کد خبر: ۱۱۴۵۸۳
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۱:۳۷
«تجارت آنلاین» از عزم جدی دولت برای تسهیل کسب و کار گزارش می دهد
برای آنکه اقتصاد شکوفایی داشته باشیم، باید موانع را برطرف کنیم اما نکته مهم اینجاست که برخی از موانع ناشی از عوامل خارجی مانند تحریمها و کمینه توزی های بیگانگان است وبرخی عوامل ناشی از سومدیریت و نبود درایت است.

فرش قرمز برای کارآفرینان

گروه اقتصادی کورش شرفشاهی: رنج اقتصاد همواره از عوامل دست و پا گیر بوده و بی توجهی به رفع آنها کار را بجایی رسانده که از رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده محروم مانده ایم. برای آنکه اقتصاد شکوفایی داشته باشیم، باید موانع را برطرف کنیم اما نکته مهم اینجاست که برخی از موانع ناشی از عوامل خارجی مانند تحریمها و کمینه توزی های بیگانگان است وبرخی عوامل ناشی از سومدیریت و نبود درایت است. در بدترین حالت از قوانینی رنج می بریم که مانند وزنه ای سنگین به پای کارآفرینان بسته شده و حرکت آنان را کند و در بسیاری از مواقع متوقف می کند. امروزه کارآفرینان بسیاری را سراغ داریم که حاضر شده اند سرمایه خود را برای اشتغالزایی سرمایه گذاری کنند اما در میانه راه متوقف شده و دست از کار کشیده اند. امروزه اگر به بازار دلالی مراجعه کنیم، افراد بسیاری را می یابیم که سرمایه های خود را از تولید بیرون کشیده و افتخار کارآفرینی را با عنوان دلالی عوض کرده اند و هنگامی که از این افراد می پرسیم به چه دلیل به واسطه گری روی آورده اند، تنها یک پاسخ می دهند دردسر کارفرمایی را با سود بی دردسر دلالی عوض کرده ایم. اما به نظر می رسد که دولت به فکر چاره اندیشی افتاده و بناست اقدامی در مسیر رفع موانع کسب و کار بردارد.

راه اندازی پنجره کسب وکار

در این رابطه رئیس مرکز مطالعات کسب و کار وزارت اقتصاد از راهاندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در ۷ تا ۱۰ روز آینده در تهران خبر داد.علی فیروزی افزود: این پنجره در طبقه هم کف اتاق بازرگانی تهران مستقر خواهد شد تا متقاضیان بتواند در مدت دو روز شرکت خود را ثبت و روز سوم دفاتر پلمپ شده مالیاتی خود را تحول گیرند. پنجره واحد فیزیکی ابتدا برای ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود و در صورت استقبال این کار برای ثبت همه نوع شرکتی توسعه پیدا خواهد کرد.رئیس مرکز مطالعات کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: بطورکلی شاخصی وجود دارد به عنوان شاخص سهولت انجام کسب و کار که هر ساله از سوی بانک جهانی کشور ها بر اساس این شاخص ارزیابی می شوند. شاخص شروع کسب و کار در ایران به نام ثبت شرکت ها مصطلح شده که یکی از ۱۰ نماگر اصلی شاخص سنجش سالیانه بهبود محیط کسب و کار کشورها از سوی بانک جهانی است. بانک جهانی برای شروع کسب و کار یکسری مفروضاتی دارد و می گوید اگر کسی بخواهد یک شرکتی را ثبت کند باید فرآیندی همچون دریافت کد اقتصادی، گواهی ارزش افزوده، کدکارگاهی تامین اجتماعی و چاپ آگهی شرکت در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار را طی و در نهایت بتواند دفاتر پلمپ شده مالیاتی خود را تحویل گیرد.فیروزی ادامه داد: بر اساس گزارش بانک جهانی در ایران ۷۲,۵ روز کاری طول می کشد تا این مراحل طی شود.این ۷۲,۵ روز کاری باعث شده رتبه ایران در نماگر شروع کسب و کار از بین ۱۹۰ کشور دنیا ۱۷۸ باشد.این رتبه بسیار بد و به هیچ وجه زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.وی به رادیو اقتصاد گفت: حال سئوال اینکه کشورهای جهان برای بهینه کردن این رتبه چه اقداماتی انجام داده اند؟رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ایجاد پنجره واحد فیزیکی از جمله اقدامات مهم این کشورها بوده است. اگر این پنجره واحد فیزیکی در کشور ایجاد شود قطع به یقین این ۷۲,۵ روز کاری می تواند به سه تا چهار روز تقلیل پیدا کند. بطورکلی ۵۵ روز از این ۷۲,۵ روز کاری مربوط به سازمان امور مالیاتی برای دریافت کد اقتصادی و گواهی ثبت نام ارزش افزوده است.وی با اشاره به دو بخشنامه وزیر اقتصاد گفت: بر مبنای بخشنامه اول لازم نیست مردم پس از ثبت شرکت برای کد اقتصادی ثبت نام کنند همین که شرکت را ثبت و شنامه ملی شرکت خود را دریافت کردند همان شناسه ملی به عنوان کد اقتصادی محسوب می شود. وزیر اقتصاد طی بخشنامه دیگر گواهی ثبت نام ارزش افزوده را حذف و به عبارتی متقاضیان ثبت شرکت از این پس دیگر نیازی به دریافت گواهی ارزش افزوده هم ندارند. خوشبختانه با ابلاغ این دو بخشنامه ۵۵ روز از ۷۲,۵ روز کاری در کشور برای ثبت شرکت ها کاهش یافته است.فیروزی اضافه کرد: جدا از این متقاضی ثبت شرکت به محض دریافت کد شناسه ملی از اداره ثبت شرکت ها اگر اعلام کرده باشد کارگاهی هست و می خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد دو ساعت بعد هم کد کارگاهی به وی پیامک می شود. بقیه موارد از قبیل دریافت تمبر نیم درصدی مالیاتی، انتخاب نام شرکت، پروسه ثبت شرکت ها و غیره در قالب ایجاد پنجره واحد فیزیکی انجام خواهد شد.

ناتوانی از کنترل موانع

در این رابطه نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه عوامل فضای کسب و کار عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحتتأثیر قرار میدهند درحالیکه مدیران و مالکان کسب و کارها نمیتوانند تأثیری چندانی بر آنها بگذارند گفت: در اوایل دهه ۸۰ میلادی مطالعات هرناندو دسوتو به خوبی نشان داد که موانع و مقررات سخت و دیوانسالارانه در کشورهای مختلف باعث میشود بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیرزمینی غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا کند و رشوه و فساد افزایش یابد و نهایتاً تبانی در قراردادها و خریدهای دولتی زیاد شود.

حسین سلاحورزی افزود:همهساله مؤسسات بینالمللی معتبر و گوناگونی تحقیقات جامع مستمر و دقیقی را در جهت شناسایی موانع تولید و سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارها انجام دادند و بهبود محیط کسب و کار را بهعنوان یکی از استراتژیهای توسعه اقتصادی مورد توجه خود قرار دادند. فضای کسب و کار نامساعد موجب افزایش هزینه عملکرد بنگاههای اقتصادی و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایهگذاری همچنین عقب ماندن تولیدکنندگان یک کشور از رقبای جهانی میشود.

وی با طرح این پرسش که میزان سهولت فضای کسب و کار در ایران چگونه است گفت: جایگاه ایران در رتبهبندی بینالمللی سهولت فضای کسب و کار کجاست؟ روند بهبود مقررات در محیط کسب و کار راضیکننده است یا خیر؟ در کدام مولفهها جایگاه ایران نامناسبتر و نامساعدتر است؟ برای بهبود قابلتوجه محیط کسب و کار ایران چه اصلاحاتی لازم است صورت بگیرد؟

بروکراسی اداری مهمترین مانع کسب و کار

در همین رابطه عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت:دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار نتوانسته موفق عمل کند.حمید گرمابی گفت: به نظر می رسد دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار نتوانسته موفق عمل کند و زمانی که به لحاظ آماری فضای کسب و کار در کشور خود را با سایر کشورهای پیشرفته دنیا مقایسه می کنیم،می بینیم که هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به شرایط مطلوب وجود دارد.نماینده نیشابور با بیان اینکه یکی از مهم ترین موانع بر سر بهبود فضای کسب و کار بروکراسی اداری است، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها کسی که می خواهد کار و بیزینس جدیدی را شروع کند،به فاصله چند هفته این کار را انجام می دهد؛اما درکشور ما چنین فردی ۶ ماه باید همه هزینه و توان خود را صرف کند و دنبال مجوز گرفتن و طی کردن مراحل اداری باشد تا بتواند کار خود را شروع کند.وی با اشاره به اینکه بروکراسی موجود در برخی سازمان ها بسیار زمان بر و اذیت کننده است،ادامه داد: برای راه اندازی یک واحد تولیدی افراد باید از بعضی ادارات چندین امضا بگیرند تا مجوز تاسیس آن واحد تولیدی را اخذ کنند،در حالیکه اگر قرار است به بهبود فضای کسب و کار کنیم ضروری است که در راه تاسیس واحدهای تولیدی کمترین بروکراسی را ایجاد کنیم.

 
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار