کد خبر: ۵۴۸۶۲
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۶

ونگ جیسی – چاینا دیلی

ترجمه: فاطمه مهتدی

در نوزدهمین جلسه حزب کمونیست خلق ، شی جین پینگ رئیس چین از تمام مردم کشورها خواست تا برای ساخت جامعه ای برای آینده بشر و ایجاد صلح و جهانی زیبا و پاک با امنیت و شکوفایی تلاش کنند. این سخنان حاکی از تمایل به ساخت جامعه ای برای آینده بشر با اهدافی بنیادین در روابط خارجه چینی ها بود. ساخت چنین جامعه ای یک هدف طولانی مدت برای چین به عنوان قدرتی جهانی است. این هدف تغییر قابل توجهی در روابط چین با دنیای خارج و استراتژی فکر اش است. دراجلاس شورای همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک ، شی جینپینگ موضوع گسترش همکاریها برای بهبود سطح توسعه در منطقه را مطرح کرد که یک استراتژی برد برد برای کشورها باشد. برای ساخت چنین جامعه ای چین باید همکاری با کشورهای آسیا پاسیفیک را بیشتر کند. ریشه های موفقیت رشد اقتصادی چین درمنطقه آسیا پاسیفیک است. درسال 2016 تجارت چین با کشورهای آسیا پاسیفیک 58.7 درصد از کل تجارت جهان را به خود اختصاص داد. صلح و ثبات برای چین بسیار مهم است موضوع بحران کره شمالی نیز باعث نگرانی شده است. اقتصاد جهانی و امنیت بین الملل از دیگر موضوعات مهم در منطقه آسیا پاسیفیک است.درپایان سال 2016 منطقه آسیا پاسیفیک 54.47 درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده بود و براساس تخمین ها تا سال 2020 منطقه آسیا پاسیفیک دو سوم از تولید ناخالص داخلی جهان و نیمی از تجارت جهان را دربرمی گیرد.دراین میان عدم وجود مکانیسم همکاری در منطقه آسیا پاسیفیک این روند را مشکل می کند. درشرایط کنونی راه حل ساده مذاکرات چند جانبه می تواند باعث توسعه این هدف بزرگ شود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار