کد خبر: ۶۹۰۱۲
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۹
در بیانیه کنفرانس چالش های تروریسم تاکید شد؛
کشور های حاضر در نشست چالش های تروریسم در بیانیه پایانی برلزوم پرهیز از سیاسی کاری رژیم تحریم های سازمان ملل و فعالیت کارگروه اقدام مالی FATF تاکید کردند.
لزوم پرهیز کشورها از رژیم تحریم‌ها و FATF

کشور های حاضر در نشست چالش های تروریسم در بیانیه پایانی برلزوم پرهیز از سیاسی کاری رژیم تحریم های سازمان ملل و فعالیت کارگروه اقدام مالی FATF تاکید کردند.

در ابتدای مراسم اختتامیه دومین کنفرانس روسای مجالس افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه در مورد چالش های تروریسم و ارتباطات درون منطقه ای، بیانیه این کنفرانس قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

۱- ما روسای مجالس و سران هیأت‌های مجالس ملی جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، دومین کنفرانس روسای مجالس برای مقابله با تروریسم و ارتباطات درون منطقه ای را در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۸ در تهران با شعار نقش پارلمان در جنگ علیه تروریسم و توسعه همکاری های بین المللی برگزار نمودیم.

۲- در دیدارهای خود به مسائل مهم منطقه ای و بین المللی نظیر تروریسم و تاثیر آن بر صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی پرداختیم. ما همچنین بر تاثیرات منفی یکجانبه گرایی بر منطقه خود و فراتر از آن نیز به بحث پرداختیم، ما عملکرد و پیشرفت های به دست آمده از زمان اجلاس اسلام آباد تاکنون و چالش ها و فرصت‌های پیش رو را مورد بررسی قرار دادیم و بار دیگر به نقش صلح و توسعه پایدار به عنوان پیش شرط ارتقای روابط، یکپارچگی و هم افزایی در بین کشورها تاکید نمودیم. در این راستا برلزوم تعامل و گفتگوی بیشتر میان مجالس و ملتها تاکید کردیم.

۳-  از تلاش های مجالس کشورهایمان در راستای توسعه همکاری ها بر مبنای بیانیه اسلام آباد تحت عنوان مشارکت به نام صلح، توسعه و همکاری" مورخ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۷ استقبال کردیم.

 ۴- بر نقش مرکزی سازمان ملل در تسهیل همکاری های بین المللی به منظور پیشگیری و مقابله با تروریسم و افراط گرایی و همچنین نیاز به اتخاذ تمامی اقدامات منطبق با حقوق بین الملل و اصول منشور ملل متحد تاکید کردیم.

۵- نگرانی عمیق خویش را از اثرات مخرب تمامی اشکال و مظاهر تروریسم بر صلح، امنیت و توسعه بیان داشته و تاکید کردیم که تروریسم نباید به هیچ گونه دینی، تمدنی، ملتی با قومیتی نسبت داده شود و به همین دلیل مصمم هستیم تا در جهت ریشه کن کردن تملی اشکال تروریسم در منطقه، ابتکارات و تلاش های جمعی خویش را تحکیم بخشیم و بر نیاز به پیگیری امنیت مشترک، جامع، همکاری جویانه و پایدار، تقویت همکاری های برد- برد، کنار گذاشتن معیارهای دوگانه و منافع خودخواهانه، ژئوپلیتیکی در مقابله با تروریسم و تقویت گفتگو و همکاری میان تمدن‌ها و مذاهب مختلف، ایجاد و بهبود سازوکارهای دوجانبه و چندجانبه ضدتروریسم و تقویت همکاری‌های ضدتروریسم در سطح منطقه تاکید نمودیم.

 ۶- اقدامات تروریستی در کشورهای عضو افغانستان، چین، پاکستان، فدراسیون روسیه، ترکیه و ایران، ازجمله حادثه تروریستی اخیر در چابهار مورخ ۷ دسامبر ۲۰۱۷ را با شدیدترین لحن محکوم کردیم و به همین علت، در خشکاندن ریشه تروریسم و محکومیت حمایت از تروریسم و نیز حمایت از تلاش‌ها در این راستا مصمم هستیم.

۷- با توجه به نقش موثر و سازنده دستگاههای قانونگذاری در ایجاد بسترهای قانونی به منظور مبارزه با تروریسم، بر حمایت از افزایش تبادلات و همکاریهای بین پارلمانی در سطوح و زمینه های مختلف به منظور استفاده از تجربیات یکدیگر با هدف تحقق جهان عاری از تروریسم تاکید کردیم.
 ۸- سازمان های امنیتی اعضای شرکت کننده را به ایجاد یک ساز و کار ویژه برای تبادل اطلاعات آشکار وپنهان و رویه های خوب و درس های آموخته شده برای جلوگیری و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی تشویق کردیم.

 ۹- به منظور مبارزه با تروریسم بخصوص آن دسته از کشورهایی که قربانی تروریسم هستند، منطبق با تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد در اجتناب از فراهم نمودن مأمن برای تروریست ها و نیز اجرای عدالت مبتنی بر اصل استرداد با تعقیب قانونی هر شخصی که اقدامات تروریستی را مورد حمایت قرار داده یا آن ها را تسهیل کرده یا در آن اقدامات مشارکت کرده یا تلاش برای مشارکت در تامین مالی، برنامه ریزی، آمادگی یا اجرای آن داشته است، کشورها را برای همکاری کامل فراخواندیم.

۱۰- بر نیاز به پیشبرد همکاری های بین المللی در افراطی زدایی، دستیابی به بهترین رویه های یکدیگر تاکید نمودیم. در این حوزه و بررسی فعالانه رویکردهای افراطی زدایی نظیر قانونگذاری، ارتباطات عمومی و فقرزدایی تأکید نمودیم.

۱۱-  توافق شد به منظور مبارزه با تروریسم، ضرورت دارد تا به منظور پیشرفت هماهنگ در همکاری توسعه‌ای تلاش نموده و امنیت از طریق توسعه باید به مجرایی جدید از همکاری های ضد تروریسم در بین کشورهای منطقه مبدل گردد.

 ۱۲- از پیشنهادات منطقه ای و وابسته به مناطق و همچنین پروژه ها و همکاری های مشترک در راستای دستیابی به توسعه پایدار و تلاشهای جهانی برای مقابله با چالش ها و امنیت بین‌المللی حمایت کردیم.

۱۳- از تلاش های مشترک برای تحقق ابتکار کمربند و جاده با هدف تقویت ارتباطات بین کشورها و مناطق برای توسعه ی به هم پیوسته استقبال کرده و مورد حمایت قرار دادیم.

 ۱۴- تاکید کردیم که بهبود روابط درون منطقه ای با تقویت ظرفیت ها در عرصه تجارت، سرمایه گذاری، زیرساخت ها، گردشگری، روابط مردم با مردم و تبادلات فرهنگی برای همه ملت‌ها سودمند خواهد بود.

۱۵- از هرگونه تلاشی در راستای دست یابی به توسعه اقتصادی پایدار در سطوح ملی و منطقه ای و نیز بهبود ارتباطات و نزدیکی هرچه بیشتر کشورها، جوامع و مردم خود حمایت کردیم.

۱۶- تاکید نمودیم که توافق جامع هسته ای (برجام) مورد توافق جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ به همراه اتحادیه اروپا که مورد تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل می باشد، دستاوردی مهم در دیپلماسی چندجانبه به شمار می آید و ضرورت عاجل برای پایبندی و اجرای کامل تعهدات ذیل این قطعنامه مورد تصریح قرار گرفت.

۱۷- توافق کردیم که مبارزه با تروریسم صرفا نباید به حذف تروریست ها و سازمانها و شبکه های تروریستی محدود شود بلکه ریشه ها و شرایط نشو و نمای تروریسم در جهت مقابله با آن باید بطور کامل مورد توجه قرار گیرد.

۱۸- نسبت به پیامدهای منفی پیوند شبکه های تروریستی با قاچاقچیان مواد مخدر و دست اندرکاران جرایم سایبری که تهدیدی برای امنیت کشورهای ما تلقی می شوند، ابراز نگرانی کردیم.

۱۹- از ابتکارهای فرآیند مسکو مرتبط با ابعاد پارلمانی تلاش ها در راستای مقابله با مشکل جهانی مواد مخدر، مصرح در بیانیه کنفرانس بین‌المللی پارلمانها علیه مواد مخدر (۴ دسامبر ۲۰۱۷ - مسکو) و بیانیه مجمع بین المللی توسعه پارلمانتاریسم (۶-۴ ژوئن ۲۰۱۸ - مسکو) از جمله ضرورت گسترش گفتگوهای بین پارلمانی در خصوص بهبود سازوکارهای موجود برای مقابله با تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر و جرائم سایبری که با هدف کاهش تقابل‌ها و همچنین افزایش همکاری ها برای حل و فصل اختلافات و تقویت همکاری‌ها تنظیم شده‌اند، حمایت کردیم و از تمامی تلاش ها برای دستیابی به صلح در افغانستان از جمله فرایند مشورتی مسکو در خصوص افغانستان با هدف ایجاد ثبات در این کشور و حذف تهدیدات منطقه ای تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر غیرقانونی استقبال کردیم.

۲۰- توافق کردیم که به منظور تضمین صلح و ثبات جهانی و منطقه ای، موضوع جامو و کشمیر نیازمند راه حلی صلح آمیز از جانب پاکستان و هند منطبق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.

 ۲۱- از مردم فلسطین در استیفای حق مسلم خود بخصوص تشکیل دولت با حاکمیت مستقل حمایت نمودیم.

 ۲۲- پیشنهادات عملی برای ایجاد ساز و کارهای مقابله با تروریسم از جمله بطور مشخص ابتکار ایجاد تماس‌های منظم میان مراجع ملی مبارزه با تروریسم را مورد بررسی قرار داده و امکان تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان کمیته‌های مرتبط پارلمان‌ها و نهادهای دولتی ذیربط را بررسی نمودیم.

 ۲۳- نسبت به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل، مفاد قراردادها و موافقتنامه های بین المللی که بین کشورها به منظور تقویت همکاری ها و تعاملات با موضوع هموارسازی قانونگذاری ملی امضاء شده‌اند، پایبند ماندیم و همچنین تشکیل بانک بین‌المللی قوانین ملی در چارچوب همکاری های پارلمانی را جهت استفاده از تجربیات یکدیگر در حوزه مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری لازم دانستیم.

 ۲۴- حملات تروریستی علیه پارلمان ها را محکوم کرده و با قربانیان و همچنین دولت ها و مردم کشورهای قربانی ابراز همدردی کردیم. بر عزم خود در همراهی با جمهوری ترکیه به منظور سپردن عاملان کودتای ناموفق تروریستی ۱۵ جولای و دیگر جرانم به دست عدالت تاکید کردیم.

۲۵- دستاوردهای بزرگ اخیر را در شکست داعش در عراق و سوریه مغتنم شمرده و همچنان داعش و تمامی گروه های تروریستی فعال در کشورهای عضو بویژه گروه‌های تروریستی مصرح در شورای امنیت سازمان ملل را تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات کشورهای منطقه محسوب نموده، و در این راستا تلاش جمعی در جهت مقابله با این تهدید را خواستار شدیم.

 ۲۶- بر اهمیت چندجانبه گرایی تاکید کردیم و کلیه قوانین یکجانبه و فراسرزمینی و احکام قضایی هرکشور علیه کشور دیگر را که ناقض قوانین بین‌المللی، منشور ملل متحد، یا حاکمیت و استقلال کشورها باشد، نفی نمودیم و بر نیاز به حفاظت مشترک از نظام تجاری چندجانبه بین المللی قانون محور با هدف ارتقای سطح ارتباطات دوجانبه و چندجانبه در راستای هم پیوندی اقتصادها و ایجاد اقتصاد آزاد جهانی، تاکید کردیم.

 ۲۷- تعهدات تمامی کشورها در اجرای قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تروریسم بین المللی را یادآور شده تاکید نمودیم که تمامی کشورها باید از سیاسی کاری رژیم تحریم های سازمان ملل و فعالیت کارگروه اقدام مالی (FATF) پرهیز نمایند. تکامل متن کنوانسیون جامع تروریسم بین المللی را بر اساس اجماع نظر بار دیگر مورد تاکید قرار دادیم.

 ۲۸- موافقت نمودیم تا کنفرانس آتی در شهر استانبول جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۹ میلادی برگزارگردد.

 ۲۹- رؤسای مجالس و سران هیات های مجالس ملی جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه قدردانی خویش را از مهمان نوازی گرم و سخاوتمندانه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران از سران و اعضای هیئت‌ها در زمان حضور خود در ایران ابراز نمودند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار