باز هم ايراداتي به آن وارد بود. وي تصريح كرد: پس از کش و قوس‌هاي فراوان و عليرغم پيشنهاد شش ماده‌اي مشترک اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رئيس سازمان توسعه تجارت، مجدد ماليات بر ارزش افزوده به ۱۷ بند تغيير پيدا کرد که باز هم مورد اعتراض اتاق و وزارت صمت واقع شد.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران ادامه داد: نهايتا، جلسه‌اي دو هفته پيش در وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور وزراي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، باقري از سازمان برنامه و بودجه، اينجانب و طلايي‌زاده، به‌عنوان نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، برگزار شد که پس از بحث نسبت به موضوع و بررسي پيشنهادات مطروحه، با حمايت‌هاي شخص وزير صنعت، معدن و تجارت، و همراهي وزير اقتصاد، توافقي صورت گرفت و بخشنامه‌اي در 30 آذرماه‌امسال صادر شد که به نظر مي‌رسد در صورت اجراي صحيح و دقيق آن، تعويق زماني استرداد ماليات بر ارزش افزوده براي صادرکنندگان برطرف و طبق زمان معين قانوتي مسترد گردد. لاهوتي ابراز اميدواري کرد که اجراي اين بخشنامه با تمهيدات انديشيده شده، طبق قانون در زمان مقرر صورت گيرد.
لزوم تدوين استراتژي جامع توسعه صادرات
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بايد استراتژي جامع توسعه صادرات کشور هرچه سريع‌تر تدوين شود. صادرکنندگان ايران طي سال‌هاي گذشته در يک فضاي نابرابر و با سختي‌هاي بسيار صادرات کشور را زنده نگه داشتند. صادرات يک کار کوتاه‌مدت و موقتي نيست. لازمه موفقيت در صادرات تدوين نقشه راه جامع بلندمدت براي صادرات کشور است. صادرکننده بايد بتواند چند سال آينده را پيش‌بيني کند و حالا اين اميدواري وجود دارد كه استراتژي جامع توسعه صادرات کشور تدوين شود. به اعتقاد كارشناسان صادرات غيرنفتي وقتي رشد مي‌کند که يک توليد موفق داشته باشيم، بنابراين بايد به رفع موانع توليد نيز توجه کنيم. البته عمق مشکلات آن‌قدر زياد است که در يک دوره کوتاه‌مدت نمي‌توان اثر اين اقدامات را ديد. در همين حال به‌طور ميانگين سهم بخش صادرات از تسهيلات بانکي کشور کمتر از يک درصد است که قرار است شوراي پول و اعتبار سهم بخش توليد و صادرات را از تسهيلات مشخص کند.

توصيه سردار جعفري به سپاه
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌تاکيد کرد که رضايت و آرامش مردم در همه عرصه‌ها با حفظ انقلاب اسلامي‌ارتباط مستقيمي‌دارد و نبايد به بهانه تامين امنيت در مردم نارضايتي ايجاد کرد.
به گزارش ايسنا، سردار محمدعلي جعفري در مراسمي‌که به مناسبت سالروز صدور فرمان امام خميني (ره) مبني بر تاسيس حفاظت هوايي برگزار شد، گفت: نوع برخورد شما با مردم بسيار مهم و تعيين کننده است و بايد مورد توجه قرار گيرد.وي ادامه داد: رضايت و آرامش مردم در همه عرصه‌ها با حفظ انقلاب اسلامي‌ارتباط مستقيمي‌دارد و اگر به بهانه‌امنيت برخي اقدامات انجام شود و بي‌توجهي صورت گيرد ممکن است نارضايتي مردم را در پي داشته باشد که بايد مراقب باشيم انجام ماموريت براي برقراري امنيت، موجب نارضايتي مردم نشود. اين نکته‌اي است که ساير کشورها توجهي به آن ندارند اما جمهوري اسلامي‌بايد با توجه به اصول ديني و اسلامي‌بيش از هر کشوري به آن توجه کند که البته کار بسيار سختي است.جعفري خاطر نشان کرد: مردم ما نيز بصير و فهيم هستند و متوجه اين موضوع مي‌شوند.فرمانده کل سپاه پاسداران در بخش ديگري از سخنان خود اظهار کرد: يکي از اهداف انقلاب اسلامي‌اين بود که ناامني را در عرصه هوايي کشور سلب کند و شما و پيشکسوتان شما اين توطئه و تلاش دشمن را به بهترين نحو خنثي کرديد و مردم اکنون از آرامنش وامنيت خوبي برخوردار هستند.وي با تاکيد بر اينکه‌امنيت شرط اول پيشرفت رشد و تعالي هر جامعه است تصريح کرد: اولين هدف دشمنان انقلاب اسلامي‌بعد از پيروزي انقلاب ايجاد ناامني در کشور و جامعه ما بود. چه در زمين و چه در آسمان. آنها مي‌خواستند اين را اثبات کنند که نظام جمهوري اسلامي‌قادر به قراري امنيت جامعه نيست اما نيروهاي انقلاب و عاشقان امام (ره) در سازمان سپاه جمع شدند تا امنيت را براي مردم به ارمغان بياورند و دشمنان به هدف شوم خود نرسند.جعفري يادآور شد: خدا را شکر سپاه توانست در همه عرصه‌ها بخصوص عرصه‌هاي امنيتي و دفاعي وظيفه خطير خود را ايفا کند. امروز شاهد ناامني در کشورهاي اطراف و در عين حال امنيت پايدار و کامل در کشور خودمان هستيم.وي همچنين گفت: عربستان و اسرائيل در منطقه هماهنگي‌هاي زيادي عليه ايران انجام مي‌دهند، اما همه اينها خنثي مي‌شود تا ايران به عنوان جامعه اي امن خود را نشان دهد که علت اصلي اين موضوع در ايمان مردم و انقلااب اسلامي‌يافت مي‌شود.فرمانده کل سپا ه پاسداران در ادامه تاکيد کرد: بزرگترين قدرتي که‌امروز خودنمايي مي‌کند آمريکاست. در عين حال بزرگترين و مهمترين اصل انقلاب اسلامي‌نيز مبارزه با اسکتبار است و خدا را شاکريم تاکنون اين ايستادگي و مقابله با نظام استکباري توسط مردم ما به بهترين نحو انجام شده وحرکت انقلاب اسلامي‌با هدايت‌هاي پيامبر گونه‌امام (ره) و مقام معظم رهبري به خوبي مسير الهي خود را پيش مي‌برد.وي خاطر نشان کرد: شايد ما در اصول انقلابي مشکلاتي داشتيم و آنها را به خوبي رعايت نکرديم اما وقتي عامه مردم و مسئولين پاي اصل اساسي استکبار ستيزي ايستادند و از زورگويي‌هاي دشمن هراسي ندارند، نتيجه آن همين امنيت پايدار است.جعفري با اشاره به عوامل معنوي ايجاد اين امنيت در کشور گفت: امنيت بزرگيترين دستاور انقلاب اسلامي‌است و از ديگر دستاوردهاي عظمت جمهوري اسلامي‌و گستره دامنه اين امنيت فراسوي مرزهاي کشورمان است. در عين حال شاهد صدور انقلاب و ظهور بيداري اسلامي‌در منطقه و جهان هستيم.فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه سخنان خود با اشاره به آزادي حلب تصريح کرد: يکي ديگر از شکست‌هايي که از طرف انقلاب اسلامي‌به‌امريکا و دشمنان انقلاب وارد شد، شکستي بود که در منطقه شاهد آن بوديم و خدا را شکر مي‌کنيم که از نعمت انقلاب اسلامي‌برخوردار هستيم.وي همچنين بيان کرد: 9 دي نيز حاصل بصيرت و ايستادگي مردم انقلابي ما بود و فتنه 88 فتنه بزرگي بود که خطر آن به مراتب از خطر 8 سال جنگ تحميلي بيشتر بود و ايمان و بصيرت مردم باعث عبور از آن شد.جعفري تصريح کرد: مردم جايگاه ولايت فقيه را بيش از هر عامل ديگري در اين زمان متوجه شدند و به عبارتي در فتنه به دنبال تخريب جايگاه ولايت فقيه بودند که اين هدف خنثي شد.فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌در پايان گفت: حساسيت انقلاب اسلامي‌و پاسداري از آن يکي از زمينه‌هاي تخريبي است که دشمنان به دنبال تضعيف آن هستند.

نمايشگاه‌هاي فصلي فقط با مجوز اتاق‌هاي اصناف باید برگزار شوند
رييس اتاق اصناف ايران اعلام کرد: برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم کالا در صورت نياز از اين پس فقط با تاييد فرمانداري‌ها و با محوريت اتاق اصناف ايران خواهد بود.
علي فاضلي در نشست روساي اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌هاي استان تهران گفت: ما با برگزاري نمايشگاه مخالف هستيم اما شرايط دولت را درک مي‌کنيم و براي برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي همکاري خواهيم کرد.
وي افزود: در جلسه اي که با حضور مسئولان صنعت، معدن و تجارت در استانداري تهران برگزار شد، مقرر شد مصوبه قبلي برگزاري نمايشگاه‌ها به تاييد شوراي امنيت ملي برسد و هيچ فرد يا ارگاني حق برگزاري نمايشگاه نداشته باشد. اکنون به اسم خيريه، نمايشگاه‌هاي مختلف برگزاري مي‌کنند اما اغلب اينها دلال هستند.
وي تصريح کرد: ما به عنوان اتاق‌هاي اصناف هيچ ضرورتي براي برگزاري نمايشگاه‌ها نمي‌بينيم به دليل اينکه همه نوع کالا به وفور در بازار وجود دارد. رييس اتاق اصناف ايران به نوسانات قيمت برخي کالاها در بازار اشاره کرد و گفت: اصناف نقشي در افزايش قيمت‌ها ندارند و کار اتاق‌هاي اصناف نظارت بر بازار است.
فاضلي با بيان اينکه يک سوم جمعيت کشور در بدنه اصناف است، گفت: اصناف در مجموعه‌هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي از نهادهاي مهم کشور محسوب مي‌شود و در بخش اجتماعي حرف نخست را مي‌زند.
 فاضلي در باره فروشگاه‌هاي زنجيره اي توضيح داد که ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره اي جزء قانون است اما به دليل اينکه آيين نامه اجرايي آن بد تعريف شده، از اجراي آن جلوگيري و از اين پس فروشگاه‌هاي زنجيره اي در شهرستان‌هاي کوچک ايجاد نخواهد شد و به زودي اين آيين نامه اصلاح خواهد شد.
رييس اتاق اصناف ايران درباره ادغام اتحاديه‌هاي صنفي گفت: اگر قرار باشد فقط به تشکل‌هاي خود بها بدهيم و ملي فکر نکنيم، راه به جايي نخواهيم برد. فاضلي گفت: در شرايط فعلي کشور هيچ سازماني به‌اندازه اصناف براي اشتغالزايي مزيت ندارند ؛ لذا از دولت مي‌خواهيم که براي تقويت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط صنفي نيز تسهيلات تخصيص دهد. رييس اتاق اصناف ايران درباره بودجه بازرسي اصناف گفت: افتخار ما اين است که بازار را در حال ثبات نگه داشته‌ايم. اکنون يک هزار و ۶۵۰ بازرس در کشور با استفاده از بودجه اتحاديه‌هاي صنفي بيش از ۲۰ ماه است که خود را اداره کرده‌اند و در اين مدت حتي يک ريال بودجه مصوب دولتي تزريق نشده است.
فاضلي دستفروشي را يک عارضه و آسيب در نظام اقتصادي و اجتماعي دانست و گفت که اکنون برخورد با دستفروشي با مشکل مواجه شده است.
معاون امور بازرگاني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نيز در اين اجلاس گفت: با توجه به سهم ۱۷.۵ درصدي اصناف در توليد ناخالص داخلي، اکنون که بر اساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي حرکت مي‌کنيم، بايد توليد را تقويت و به صادرات فکر کنيم. پرتوزاده با اشاره به وجود حدود ۸۳۰۰ اتحاديه و ۴۰۰ اتاق اصناف در کشور افزود: اکنون سه ميليون واحد صنفي پروانه دار و بدون پروانه در کشور فعاليت دارند که يکي از معضلات مربوط به وجود واحدهاي صنفي بدون پروانه، تعدد اتحاديه و قانون نظام صنفي فعلي است. وي از تعدد اتحاديه‌هاي صنفي انتقاد کرد و گفت: در سال حدود ۱۵۰ انتخابات اتحاديه صنفي در کشور برگزار مي‌شود و براي بعد از برگزاري يک دوره از اين انتخابات، بين ۷ تا ۱۱ جلسه ديگر هم برگزار مي‌شود.
پرتوزاده افزود: در شهر تهران بايد سالانه ۴۰ انتخابات اتحاديه صنفي برگزار شود که در صورت محاسبه روزهاي کاري، تقريبا به ازاي هر ۸ روز کاري بايد يک انتخابات صنفي برگزار کرد؛ که وقت گير و هزينه بر است؛ لذا ادغام اتحاديه‌هاي صنفي يک حرکت رو به جلو است.
وي درباره بودجه بازرسي اظهار کرد: اکنون اصناف در بخش بازرسي به دليل نبود بودجه فعال نيستند اما اگر اتحاديه‌ها با ادغام به اين توانمندي برسند که با بودجه خوبي اداره شوند، مشکل بازرسي از صنوف هم حل خواهد شد.
پرتوزاده در خصوص نانوايي‌ها گفت: براي نخستين بار در اين دولت قرار شد که ۲۰ درصد نانوايي‌ها آزادپز شوند ضمن اينکه از شمول قيمت گذاري هم آزاد هستند . اکنون در کشور ۹ درصد نانوايي‌ها و در استان تهران ۲۵ درصد نانوايي‌ها آزادپز هستند.
فروزنده بخش رييس اتاق اصناف شهريار در اين نشست گفت: وجود تعداد زياد فروشگاه‌هاي زنجيره اي ، انبارهاي‌هاي بدون مجوز، ماليات ارزش افزوده و بيمه از جمله معضلات و مشکلات اتاق اصناف شهريار است.
خليلي رييس اداره صنعت، معدن و تجارت شهريار نيز گفت: با هماهنگي سازمان‌هاي دولتي هر ساله نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم کالا برگزار مي‌شود درحالي که با ۳۰ سال پيش تفاوتي ندارد و همچنان در مکان‌هاي غيراستاندارد برگزار مي‌شود که در شان مردم نيست.
وي افزود: پيشنهاد من اين است که اتاق اصناف از ظرفيت‌ها و اختياراتي که دارد ، براي برگزاري نمايشگاه استفاده کند و منتظر دولتي‌ها نباشد.
خليلي در عين حال تصريح کرد: تجربه ۳۰ سال گذشته نشان مي‌دهد فروش فوق العاده و سراسري بهترين جايگزين براي برگزاري نمايشگاه است و با اين کار ما دولتي‌ها مي‌فهيم که نياز به برگزاري نمايشگاه نيست.
پشت پرده تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان
گروه اجتماعي: ماجراي تخلف در صندوق ذخيره فرهنگيان هر روز وارد فاز جديدي مي‌شود. هرچه مي‌گذرد خبرهاي بيشتري از وسعت اين تخلفات در رسانه‌ها منعكس مي‌شود.
در آخرين نمونه قائم‌مقام مديرعامل اسبق صندوق ذخيره فرهنگيان به جزئياتي از پشت پرده تخلفات اين صندوق پرداخت و گفت: در اين صندوق به صورت خانوادگي کار مي‌کردند تا موضوعات به صورت سري باشد. محمدرضا محدث خراساني، قائم‌مقام مديرعامل اسبق صندوق ذخيره فرهنگيان در گفتگو با فارس، به ارائه جزئيات جديد از پرونده تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان پرداخت و اظهار داشت: 1300 ميليارد تومان به شخصي به نام «ر.ا» داده شد تا در جلسات دستورات شهاب‌الدين غندالي مديرعامل وقت صندوق ذخيره فرهنگيان را اجرا کند، فردي که 10 درصد از سهام را از شهرداري خريده است. وي ادامه داد: محمد امامي‌سرمايه‌گذار مجموعه شهرزاد بيش از هزار ميليارد تومان وام از بانک سرمايه گرفته که با دستور آقاي غندالي انجام شده است. قائم‌مقام مديرعامل اسبق صندوق ذخيره فرهنگيان، افزود: در خيابان جمهوري اسلامي‌ساختمان خرابه‌اي به مبلغ 2 ميليارد تومان به بانک سرمايه داده شده و به‌جاي آن، 90 ميليارد تومان گرفته‌اند. وي با اشاره به اينکه 28 شرکت زيرمجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان است، گفت: اين خيانتي است که به معلمان شده است؛ اينکه صندوق ذخيره بيش از 2 تا 3 هزار ميليارد تومان افت سود داشته در حالي که بايد بيش از 1500 ميليارد تومان سود مي‌داد.
وي درخصوص واگذاري مجتمع کامپيوتر پايتخت و اينکه ‌آيا مجموعه سرمايه‌ها همين مبالغي که اعلام شده است، متذکر شد: زماني که ما صندوق ذخيره را تحويل داديم نزديک به 8 هزار ميليارد تومان ملک را به آقاي غندالي تحويل داديم و صورت‌جلسه آن وجود دارد و در حال حاضر نيز سرمايه ملکي صندوق ذخيره 8 هزار ميليارد تومان است و اين در حاليست که زماني که ما صندوق را تحويل گرفتيم اين مقدار 3 هزار ميليارد تومان بود ضمن اينکه 200 ميليارد تومان ساختمان مرحوم علاقه‌مندان وزارت آموزش و پرورش نيز قيمت دارد که است براي فرهنگيان بوده‌اما دست آموزش و پرورش است.
محدث خراساني درباره نقش محمد امامي‌در تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان چه بوده است، تصريح کرد: آقاي امامي‌براي اينکه فيلمي‌تهيه کند با آقاي غندالي رابطه ايجاد کرد و از وي بين هزار تا 1300 ميليارد تومان وام با چک گرفته است که بعد نتوانست اين مبلغ را برگرداند و الان در زندان به سر مي‌برد. قائم‌مقام مديرعامل اسبق صندوق ذخيره فرهنگيان با بيان اينکه 63 درصد سهام بانک سرمايه به طور مستقيم و غيرمستقيم متعلق به معلمان است، گفت: 43 درصد مستقيم از اين طريق و حدود 20 درصد نيز بين معلمان چه از طريق فروش و يا خريد آن تقسيم شده است. محدث خراساني در پاسخ به اينکه به چند نفر خودروي سانتافه داده شده است، افزود: آقايان خود قبول کردند که به 358 نفر سانتافه داده‌اند و اين خودروها بيش از 80 ميليون تومان وام داشته است؛ در حالي که اين وام 80 ميليوني براي تک تک معلمان است. محدث خراساني تأکيد کرد: اين خودروها بيش از 170 تا 180 ميليون تومان قيمت داشته است و يک معلم هرگز نمي‌توانسته است آن را خود بخرد ضمن اينکه قسط آن 2.5 ميليون تومان بوده است. قائم‌مقام مديرعامل اسبق صندوق ذخيره فرهنگيان با اشاره به حقوق‌هاي نجومي، افزود: در قانون خدمات کشوري اعلام مي‌شود که حداکثر حقوق 7 برابر حقوق حداقل باشد و رئيس سازمان مديريت نيز گفت بايد حداکثر حقوق 6 ميليون و 300 هزار تومان باشد. حال 20 ميليون تومان را از کجا آورده‌اند.

تراکتورسازی از پرسپولیس دورتر می‌شود؟
آخرین هفته نیم‌فصل نخست لیگ برتر فوتبال، با انجام سه دیدار در تبریز، تهران و اصفهان ادامه می‌یابد.
 به گزارش ایسنا، در حالی که در روز جمعه پرسپولیس با شکست سیاه‌جامگان به عنوان بی‌اثر قهرمانی نیم فصل اول دست یافت، امروز تراکتورسازی به مصاف تیم شایسته نفت تهران می‌رود تا نگذارد فاصله امتیازهایش با قرمزهای تهرانی بیشتر شود. هفته قبل، تراکتورسازی از سپاهان شکست خورد تا باخت پرسپولیس به ذوب‌آهن هم صدر جدول را به تبریزی‌ها ندهد.
 اما شرایط این هفته خیلی فرق دارد، چون پرسپولیس بازی‌اش را برده و فاصله امتیازش با تراکتورسازی را به عدد پنج رسانده است؛ بنابراین شاگردان قلعه‌نویی برای عقب نماندن از کورس قهرمانی باید از سد نفت بگذرند. از سوی دیگر، علی دایی و تیمش در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برند و پیروزی شیرین این تیم برابر استقلال و صعود به نیمه‌نهایی جام حذفی کشور، روحیه بازیکنان نفت را بالاتر از همیشه برده است. نفت در لیگ برتر هم نتایج خوبی گرفته و با شکست تراکتورسازی می‌تواند خود را به عنوان ضلع سوم مدعیان قهرمانی معرفی کند.
نفت، توان و انگیزه کافی برای برتری مقابل تراکتورسازی را دارد، به‌ویژه این‌که در تهران بازی می‌کند و می‌تواند از حضور احتمالی هواداران پرسپولیس در ورزشگاه هم بهره ببرد؛ همان اتفاقی که در دیدار حذفی با استقلال هم رخ داد. تراکتورسازی هم به اندازه کافی دلیل برای بردن نفت دارد و همین مساله ثابت می‌کند که یکشنبه دیدار جذاب و زیبایی را شاهد خواهیم بود. در دیگر دیدار روز یکشنبه، استقلال بحران‌زده در اصفهان به مصاف حریفی قدرتمند به نام سپاهان می‌رود. شکست آبی‌پوشان برابر نفت تهران و حذف از جام حذفی وضعیت نابه‌سامان این تیم را بدتر کرد و کار را به جایی رساند که نام‌های مختلفی به عنوان جانشین احتمالی علیرضا منصوریان از خروجی رسانه‌ها سر در بیاورند. حتی در این میان از فلیکس ماگات آلمانی هم به‌عنوان سرمربی جدید استقلال نام برده شده است؛ خبری که از سوی مدیران باشگاه تکذیب شد. استقلال شرایط خوبی ندارد و بهتر از هر کسی، کادر فنی و بازیکنان این تیم از این شرایط آگاه هستند. در سوی دیگر میدان، سپاهانی حضور دارد که کم‌کم می‌خواهد خود را به سمت بالای جدول برساند. این تیم، هفته قبل، تراکتورسازی را شکست داد و در معادلات صدر جدول تاثیرگذار بود. این هفته نیز اگر سپاهان برابر استقلال، حریف نامدارش پیروز شود، جای آن را در رده هفتم جدول می‌گیرد. در دیگر دیدار فردا(یکشنبه)، ماشین‌سازی به مصاف سایپا می‌رود. داربی تیم‌های قعر جدولی قرار است - اگر دو تیم امتیازهای بازی را بین خود تقسیم نکنند- شرایط یکی از دو تیم را بهبود بخشد. نیمکت هر دو تیم کاملا مستعد تغییر و تحول است و هر باخت، این تیم را یک گام به سمت این تغییر نزدیک‌تر می‌کند. سایر دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر، دوشنبه، ششم دی برگزار می‌شود و صنعت نفت آبادان با گسترش فولاد تبریز و پدیده با ذوب‌آهن دیدار می‌کنند.
با فراهم کردن سازوکار معاملات از طريق رينگ بين‌الملل صورت مي‌گيرد
مديرعامل بورس انرژي از آمادگي اين بورس براي راه‌اندازي مجدد سوآپ نفت براي انتقال نفت کشورهاي حاشيه درياي خزر از مسير ايران خبر داد.
سيد علي حسيني با اشاره به هدف بورس انرژي در فراهم آوردن بازاري متشکل، قانونمند و رقابتي جهت کشف منصفانه قيمت‌ حامل‌هاي انرژي گفت: در حال ‌حاضر و با توجه به گذشت تنها دو سال از اولين عرضه‌ فرآورده‌هاي نفتي در رينگ بين‌الملل، رقابت‌هاي بسيار خوبي ميان خريداران براي کالاهاي صادراتي به خصوص به کشورهاي پاکستان، افغانستان، عراق، ارمنستان و ساير کشورهاي همجوار صورت گرفته است.
مديرعامل بورس انرژي در گفتگو با بورس امروز، با بيان اينکه در بسياري از عرضه‌ها قيمت‌هاي کشف شده در بورس مبناي ساير مبادلات تجاري قرار گرفته است، ادامه داد: در اين ميان براي عرضه نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي در بورس انرژي، ساختار دولتي حاکم بر اين صنعت و وجود برخي از رويه‌ها و سازوکارهاي سنتي مانع از تحقق کامل اهداف تعيين شده در زمينه همکاري به منظور توسعه بازار نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي بورس انرژي ايران در کوتاه‌مدت بوده و تحقق اين امر نيازمند زمان است.
سيد علي حسيني در اين ميان به برخي از مصوبات و قوانين اشاره کرد که نشان از حمايت وزارت نفت از بورس انرژي ايران دارد؛ به طوري که طي هماهنگي‌هاي صورت گرفته با امور بين‌الملل شرکت ملي نفت ايران نيز طرح عرضه نفت‌کوره 280 و 380 سانتي‌استوک، ميعانات‌گازي، نفت‌خام، نفت‌گاز و ساير فرآورده‌هاي در رينگ بين‌الملل در حال انجام است.
وي در خصوص امکان راه‌اندازي مجدد سوآپ نفت از سوي بورس انرژي به منظور انتقال نفت کشورهاي حاشيه درياي خزر از مسير ايران به خليج فارس، گفت: موقعيت جغرافيايي کشور ايران، قرار گرفتن توليدکنندگان بزرگ نفت و گاز در منطقه و وجود بازار گسترده مصرف انرژي، شرايط مناسبي را به منظور تبديل ايران به عنوان مرکز ترانزيت و سوآپ نفت و فرآورده‌هاي نفتي در منطقه فراهم کرده است.
مديرعامل بورس انرژي تصريح کرد: بهره‌گيري از اين موقعيت نيازمند وجود زيرساخت‌هاي لازم و همچنين برنامه‌ريزي مشخص به‌ويژه توسط وزارت نفت و نهادهاي تابعه است که خوشبختانه وجود بنادر بارگيري و ترانزيت نفت‌خام در شمال و جنوب کشور و توانايي بالاي اين بنادر مزيد بر وجود زيرساخت‌هاي لازم در اين زمينه است.
وي اظهار اميدواري کرد که با برنامه‌ريزي‌ و مذاکرات لازم، زمينه براي ازسرگيري مجدد سوآپ نفت‌خام فراهم شود. در اين بين بورس انرژي ايران نيز ضمن اعلام آمادگي در اين زمينه، با استقبال از انجام معاملات سواپ نفت و ساير حامل‌هاي انرژي از طريق بازارهاي اين بورس، آماده است همکاري‌هاي لازم در اين زمينه را به عمل آورد.
حسيني ادامه داد: کاهش هزينه انتقال انرژي، امن بودن مسير و تقويت مناسبات سياسي کشورهاي حوزه درياي خزر سبب شده است که سوآپ نفت‌خام از طريق ايران از اهميت بالايي براي کشورهاي اين حوزه بالاخص ترکمنستان و قزاقستان برخوردار باشد. بورس انرژي ايران مي‌تواند در معاملات مربوط به دريافت نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي در بنادر شمالي کشور و تحويل آنها از بنادر ذخيره‌سازي نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي جنوب کشور وارد شده و سازوکاري فراهم آورد که اين معاملات از طريق رينگ بين‌الملل صورت پذيرد. همچنين پيشنهاداتي در خصوص سازوکار صادرات فرآورده‌هاي نفتي به کشورهاي دورتر پيشنهاد شده که در دست پيگيري است.
وي با اشاره به فراهم شدن زمينه حضور بيشتر و فعال‌تر شرکت‌هاي خارجي در صنعت نفت ايران پس از برجام، تصريح کرد: با توجه به توانايي‌هاي بالقوه ايران در تبديل به کانون مبادلات انرژي در سطح منطقه و حتي جهان، بيشترين تمرکز اين بورس به صورت خاص بعد از برجام و در گام نخست تبديل شدن به بازاري در زمينه مبادلات حامل‌هاي انرژي در سطح منطقه بوده است.
مديرعامل بورس انرژي لازمه تحقق اين امر را افزايش مشارکت و حضور شرکت‌هاي خارجي به عنوان عرضه‌کننده و خريدار در رينگ بين‌الملل اين بورس ذکر کرد که طي اين امر بيش از 80 خريدار خارجي در بورس انرژي ايران کد معاملاتي دريافت کرده‌اند. طي ماه‌هاي اخير نيز چندين شرکت بين‌المللي در حوزه نفت‌خام از کد معاملاتي برخوردار شده‌اند.
وي پيش‌بيني کرد با فراهم شدن عرضه نفت‌خام در بورس انرژي ايران، اين شرکت‌ها در زمينه تجارت نفت‌خام نيز وارد شوند.
وي واگذاري سهام شرکت بورس انرژي ايران به شرکت‌هاي خارجي را تابع "آيين‌نامة سرمايه‌گذاري خارجي در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس" دانست که در چارچوب اين آيين‌نامه اين واگذاري قابل انجام است.
وي با اشاره به موفقيت بورس انرژي در زمينه فرآورده‌هاي نفتي اصلي، عنوان کرد: عرضه نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي از طريق بورس و فراهم کردن شرايط حضور پالايشگران خارجي و خريداراني از اين دست، مي‌تواند علاوه بر افزايش تعداد مشارکت‌کنندگان، موجب بهبود شرايط و ثبات فروش شود.
حسيني به روند عرضه و معامله فرآورده‌‌هاي اصلي نفتي در بورس انرژي ايران اشاره کرد که اين مساله گوياي اين امر است که زمينه براي شروع عرضه و معاملات نفت خام در بورس انرژي ايران فراهم شده است که‌اميد مي‌رود به زودي شاهد عرضه مجدد اين کالا با ساز و کار جديد در اين بورس باشيم.