مسابقه سازه های ماکارونی در دو سطح دانشجویی و دانش آموزی در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد
مسابقات سازه های ماکارونی

مسابقات سازه های ماکارونی

مسابقات سازه های ماکارونی

مسابقات سازه های ماکارونی

مسابقات سازه های ماکارونی

مسابقات سازه های ماکارونی

مسابقات سازه های ماکارونی

مسابقات سازه های ماکارونی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: