کد خبر: ۵۵۱۷۷
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۱
انتشار دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از توسعه فرصت های شغلی
دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی منتشر شد.
روستاییان چگونه وام اشتغال بگیرند؟

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشترگفته بود: دستورالعمل اشتغال روستایی به استانداران ابلاغ شده و فرایند معرفی طرح ها به سرمایه گذاران و نقش دستگاه ها نیز تبیین شده است.

وی ادامه داد:  طرح هایی که پیشنهاد داده می شوند اگر در راستای اولویت های استان باشند از یارانه ها و کمک ها برخوردار خواهند شد.

متن «دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به شرح زیر است:

بسمه تعالی

کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال (کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) در جلسه مورخ 1396.08.23 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و به استناد بند(ب) ماده 8 و مواد 9 و 15 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، دستورالعمل آیین نامه اجرایی این قانون را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1-در این دستورالعمل اصطلاحات در معانی مشروح ذیل به کار می روند:

قانون: قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شماره 49194/221 مورخ 1396.6.14

آیین نامه: منظور آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به شماره 103898/ت/54691/هـ مصوب هیات وزیران مورخ 1396.8.21

کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار بر اساس ابلاغیه شماره 92645 مورخ 1395.7.29 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحیه آن.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

دستگاه بخشی: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

موسسه عامل: بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی؛

کار گروه: کار گروه اشتغال استان با مسئولیت استاندار و با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر) / رئیس سازمان برنامه و بودجه استان/ مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری/ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان/ مدیرکل جهاد کشاورزی استان/ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان/ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان/ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری؛

کمیته فنی: کمیته فنی استان ذیل کار گروه و براساس تفویض کار گروه متشکل از نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل یا سازمان دستگاه بخشی، اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و کارگزار (یا نماینده نهاد توسعه ای)، کمیته فنی برای تسهیل در فرایند بررسی طرح ها، می تواند موسسه عامل و سایر دستگاه های مرتبط را دعوت کند؛

برنامه اجرابی ملی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر موضوع مصوبه شماره 37597 مورخ 1396.3.31 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛

برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال مصوب کار گروه استان در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر و مبتنی بر مطالعات پویای کسب و کار و اشتغال استان؛

مناطق هدف اجرای طرح: الف- مناطق روستایی و عشایری با اولویت مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و ب- نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت؛

کارگزار و یا نهاد توسعه ای: شخصیت حقیقی و یا حقوقی که دارای تخصص، تجربه و امکانات کافی برای انجام هماهنگی های لازم در حوزه های مداخلات توسعه ای در مناطق هدف اجرای طرح می باشد از جمله دوره های آموزشی، انتقال دانش فنی، مشاوره، بازاریابی و نظایر آن که منجر به تقویت و توسعه کسب و کار خواهد شد؛

تسهیل گر: افرادی که اجرای برنامه ها و اقدامات پیش بینی شده توسط کار گروه ملی، کار گروه و نهادهای توسعه را در جوامع هدف بر عهده دارند؛

شرکت پیشرو: شرکت های تولیدی یا خدماتی خریدار محصولات که واحدهای خرد و کوچک روستایی به عنوان تامین کننده آنها فعالیت می کنند.  این شرکت ها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات می توانند دارای پلتفرم بوده و یا از بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افزایش مزیت کسب و کارهای کوچک روستایی استفاده نمایند؛

متقاضی: منظور کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (بخش های خصوصی و تعاونی) - به استثنای شرکت های دولتی و نهادهای عمومی- هستند که تقاضای دریافت تسهیلات را در چارچوب آیین نامه دارند. شرکت های خصوصی و تعاونی در اولویت اخذ وام قرار دارند.

مناطق مرزی: عبارت از روستاهای مرزی و شهرهای مرزی زیر ده هزار نفر جمعیت مندرج در دستورالعمل تعیین شهرها و روستاهای مرزی (بخشنامه شماره 1444538/42/4/1 مورخ 1391.11.17 وزارت کشور و اصلاحیه آن)

مناطق عشایری: مناطق تعریف شده طبق ماده 1 آیین نامه اجرایی ساماندهی عشایر موضوع مصوبه شماره 18688/ت/32467 هـ مورخ 1384.3.29 هیات وزیران؛

سامانه: سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان، ورود اطلاعات فرآیندی و نظارت به آدرس www.kara.Incls.gov.ir

بخش اول: سهم تسهیلات مناطق (استان و شهرستان)

ماده 2- تسهیلات پیش بینی شده به تفکیک استان ها براساس ماده 5 آیین نامه بر اساس جدول پیوست شماره (1) توزیع می گردد.

تبصره 1: کار گروه مکلف است در اولین جلسه نسبت به توزیع شهرستانی منابع استان مطابق جدول فوق و بر اساس دو شاخص جمعیت روستایی، عشایری، مناطق مرزی و محروم و سهم بیکاران هر شهرستان (نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395) اقدام نماید.

تبصره 2: محل استقرار فیزیکی و اجرای طرح های مشمول دریافت تسهیلات موضوع قانون، باید در مناطق هدف تعیین شده این دستورالعمل باشد.

بخش دوم: برنامه ها و مداخلات نهادی

ماده 3- دستگاه های بخشی موظفند حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس ابلاغ این دستورالعمل، منطبق با رسته فعالیت های اقتصادی اولویت دار آن بخش در برنامه اشتغال فراگیر به شرح پیوست شماره (2)، نسبت به تهیه برنامه اجرایی یاد شده اقدام و پس از تصویب در کار گروه ملی، به واحدهای استانی تابعه خود جهت اجرا ابلاغ نمایند. این برنامه مشتمل بر برش استانی، پیش بینی بازار مناسب محصولات، نیازسنجی برای آموزش، ترتیبات نهادی برای ایجاد و توسعه کسب وکار و نظارت عملیاتی می باشد.

ماده 4- به منظور پیاده سازی برنامه های توسعه کسب و کار و اشتغال، وزارت و معاونت به صورت مشترک، نهاد و یا نهادهای توسعه ای صاحب صلاحیت را انتخاب می کنند.

ماده 5- نهاد و یا نهادهای توسعه ای در چارچوب اعلامی از سوی وزارت و معاونت، اقدام به اجرای برنامه های ذیل می نمایند:

-تهیه اطلس ملی توسعه اشتغال روستایی و عشایری با استفاده از داده ها و برنامه های دستگاه های بخشی، برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال و مطالعات میدانی؛

-انتخاب و آموزش تسهیل گران توسعه اشتغال روستایی و عشایری؛

-مطالعه و تحلیل کسب و کار و اشتغال روستاهای هدف؛

- انتخاب رسته و حوزه مداخله؛

- پیاده سازی برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال در حوزه زیرساختی (با حمایت معاونت و نهادهای عمومی غیردولتی) و شکل دهی و تجاری سازی کسب و کارها (با حمایت دستگاه های بخشی و نهادهای عمومی غیردولتی)؛

- آموزش مهارتی و کارآفرینی بومی و محلی برای مناطق هدف با مسئولیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور؛

- ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان و یا سرمایه گذاری و ایجاد کلینیک های آموزشی لازم با استفاده از ظرفیت مراکز و نهادهای خصوصی و تعاونی؛

- انتقال دانش فنی لازم به کسب و کارهای روستایی هدف متناسب با بافت روستاهای کشور با مدیریت نهاد توسعه ای؛

- کمک به اتصال واحدهای کسب و کار خرد و کوچک روستایی به عنوان تامین کننده شرکت های پیشرو و حمایت از این شرکت ها در اتصال به واحدهای روستایی.

- ارائه آموزش های لازم به سرمایه گذاران، واحدهای اقتصادی در مناطق هدف به منظور تقویت و توسعه بازاریابی محصولات کسب و کارهای قابل پیش بینی و اتصال به بازار و تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار با رویکرد استفاده از ظرفیت های بنگاه های خصوصی از جمله شرکت های پیشرو و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی؛

- هدایت متقاضیان و یا سرمایه گذاران به دستگاه بخشی با مدیریت نهاد توسعه ای جهت بهره مندی از اجرای ماده 8 این دستورالعمل؛

تبصره: سازمان فنی و حرفه ای کشور با استفاده از ظرفیت واحدهای استانی خود موظف به تشکیل کمیته آموزش اشتغال روستایی برای انجام اقدامات و سازوکارهای آموزشی این ماده می باشد.

بخش سوم: فرآیند اعطای تسهیلات

 الف- دستگاه بخشی و کارگروه

 ماده 6- فرآیند پذیرش، بررسی و تصویب طرح های سرمایه گذاری و کسب و کارهای اشتغالزای بخش غیردولتی در مناطق هدف اجرای طرح در استان (دستگاه بخشی و کار گروه) به شرح ذیل می باشد:

1-فراخوان و اطلاع رسانی عمومی اولویت های سرمایه گذاری و کسب و کارهای در مناطق هدف آیین نامه از سوی دستگاه بخشی استان مبتنی بر برنامه های مصوب؛

2-درخواست دریافت تسهیلات توسط متقاضی بر اساس تکمیل فرم اطلاعات متقاضی حقیقی و یا حقوقی (پیوست شماره 3)؛

تبصره: متقاضی اجرای طرح های سرمایه گذاری می تواند از ظرفیت های نهادهای خدمات مشاوره ای برای راهنمایی در فرآیند تسهیلات (مشاوره اولیه، تهیه طرح توجیهی، بازاریابی و نظایر آن) بهره مند شوند. پرداخت حق الزحمه استفاده از این خدمات از محل منابع عمومی ممنوع می باشد.

 3- ارایه خلاصه طرح پیشنهادی از سوی متقاضی به دستگاه بخشی مطابق با فرم پیوست شماره 4؛

 4- بررسی اولیه درخواست تسهیلات و خلاصه طرح پیشنهادی متقاضی به انضمام مدارک و مستندات آن توسط دستگاه بخشی و اعلام تأیید و یا رد آن از نظر اهلیت مجری و تناسب طرح با برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال ظرف مدت یک هفته و ارایه طرح های تایید شده به دبیرخانه کار گروه؛

تبصره 1: کار گروه می تواند اختیارات خود را به کمیته فنی قابل تشکیل در شهرستان ها تفویض نماید.

تبصره 2: در صورت عدم تایید طرح دستگاه بخشی مکلف است موضوع را با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید.

 5- ثبت طرح تایید شده در سامانه توسط دستگاه بخشی ظرف مدت یک روز و ارایه کد رهگیری به متقاضی برای پیگیری های بعدی؛

 6-بررسی طرح های ارایه شده از سوی دستگاه بخشی در چارچوب برنامه های بخشی ابلاغ(مصوب)، بررسی عدالت در توزیع مکانی طرح ها در استان، انطباق و کنترل همسویی طرح با مصوبات ملی و احراز روستایی، عشایری و مناطق محروم بودن اجرای طرح و...توسط کمیته فنی ظرف یک هفته؛

 7- اعلام نتایج بررسی طرح توسط کمیته فنی به کار گروه بر اساس صورت جلسه مشترک؛

8- معرفی و ارایه خلاصه طرح تائید شده به موسسه عامل توسط کارگروه و برگشت طرح های رد شده به دستگاه مربوط به صورت مستدل ظرف مدت سه روز.

ب-موسسه عامل

ماده 7 - موسسه عامل مکلف است ظرف مدت یک ماه از معرفی طرح و تکمیل مدارک نسبت به بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و اعلام پذیرش یا رد (به صورت مکتوب) به متقاضی و کار گروه تخصصی اقدام نماید.

تبصره: متقاضی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از معرفی به موسسه عامل، با مراجعه به موسسه عامل و تکمیل مدارک مطابق چک لیست پیوست شماره 5 اقدام نماید. در غیر این صورت موسسه عامل مکلف است درخواست متقاضی را به کار گروه عودت نماید.

ماده 8 - در صورت پذیرش طرح، موسسه عامل مکلف است پس از تکمیل وثایق و تضامین مورد نیاز، نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی حداکثر ظرف مدت پانزده روز و پرداخت تسهیلات به متقاضی با رعایت شرایط مندرج در قرارداد(از جمله تأمین سهم الشرکه از سوی متقاضی و هزینه کرد آن) اقدام نماید.

تبصره: متقاضی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از پذیرش طرح توسط موسسه عامل، نسبت به ارایه وثایق مورد نیاز به موسسه عامل اقدام نماید. در صورت عدم اقدام در این خصوص در مهلت تعیین شده طرح به کار گروه عودت می گردد.

ماده 9- نرخ سود تسهیلات موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:

 - با نرخ 10 درصدی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای با جمعیت زیر ده هزار نفر قابل اعطا می باشد.

 - برای سایر طرح ها، تسهیلات موصوف با نرخ 4 درصد به مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و 6 درصد به روستاهای غیر مرزی و عشایری غیر مرزی به متقاضی پرداخت می شود.

ماده10- وثایق (قابل ترهین براساس قوانین ثبت اسناد) و تضامین قابل اخذ از متقاضی شامل موارد ذیل می باشد:

- سند منازل مسکونی روستایی؛

- سند زمین کشاورزی؛

- سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی؛

- سفته؛

- ضمانت نامه های بانک ها، صندوق ها و یا بیمه ها؛

- اسناد مالکیت محل اجرای طرح؛

- اسناد ماشین آلات طرح؛

- سایر وثایق قابل ارائه به موسسه عامل (در صورتی که وثایق فوق، پوشش وثایق طرح را ندهد).

تبصره: ضمانت ها و وثایق این ماده می تواند به صورت ترکیبی و بر اساس انتخاب متقاضی و تا سقف مورد نیاز برای تضمین اصلی و سود تسهیلات اعمال شود.

ماده 11- موسسه عامل نسبت به تعیین دوره استفاده از تسهیلات مربوطه (مشارکت مدنی) حداکثر دوسال، دوره تنفسی حداکثر تا یک سال، دوره فروش اقساطی حداکثر شش سال و مجموع دوره تأمین مالی تسهیلات سرمایه در گردش برای حداکثر 18 ماه، حسب طرح متقاضی اقدام می نماید.

ماده 12- سایر وظایف موسسه عامل:

 12- 1- موسسه عامل مکلف است معادل سهم دریافتی از صندوق توسعه ملی، نسبت به تامین آورده معادل آن از محل منابع داخلی خود برای اعطای تسهیلات اقدام نماید؛

 12- 2- موسسه عامل موظف است ظرف مدت یک هفته پس از واریز وجوه سپرده گذاری موضوع بند (الف) ماده آیین نامه نسبت به ابلاغ سهم تخصیص یافته به شعب استانی خود اقدام نماید؛

آیین نامه نسبت به ابلاغ تخصیص یافته به شعب استانی خود اقدام نماید؛

 12- 3- موسسه عامل نمی تواند از منابع موضوع این دستورالعمل جهت تسویه بدهی قبلی متقاضی استفاده نماید؛

 12- 4- ‌ موسسه عامل مجاز است نسبت به اخذ وجه التزام تا نرخ موثر 20 درصد بابت عدم وصول اقساط از متقاضی اقدام نماید؛

12- 5- حساب تسهیلات متقاضیان واجد شرایط به نسبت مساوی از محل منابع صندوق و منابع داخلی به صورت مجزا و شفاف و ارایه گزارش های دوره ای در قالب تعریف شده در سامانه نظارت نگهداری می شود؛

 12- 6- موسسه عامل در صورت تأخیر در پرداخت تسهیلات، با تأیید سازمان، به ازای هر ماه تأخیر مشمول وجه التزام به نرخ دو درصد مبلغ تسهیلات آن مرحله می شود.

12 -7- بنا به تشخیص موسسه عامل و یا کار گروه در صورتی که متقاضی در حین و یا پس از هزینه کرد تسهیلات در محل اجرای طرح، به تعهدات خود در چارچوب اهداف قانون، آیین نامه و این دستورالعمل عمل ننماید، موسسه عامل موظف است با تایید کمیته های نظارت (استانی یا ملی) با متقاضی مطابق ضوابط و مقررات جاری بانک از جمله نرخ سود بانکی، دوره بازپرداخت تسهیلات و موارد نظایر آن، برخورد نماید.

چنانچه بنا به تشخیص کمیته های نظارت، تسهیلات اخذ شده براساس طرح توجیهی مصوب کار گروه در محل اجرای طرح هزینه نشده باشد موسسه عامل موظف است مجموع دیون متقاضی را به حال تبدیل نماید.

ماده 13- سایر موارد:

 13- 1- برای افزایش کارایی منابع تسهیلات استان ها، تسهیلات اعطایی به طرح های سرمایه گذاری مناطق هدف مطابق جدول زیر خواهد بود:

تبصره 1: پرداخت تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری بالای 25 میلیارد ریال پس از بررسی کار گروه اشتغال استان (کمیته فنی) با تایید کار گروه ملی امکان پذیر می باشد.

تبصره 2: در صورت تفویض مسئولیت کار گروه به کمیته فنی شهرستان، طرح های سرمایه گذاری با درخواست تسهیلات بیش از 2.5 میلیارد ریال پس از بررسی اولیه توسط کمیته فنی شهرستان جهت تصویب نهایی به کمیته فنی استان ارسال می شود.

13 -2- طرح های سرمایه گذاری که جنبه ملی و فراگیر داشته و اجرای آن در کلیه استان ها و برخی از استان ها عملیاتی خواهد شد در کار گروه ملی بررسی شده و منابع تسهیلاتی آن می تواند از محل منابع متمرکز تامین گردد. موسسه عامل آن نیز به تشخیص کار گروه ملی خواهد بود.

13 - 3- متقاضی موضوع این دستورالعمل که از تسهیلات کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید و یا از محل تبصره (18) قانون بودجه سنواتی (اشتغال فراگیر) و یا سایر تسهیلات عادی بانک ها بهره مند شده است، نمی تواند از محل این تسهیلات برای همان طرح استفاده نمایند (و بالعکس). 

تبصره: اگر متقاضی دریافت تسهیلات، قبلا تسهیلاتی از سایر منابع دریافت نموده باشد و بنا به تشخیص کارگروه و یا موسسه عامل به تعهدات خود نموده باشد امکان تسهیلات از محل این قانون را خواهد داشت.

13- 4- متقاضی صرفاً برای یک طرح امکان استفاده از تسهیلات این قانون را دارد.

13 - 5- استفاده از تسهیلات موضوع آیین نامه اجرایی «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» برای کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان بانک ها و موسسات عامل مشمول این آیین نامه ممنوع می باشد.

بخش چهارم: نظارت

ماده 14- ستگاه بخشی (ملی و استانی)، دبیرخانه کارگروه ملی، کارگروه، کمیته فنی و موسسه عامل موظفند در چارچوبی که توسط سازمان در قالب سامانه نظارت تعیین می شود، نسبت به ثبت و ارائه اطلاعات به صورت برخط اقدام نمایند.

ماده 15- به منظور حسن اجرای آیین نامه و ارزیابی میزان پیشرفت کار، کارگروه و  دستگاه بخشی موظفند در چارچوب ضوابط نظارتی که وزارت تعیین خواهد کرد نسبت به ارائه گزارش نظارتی اجرای قانون به صورت موردی و مقطعی در فواصل سه ماهه جهت ارائه به سازمان، شورای عالی اشتغال و هیأت وزیران اقدام نمایند.

ماده 16- وزارت با همکاری دستگاه های بخشی و  سازمان و استانداری با به کارگیری نظام نظارتی مناسب، نسبت به اعطای تسهیلات در چارچوب مواد 6 و 7 این دستورالعمل در قالب گزارش ها، بررسی های میدانی و ...اقدام می نماید. (مطابق با پیوست شماره 8)

ماده 17- وزارت با همکاری معاونت از طریق به کارگیری نظام نظارتی مناسب، نسبت به پایش و ارزیابی اجرای برنامه های ماده 5 این دستورالعمل در قالب گزارش ها، بررسی های میدانی و ... اقدام می نماید.

 ماده 18- کمیته فنی موظف است نسبت به ارائه گزارش فعالیت های انجام شده در حوزه بررسی طرح، تخصص منابع و فرآیندها و نظارت بر طرح به مدت ماهانه به کارگروه استان اقدام نماید.

ماده 19- موسسه عامل مکلف است نسبت به ارائه آمار تسهیلات اعطایی به شرح جدول ذیل، در مقاطع سه ماهه به بانک مرکزی و کارگروه ملی، اقدام نماید.

این دستورالعمل در 19 ماده و 12 تبصره تنظیم شده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیلات 

در پیوست شماره 5 این دستورالعمل مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیلات به شرح زیر اعلام شده است:

چک لیست مدارک مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات (قابل استفاده موسسه عامل)

ا-مدارک هویتی

اشخاص حقیقی

-مدارک هویتی متقاضی (از جمله کپی شناسنامه کارت ملی متقاضی و ضامنین، کپی کارت پایان خدمت متقاضی و ضامنین)

 - مدارک احراز محل سکونت متقاضی و ضامنین و مدارک شغلی ضامنین

 اشخاص حقوقی

 - مدارک هویتی مدیران و صاحبان امضاء

 - اساسنامه شرکت

 - آگهی ثبت شرکت، آخرین تغییرات و روزنامه رسمی

 - آخرین ترازنامه، تراز آزمایشی و صورت های مالی حسابرسی شده

 2- مدارک مورد عمل

 - معرفی نامه از سوی کمیته فنی استان

 - برگ درخواست متقاضی که در آن میزان و مورد مصرف تسهیلات درخواستی، میزان اشتغال، آورده متقاضی، مدت و نحوه بازپرداخت، وثایق و تضامین پیشنهادی قید شده باشد.

- وضعیت گردش حساب و استعلام وضعیت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی

 - سند مالکیت و تصویر کامل آن (ملکی، سرقفلی، قولنامه ای، اجاره نامه رسمی) یا اسناد نسق های زراعی (در صورت نیاز)

3- مدارک مربوط به وثائق و ضمانت (در صورت نیاز با توجه به مبلغ تسهیلات)

-اصل و تصویر سند مالکیت ملک شامل زمین و ساختمان روستایی، شهری، محل اجرای طرح

 - ضمانت نامه های بانک ها و صندوق ها و سفته

 - اسناد ماشین آلات

 - پایان کار مستغلات شهری

 - استعلام از مراجع مربوطه

 - اظهار نامه مالیاتی و گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

 4- مجوزهای فعالیت

 - پروانه بهره برداری یا پروانه شناسایی واحدهای دایر

-پروانه تاسیس در مورد واحدهای تولیدی و خدماتی

 - هرگونه مجوز مربوط به فعالیت

 - مجوزهای لازم برق، آب، گاز و محیط زیست (حسب مورد)

  5- طرح توجیهی - ارائه طرح توجیهی، فنی، مالی و اقتصادی

نام:
ایمیل:
* نظر: