کد خبر: ۱۴۱۹۸۲
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۴

وحید شقاقی

کارشناس اقتصادی

بحث جمعآوری امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد در این شرایط مطرح است. فارغ از عملکرد وزارت اقتصاد و عملکرد وزیر اقتصاد که قطعا نقاط ضعف و قوتهایی وجود داشته، باید به این توجه داشته باشیم که کشورمان در شرایط خاصی قرار دارد و فشار سنگینی بر اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی وارد شده است. برای کشوری که نهادها و ساختارهای معیوبی داشته و سالیان سال با این مشکلات مواجه بوده نمیتوان انتظار داشت در شرایط فشار حداکثری تحریمها اصلاحات بنیادین در اقتصاد انجام شود.

نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که کمتر از ۹ ماه از عمر دولت باقی مانده و خردادماه هم انتخابات ریاست جمهوری انجام میشود. بنابراین اگر استیضاح هم صورت بگیرد به حل مشکلات کمک نخواهد کرد. در این شرایط جنگ اقتصادی اگر وزیر اقتصاد استیضاح شود، برای مدتی وزارتخانه با سرپرست اداره خواهد شد. حال در شرایطی که فقط ۹ ماه از عمر دولت باقی مانده این سرپرست باید با معاونان هماهنگ شود و سهم مشترک از مسائل پیدا کنند. در ضمن باید توجه داشته باشیم که سرپرست یک وزارتخانه قدرت و اختیارات کافی هم ندارد. همچنین هر فردی حاضر نمیشود در این شرایط و در این مدت بعد از استیضاح یک وزیر، بیاید و مسئولیت قبول کند. از سوی دیگر آقای دژپسند سالها در سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشته و ادبیات برنامهریزی را به خوبی میفهمد. همچنین معاون بازرگانی در وزارت بازرگانی بوده و در این حوزه هم سابقه کار دارد. بنابراین مجلس به جای اینکه این علامت را به خارج از مرزها بدهد که فشارها اثرگذار بوده و به همین علت وزیر اقتصاد را استیضاح کردیم، میتواند با دعوت از وزیر و مسئولان وزارت اقتصاد و سازمانهای مطبوع، چالشهایی که وجود دارد را مطرح و راهکارهای رفع آن را ارائه دهد و یا از مسئولان راهکار مطالبه کند. نکته مهم این است که استیضاح در آخرین مرحله قرار دارد. شاید اگر زمان کافی بود و مجلس از عملکرد و توضیحات وزیر اقتصاد اقناع نمیشد میتوانست نسبت به استیضاح آقای دژپسند اقدام کند اما در این شرایط طرح مسئله استیضاح چیزی جز ضرر و هزینه برای کشورمان ندارد. بحث دیگر سیاست خارجی است که نمایندگان باید از شرایط درک درستی داشته باشند. ترامپ ۷۲ روز در مسند قدرت قرار دارد و در این مدت به افزایش فشارها علیه ایران اقدام میکند از سوی دیگر مشخص نیست دولت بعدی آمریکا هم چه رویکردی برای ایران انتخاب کند و قطعا در مدتزمان کوتاه فشارها را کاهش نمیدهد. بنابراین استیضاح در این شرایط اوضاع را بدتر خواهد کرد البته این حق مجلس است که مسئولان را برای توضیح، عملکرد و مطالبهگری به مجلس دعوت کند و ایدههای خود را با آنها در میان بگذارند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار