کد خبر: ۳۳۴۷۰
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۸
انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشوردر حالی درجزیره کیش برگزارشد که با اعلام اسامی64 منتخب این انتخابات به نظر می رسد خون تازه ای به نظام مهندسی ساختمان کشور تزریق شده است.از طرف دیگرمیانگین سنی اعضای منتخب انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور نسبت به دوره قبل پنج سال کمتر شده است که همین موضوع جوان تر شدن شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور را رقم زده است. از میان این 64 منتخب 32 نفربا نظر مستقیم وزیر راه وشهرسازی به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور برگزیده می شوند وپس ازآن این 32 نفر از میان خودشان سه نفر را به وزیر راه وشهرسازی به منظورتعیین ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معرفی می کنند وپس از آن وزیر راه وشهرسازی اسامی این سه نفر را به ریاست جمهور کشورمان اعلام می کند ودر نهایت رییس جمهور یک نفر را به عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معرفی می کند.البته نباید از ذکر این نکته غافل شویم که اکبر ترکان ریاست کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پس از سه سال فعالیت در این سازمان از حوزه نظام مهندسی ساختمان کشور خداحافظی خواهد کرد که همین موضوع رقابت را برای منتخبان شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشوربه منظور کسب کرسی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوربیشتر خواهد کرد.ازسوی دیگرحوزه نظارت برساختمانهای کشوربا مشکلات وچالش های فراوانی روبروست به طوری که از اعضای جدید شورای مرکزی ساختمان کشور انتظار می رود درجهت مرتفع کردن این چالشها گام بردارندهرچند نباید اصلاح قانونهای حوزه نظام مهندسی ساختمان کشور را نادیده گرفت.از طرف دیگر با توجه به اینکه حوزه نظام مهندسی ساختمان کشور طی سال های اخیر با بسیاری از نهادهای های اجرایی وعمرانی کشورهمچون وزارت راه وشهرسازی وشهرداری مشکلات فراوانی را داشته است به نظر می رسد ایجاد تعادل بین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور وسایر نهادهای عمرانی واجرایی کشور به یک ضرورت مهم تبدیل شده است که منتخبان جدید شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور نباید از این موضوع مهم غافل شوند.بنابراین با مشخص شدن اعضای جدید شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشورانتظارمی رود این منتخبان از یک طرف در جهت برطرف کردن چالش ها ومشکلات متعدد سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورگام بردارند واز طرف دیگرارتباط این سازمان را با نهادهای اجرایی وعمرانی کشور ارتقا بخشند. 
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار