کد خبر: ۱۲۲۹۱۶
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۸
با فراوانی این خدمات، چگونه میتوان دارالترجمه خوب را شناخت؟ ویژگی‌های یک دارالترجمه خوب چیست؟ در این مطلب سعی داریم تا برخی مشخصات دارالترجمه خوب را بیان کنیم.

امروز با گسترش اینترنت، بسیاری از نیازهای ما از پشت نمایشگرمان در منزل یا محل کار قابل برطرف شدن است. نیاز به خدمات ترجمه نیز مستثنی نیست. حال با فراوانی این خدمات، چگونه میتوان دارالترجمه خوب را شناخت؟ ویژگی‌های یک دارالترجمه خوب چیست؟ در این مطلب سعی داریم تا برخی مشخصات دارالترجمه خوب را بیان کنیم.

دارالترجمه رسمی هر نوع متنی را ترجمه می‌کند و در دارالترجمه رسمی می‌توانید درخواست ترجمه رسمی انواع متون، مدارک و اسناد را داشته باشید، بدیهی است ترجمه غیررسمی برای مقاله و کتاب به کار می‌رود و ترجمه رسمی برای اسناد و مدارک ولی اینکه دقیقاً کدام مدرک را باید برای ترجمه رسمی به دارالترجمه انگلیسی یا دارالترجمه ترکی استانبولی و یا هر دارالترجمه‌ای که زبان مقصد شما را ارائه می‌دهد بسپارید به عوامل مختلفی مرتبط است. عواملی مانند کشوری که قصدسفر یا مهاجرت به آن را دارید، نوع سفر و ویزای و قصد شما از سفر و ...

دارالترجمه خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

باید دنبال چه دارالترجمه‌ای باشیم؟

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ بین‌المللی ﺩﺭ ﻣﻘﯿﺎﺱ بالا سروکار ﺩﺍﺭﻧﺪ، همکاری ﺑﺎ دارالترجمه‌های ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ترجمه‌ی ﺗﺠﺎﺭی می‌تواند ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﺑﺲ پررقابت ﺍﺳﺖ، ﻧﯿﺎﺯ روزافزون ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ سال‌های ﺍﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ به وجود آمدن دارالترجمه‌های ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ترجمه‌شده ﺍﺳﺖ. بااین‌حال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ دارالترجمه‌ها ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ به ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ می‌دهد ﮐﻪ جنبه‌های ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ‌ای ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ را ارزیابی نمایید.

 

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎسید

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ نیازهای تجاری‌تان ﺍﺳﺖ. دارالترجمه‌های ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ آن‌ها درزمینهٔ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ می‌توانند شمارا ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻓﺘﺎﻥ نزدیک‌تر ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ: شناخت مخاطبین ﺯﺑﺎن موردنظر (شناخت مقصد و کشور موردنظر به‌طور دقیق) ﻭ موضوعی که قصد ترجمه‌ی آن دارید (وب‌سایت، ﺍﺳﻨﺎﺩ و مدارک ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ و …)

 

ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ این ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ فرهنگ‌های ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺯﺑﺎﻥ آن‌ها ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ می‌تواند تأثیر ﺑﻪ ﺳﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ مرتبط‌تر بارنگ ﻭ بوی زبان مقصد ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ فرمت‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ: ﭘﻮﺳﺘﺮها، ﻣﻘﺎلات، ﺑﺮﻭﺷﻮﺭها، سخنرانی‌ها و دیگر موارد. به همین منظور یک دارالترجمه ﺑﺮﺍﯼ تأمین ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﻫﺮ پروژه‌ای دارالترجمه‌ها ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ بخواهید اسناد حقوقی را ترجمه کنید، نیازمند یک دارالترجمه با تجربه در زمینه‌ی ترجمه رسمی اسناد حقوقی هستید. در این موارد مترجم رسمی علاوه بر تسلط به زبان مقصد، میبایست با امور حقوقی مقصد و اصطلاحات آن نیز آشنا باشد.

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﻫﺪﻑ ترجمه‌ی شمارا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ راحت‌تر می‌تواند ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﯿﺎ ﮐﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎﺭ شمارا دارا باشد.

 

مترجمان متخصص

ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ در زمینهﻫﺎﯾﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ می‌کنند ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ دانش خاصی است. همچون قضایی، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ. ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﺧﺒﺮﻩ معمولاً به زمینه‌ای علاقه‌مند ﺑﻮﺩﻩ ﻭ در آن ﺗﺨﺼﺺ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

به هنگام ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ، دارالترجمه‌ای ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ که درزمینهٔ موردنظر شما ﺗﺨﺼﺺ داشته باشد. فایده‌ی ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ترجمه‌ی ﻣﺘﻮﻥ قضایی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ آن‌هم ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻘﺼﺪ وجود ندارد. ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ زبان‌های ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ترجمه‌ها ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ زمینه‌ها ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ می‌شود.

 

هزینه

ﻋﻮﺍﻣﻞ مؤثر ﺩﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ فنّاوری ﻭ مهارت‌های ﯾﮏ ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺰﯾﻨﻪ می‌تواند عامل ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﺗﺮﺟﻤﻪ پروژه‌هایی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ برخوردار هستند، ﻣﺜﻞ وب‌سایت‌ها، فرآیندهای ﺍﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﯾﺎ محاکمه‌های ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ بین‌المللی.

البته در خصوص ترجمه‌های عادی مانند ترجمه شناسنامه یا مدارک دانشگاهی، هزینه‌ی دریافتی دارالترجمه نرخ مصوب کانون مترجمان رسمی ایران است و در این موارد دارالترجمه‌ها نه می‌توانند هزینه‌ی بیشتری طلب کنند و نه می‌توانند تخفیفی اعمال کنند.

مراقب هزینه ها و خسارت های ناشی از عدم کیفیت ترجمه باشید. در برخی از دفاتر ترجمه مدیران سعی بر صرفه جویی و کم کردن هزینه‌های خود دارند بنابراین برای ارائه خدمات ترجمه از کارمندانی استفاده می کنند که هیچ تخصصی بر روی زبان مورد نظر ندارند بلکه فقط هر دو زبان را متوجه می شوند. شما باید همیشه این موضوع را مدنظر قرار دهید که صحبت کردن و نوشتن به زبان دیگر نیازمند مهارت و تخصص خاص می باشد پس به طور کلی اگر شخصی در صحبت کردن به یک زبان دیگر توانایی دارد دلیلی بر تبحر و متخصص بودن آن نمی‌باشد.

دارالترجمه خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

اعتماد و اطمینان به دارالترجمه

ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ مسئله‌ی ﺩﺍﻏﯽ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺍﺳﺖ. مشاغل ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ دارالترجمه رسمی ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ خاطرجمع ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دارالترجمه‌ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ می‌کنید محافظ اطلاعات شما باشد. ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ دارالترجمه‌ها از ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﯼ پیروی می‌کنند که به حفظ محرمانه بودن مطالب ترجمه‌شده تأکید دارد.

پرسیدن سؤالات ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ خصوص دارالترجمه‌های آینده‌نگر ﺩﺭ آینده شما را ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ دارالترجمه‌ی ﻣﻨﺎﺳﺐ یاری خواهد کرد. شناخت اهداف کسب‌وکارتان، شمارا قادر می‌سازد تا دارالترجمه‌هایی را که می‌توانند نیاز شمارا برآورده نمایند، انتخاب نمایید.

یک دارالترجمه آنلاین خوب و با تجربه

امروزه بسیاری از فعالیت‌های روزمره و حتی کسب‌وکارها به‌صورت الکترونیک و آنلاین انجام می‌شوند و مردم نیز برای جلوگیری از هدر رفتن وقت و زمان خود در ترافیک و ... از خدمات آنلاین کسب و کارها استقبال بیشتری می‌کنند، لذا وجود دارالترجمه آنلاین نیز کاملا ضروری به نظر می‌رسد؛ به همین خاطر سامانه ترجمه آنلاین اسناد رسمی یا استارترنس با ایجاد بستر ارائه خدمات با کیفیت به صورت آنلاین، قدم بزرگی برای رسیدن به این هدف برداشته است. لذا متقاضیان ترجمه‌ی رسمی به‌راحتی می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت استارترنس، بدون لاگین و اتلاف وقت و به صورت کاملا اینترنتی سفارش ترجمه رسمی خود را ثبت کرده و نسبت به ارسال مدارک خود برای ترجمه‌ی رسمی اقدام کنند.

 

برخی از مزایای دارالترجمه آنلاین در برابر دارالترجمه‌های سنتی عبارتند از:

 • امکان ثبت سفارش به‌صورت ۲۴ ساعته و 7 روز هفته
 • امکان ثبت و پیگیری سفارش حتی در تعطیلات
 • امکان مشاوره رایگان قبل از ثبت سفارش
 • پاسخگویی ۲۴ ساعته
 • امکان ثبت سفارش از هر مکان حتی از خارج از کشور
 • عدم نیاز به مراجعه‌ی حضوری
 • دریافت نسخه‌ی الکترونیکی ترجمه قبل از ارسال اصل آن

لازم به ذکر است هزینه ترجمه رسمی در دارالترجمه آنلاین اسناد رسمی برابر با نرخ مصوب کانون مترجمان رسمی ایران است و تفاوتی با دارالترجمه‌های میدان انقلاب و سایر نقاط کشور ندارد. اما سطح کیفی خدمات ارائه شده در این موسسه مانند کیفیت و سرعت ترجمه و همچنین پیک رایگان معتمد این مجموعه نقاط تمایز با دارالترجمه‌های دیگر است.

خدمات ترجمه رسمی به زبان‌های انگلیسی، ترکی استانبولی، عربی، آلمانی، فرانسوی، روسی، اسپانیایی، ایتالیایی و ... و همچنین مهر ناتی استرالیا با بالاترین کیفیت و در سریع‌ترین زمان ممکن در استارترنس انجام می‌شود.

برخی از خدمات دارالترجمه رسمی آنلاین استارترنس:

 • پیک معتمد و رایگان به صورت نامحدود
 • ترجمه فوری یک‌روزه
 • ارسال اسکن مدارک از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی
 • خدمات 24 ساعته آنلاین و کاملا غیر حضوری
 • پاسخگویی ۲۴ ساعته به مشتریان
 • اطلاع‌رسانی از تمامی مراحل ترجمه‌ی رسمی اسناد و مدارک

همچنین دارالترجمه‌ی رسمی استارترنس نسخه‌های دوم را به صورت مادام‌العمر با ۷۵ درصد تخفیف به مشتریان خود ارائه می‌کند.

نام:
ایمیل:
* نظر: