کد خبر: ۲۴۱۹۸
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۲
مدیرکل اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات آزادسازی محدوده‌های معدنی بلوکه شده را تشریح کرد.
اسدالله کشاورز با بیان اینکه تمام محدوده های درخواست صدور پروانه اکتشاف که قبل از انجام استعلامات موضوع ماده 24 قانون معادن، به هر دلیل ابطال و بلوکه شده اند آزاد خواهند شد، افزود: با توجه به ابلاغ تفاهم نامه این معاونت و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تنها بخشی از محدوده هایی که به موجب بخشنامه یادشده مورد مخالفت دستگاه یادشده قرار می گیرند، بلوکه شده و از واگذاری آنها خودداری خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن وتجارت در ادامه به تمام محدوده های مورد مخالفت واقع شده توسط دستگاه‌های موضوع ماده 24 قانون معادن که هم اکنون بلوکه هستند نیز اشاره کرد و گفت: متقاضیان این محدوده ها صرفاً تا 15آذرماه سال جاری جهت اخذ موافقت دستگاه مورد نظر مهلت داشتند و درصورت عدم اقدام آنها تا تاریخ یاد شده، محدوده آنها آزاد خواهد شد.  

کشاورز ادامه داد: تمام محدوده های بلامعارض ابطالی (محدوده های دارای موافقت دستگاه های موضوع ماده24 قانون معادن) و پروانه های اکتشاف ابطالی که یک نوبت به مزایده عمومی گذاشته شده و متقاضی یا برنده نداشته اند نیز مشمول آزادسازی می شوند.

وی تمام محدوده های باقیمانده از پروانه های اکتشافی که تا تاریخ ابلاغ بخشنامه مقام عالی وزارت منجر به صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت شده اند را نیز مشمول بخشنامه آزادسازی دانست و افزود: از ابتدای دی ماه امسال همزمان با صدور گواهی کشف، مابقی محدوده پروانه اکتشاف نیز آزاد اعلام خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برخی از سازمان های تابعه به استناد مفاد بند (ب) بخشنامه شماره 281481/60 مورخ 28/12/92، پس از اعلام محدوده آزاد، پروانه اکتشاف را در محدوده بلامعارض (مورد موافقت دستگاه های مربوطه) صادر نموده و مابقی محدوده آزاد را به نام متقاضی حفظ کرده‌اند افزود: اینگونه محدوده ها نیز آزاد اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: محدوده های بلامعارض ابطالی یا پروانه های اکتشاف ابطالی که در سال‌های قبل به مزایده عمومی گذاشته شده و محدوده موردنظر پس از واگذاری به برنده مزایده، قبل و یا پس از صدور پروانه، مجدداً ابطال شده است، شامل آزادسازی نبوده و باید دوباره از طریق مزایده عمومی واگذار شود و درصورت عدم وجود برنده یا متقاضی پس از یکبار مزایده‌، مراتب مشمول آزادسازی خواهد شد.

کشاورز با بیان اینکه تمام سازمانهای تابعه ملزم به تبدیل وضعیت محدوده های خود حداکثر تا 15 آذر ماه سال جاری بوده‌اند افزود: پس از اعمال موارد، محدوده های مورد نظر در سامانه کاداستر با مشخصات خاص مشخص خواهد شد تا متقاضیان دیگر با مراجعه به سامانه یادشده متوجه محدوده های مشمول آزادسازی شوند.

وی تأکید کرد: تاریخ اجرای مفاد بخشنامه آزادسازی بامداد روز اول دی خواهد بود و هرگونه اقدام سازمانهای تابعه بصورت خودسرانه و یا پیش از این تاریخ، تخلف محسوب و مشمول مقررات خاص خود خواهد شد.

کشاورز در ادامه با بیان اینکه بدلیل عدم امکان بازگردانی محدوده های حذف شده از روی سامانه کاداستر پس از اعمال مراتب،‌ مسوولیت صحت اقدامات یادشده برعهده روسای سازمان های تابعه خواهد بود.


نام:
ایمیل:
* نظر: