کد خبر: ۲۳۸۹۱
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۷
نوبخت خبرداد
سخنگوی دولت با اشاره به ارسال همزمان لایحه بودجه 95 کل کشور و برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه سال 95 کل کشور و برنامه ششم به طور کامل با تاسی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، محمدباقرنوبخت با اشاره به زمان ارسال لایحه بودجه 95 کل کشور و برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی گفت:کار تدوین پیش نویس لایحه بودجه 95 و برنامه ششم در دولت به پایان رسیده و امروز نیزمی توانستیم لایحه بودجه را به مجلس ارسال کنیم؛اما با توجه به اینکه مجلس نظر به ارسال لایحه بودجه و برنامه ششم به طورهمزمان داشت؛تاخیر در ارسال این دو لایحه رخ داد.

وی ادامه داد:اکنون دولت مشغول رسیدگی به لایحه برنامه ششم بوده تا برای ارسال همزمان با بودجه به صحن علنی مجلس آماده شود.
نوبخت گفت:بخش نخست لایحه برنامه ششم توسعه تحت عنوان 'احکام دائمی' درحال حاضر دردستورکار کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس قرار دارد.
معاون رئیس جمهوربا اشاره به مدنظر قراردادن فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه 95 کل کشور و برنامه ششم توسعه،تاکید کرد: آنچه که به مجلس تحت عنوان لایحه بودجه 95 و برنامه ششم توسعه تقدیم خواهد شد،مستند و پیوستی براقتصاد مقاومتی دارد و تناظر تک تک تبصره های برنامه ششم با هریک از 24 بند اقتصاد مقاومتی همخوانی خواهد داشت.
سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،تصریح کرد:بودجه سال 95 کل کشور و برنامه ششم به طورکامل با تاسی ازسیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

نام:
ایمیل:
* نظر: