کد خبر: ۲۰۷۵۵
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۸
گزارش «تجارت» ازموانع پیش روی بازگشت رونق به حوزه ساخت وسازوخرید وفروش خانه
درحالی که بازار مسکن وارد سومین فصل از سومین سال رکود خود می شود به نظر می رسد که موانع متعددی در شرایط کنونی سبب شده است تا این بازار نه تنها از رکود حاکم برخود خارج نشود بلکه دوره مدت رکودش روز به روز بیشترشود تا جایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به تبدیل شدن این رکود به بحران هشدار جدی بدهند.
روزنامه تجارت- احمدرضا صباغی؛ اما آن مانعی که برسرراه رونق گیری مجدد بازار مسکن قرار دارد وهمه فعالان این بخش برآن اتفاق نظردارند ومعتقدند که این عامل رکود حاکم بربازار مسکن را بیشتر وبیشتر می کند نرخ سودبالای سپرده‌های بانکی است.
درواقع نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی سبب شده است تا بسیاری از انبوه سازان،سازندگان وحتی فعالان بخش مسکن به جای اینکه سرمایه خود را در کار ساخت وساز قراردهند به سپرده گذاری‌های بانکی با نرخ سود بالا روی بیاورند که این عامل موجب رکود در بازار ساخت وساز شده است.
درحقیقت رکود عمیق ودامن گیر بازار مسکن سبب شده تا ضررهای فراوانی به تولید کنندگان وفعالان بازار مصالح ساختمانی وارد شود به طوری که با کاهش 50 درصدی تولید مصالح ساختمانی در بازار ساخت وساز روبرو هستیم.
ازسوی دیگر نرخ سودهای سپرده گذاری بانکی که رکود حاکم بربازار مسکن راعمیق ترکرده است تولید کنندگان وحتی خود سازندگان واحدهای مسکونی با کمبود نقدینگی مواجه کرده است.
 اما بنگاهها ومشاوران املاک در سراسر کشور از بازار راکد در حوزه ساخت وساز ومسکن آسیب‌های فراوانی دیده اند که  همین عامل موجب تعطیلی بسیاری از بنگاههای مسکن در نقاط مختلف کشور شده است.
البته تسهیلات بانکی درحوزه ساخت وساز با نرخ‌های بهره‌های بالا به سازندگان بخش مسکن اعطا می شود که این عامل هم می تواند نقش بسزایی درعدم تمایل سازندگان درورود به بخش ساخت وساز داشته است.
هرچند به نظرمی رسد که خارج شدن بازار مسکن از رکود نیازمند اتخاذ تدابیری ویژه وکارساز از سوی بانک مرکزی وشورای پول واعتبار است به طوری که اگر نرخ سودهای سپرده‌های بانکی در کوتاه مدت ویا حتی بلند مدت متناسب با نرخ تورم و بالاتر از آن نباشد می توان به حضور مجدد سازندگان به حوزه ساخت وساز امیدواربود.
از سوی دیگربه تسهیلات بانکی در حوزه ساخت وساز که به سازندگان اعطا می شود بهره‌های بالایی تعلق می گیرد که باید از سوی مسئولان بانکی وپولی کشور فکری به حال این موضوع بشود وبسته‌های تشویقی برای حوزه ساخت وساز در نظر گرفته شود.
درواقع اگرقراراست بازار مسکن دوباره رنگ رونق را به خود ببیند باید حوزه ساخت وسازمجددا فعال شودکه این موضوع نیازمند بازنگری وتجدید نظرمسئولان درنرخ سودهای سپرده گذاری بانکی وبهره‌های بالای تسهیلات بخش مسکن است.
البته به غیر ازسیاست‌های پولی وبانکی که بازار مسکن در حوزه‌های فروش وساخت وساز را دچار رکود کرده است قیمت‌های واحد‌های مسکونی در نقاط مختلف کشور با توجه به رکود سه ساله بازار مسکن همچنان با جیب‌های قشر عظیمی از مردم فاصله بسیار زیادی دارد.
درحقیقت درست است که رکود حاکم بربازار مسکن در تثبیت ویا حتی کاهش قیمت واحدهای مسکونی در سراسر کشور نقش موثری داشته است اما خود متقاضیان خرید مسکن در کشور هم از رکود حاکم وفراگیردر بازار مسکن که روز به روزعمیق تر می شود راضی نیستند.
درهرحال مهمترین عاملی که شایدبه جرات می توان گفت که رکود معنی دار بازار مسکن را عمیق وعمیق تر می کند سیاستهای غلط پولی وبانکی در دولت‌های گذشته است که با توجه به روند نزولی نرخ تورم ادامه این سیاستها می تواند فعالان بازار مسکن را با ورشکستگی کامل روبروکند.
در واقع اگر نگاهی به کشورهای توسعه یافته ویا حتی کشورهای اطراف ایران بیندازیم به روشنی متوجه خواهیم شد که در این کشورها نرخ سود سپرده‌های بانکی بسیار پایین تر از نرخ تورم است که همین عامل سبب شده است تا بازارهای مختلف در این کشورها دچار رکود نشوند.
به نظرمی رسد که گره کور بازار مسکن با فاصله گرفتن نرخ سودهای بانکی از نرخ تورم روز به روز کورتر شود که این عامل می تواند تشدید کننده رکود حاکم بربازار مسکن هم باشد.
بنابراین ارائه بسته‌های تشویقی از سوی دولت به انبوه سازان وسازندگان از یک طرف وکاهش نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی از طرف دیگر می تواند در شرایط کنونی که بازار مسکن با رکودی بی سابقه دست وپنجه نرم می کند گره گشای بسیاری از مشکلات بازارمسکن از جمله خارج شدن این حوزه از رکود باشد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار