کد خبر: ۲۳۷۵۴
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۷
طبق نتایج یک طرح مطالعاتی، میزان ضریب نفوذ بیمه برای سال 93 معادل 1.86 درصد است که نسبت به سال 92، معادل 8.14 درصد رشد داشته است.
به گزارش  پژوهشکده بیمه، طبق نتایج یک طرح مطالعاتی، میزان ضریب نفوذ بیمه برای سال 93 معادل 1.86 درصد است که نسبت به سال 92، معادل 8.14 درصد رشد داشته است. در این میان سهم بیمه‌های زندگی از تولید ناخالص داخلی در سال 93 معادل 0.19 درصد و ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی معادل1.67 درصد است. این شاخص در سال 92 عبارت‌ از 1.72 درصد بوده که سهم بیمه‌های زندگی 0.185 و سهم بیمه‌های غیرزندگی 1.576 بوده است.

در این پژوهش با توجه به سیر تحولات اقتصادی کشور، گزارش تحلیل کمی و کیفی ضریب نفوذ بیمه برای سال 93 ارائه و روند تغییرات ضریب نفوذ طی بازه زمانی 93 - 90  بررسی شده است. در این تحقیق، علاوه بر محاسبه ضریب نفوذ بیمه، ضریب نفوذ مجموع بیمه های بازرگانی و بیمه های سازمان تامین اجتماعی نیز محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفه است. همچنین برآورد ارزش افزوده صنعت بیمه و سهم آن از کل ارزش افزوده اقتصاد داخلی نیز ارائه شده است.

بر اساس نتایج این طرح، روند افزایشی شاخص ضریب نفوذ اسمی طی سال های 90 تا 93 نشان می دهد که نفوذ بیمه در گردش درآمدها در کشور در طی این سال ها صعودی بوده و افزایش درآمد صنعت بیمه نسبت به افزایش درآمد کل کشور بیشتر بوده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که بیمه های اجباری از سهم قابل توجهی در درآمد کل و افزایش آن در صنعت بیمه برخوردار هستند.

میزان ضریب نفوذ بیمه های تأمین اجتماعی در سال 93 معادل با 5.02 درصد محاسبه گردیده که نسبت به سال 92، حدود 15.9 درصد رشد داشته است. مجموع ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی و بیمه های تأمین اجتماعی در سال 93 معادل با 6.88 درصد ارائه شد. با توجه به ماهیت غیر انتفاعی بیمه‌های اجتماعی در مقایسه با بیمه های بازرگانی و اجباری بودن این بیمه‌ها، سهم بیمه‌های سازمان تامین اجتماعی از جذب درآمدهای اقتصادی به طور محسوسی بیشتر از بیمه‌های بازرگانی است.

در بخش بعدی این طرح، محاسبات تقریبی و برآوردی ارزش افزوده صنعت بیمه (میزان درآمد زایی صنعت بیمه برای اقتصاد ملی) ارائه شده است. نکته قابل توجه، تفاوت بین ضریب نفوذ بیمه و سهم ارزش افزوده صنعت از کل اقتصاد است. ضریب نفوذ میزان جذب بخشی از درآمدهای کشور توسط صنعت بیمه را نشان می‌دهد؛ در حالی که سهم ارزش افزوده صنعت از تولید ناخالص داخلی، میزان سهم صنعت بیمه از درآمدهای اقتصاد داخلی است. به عبارت دیگر سهم ارزش افزوده صنعت از تولید ناخالص داخلی، نشان‌دهنده‌ی میزان درآمدزایی صنعت به عنوان یکی از بخش های اقتصاد ملی است؛ در حالی که ضریب نفوذ بیمه میزان جذب درآمدهای ایجاد شده در کل اقتصاد را نشان می‌دهد. به همین علت در این طرح علاوه بر ضریب نفوذ بیمه، سهم ارزش افزوده صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز براساس محاسبات تقریبی آمار بیمه مرکزی و همچنین بر اساس آمار برآوردی بانک مرکزی، ارائه شده است.

برآوردهای ارزش افزوده صنعت بیمه که توسط بانک مرکزی انجام شده است، نشان دهنده این است که میزان ارزش افزوده صنعت بیمه در سال 92 معادل45,848.30 میلیارد ریال است که در سال 93 افزایش داشته و به رقم 55,392.90 میلیارد ریال رسیده است؛ که حدود 21 درصد رشد داشته است.

بر این اساس، سهم ارزش افزوده صنعت بیمه از اقتصاد کشور 0.51 درصد در سال 93 برآورد گردیده است که نسبت به برآورد سال 92 که معادل 0.49 درصد بود، 4.08 درصد رشد داشته است.

در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به رشد مثبت اقتصاد ملی در سال 93، بهبود عملکرد صنعت بیمه نیز به عنوان یکی از نهاد‌های مالی اقتصاد ملی، منطقی باشد. بهبود عملکرد صنعت بیمه درسال 93 نسبت به سال 92، از دو منظر ضریب نفوذ بیمه و سهم ارزش افزوده صنعت بیمه از کل ارزش افزوده اقتصاد کشور قابل رویت و تشخیص است.

گفتنی است ضریب نفوذ بیمه بعنوان یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد صنعت بیمه است. این شاخص که نشانگر سهم درآمد مستقیم فعالیت صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی کشور است از نسبت مجموع حق بیمه‌های صادره تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های بازار (در قیمت‌های جاری) بدست می‌آید.

نام:
ایمیل:
* نظر: