کد خبر: ۳۱۲۱۹
تاریخ انتشار: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۷
گزارش «تجارت» ازموانع موجود براي خروج از بن بست ركود
نوسازی بافت های فرسوده موضوعی بود که رییس جمهور کشورمان طي هفته های گذشته در جمع مدیران مسکنی کشور به آن اشاره کرد وخواستار توجه ویژه به آن شد هرچند پیش از رییس جمهور وزیر راه وشهرسازی بارها از نوسازی بافتهای فرسوده به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای خروج بخش مسکن از رکود یاد کرده بود.
در واقع با توجه به اینکه بافتهای فرسوده درنقاط شهری واقع شده اند به نظر می رسد که نیازی به ارائه امکانات زیربنایی وروبنایی مانند تامین آب،برق وگاز نداشته باشند مشکلی که پروژههای مسکن مهر در بسیاری از نقاط کشور با آن درگیر هستند.از طرفی توجه دولت یازدهم به نوسازی بافتهای فرسوده به حدی بوده است که با افزایش میزان وام ساخت وساز در این مناطق شهری طی سالهای گذشته موافقت شده است اما مشکل بزرگ برای نوسازی بافتهای فرسوده عدم تامین اعتبار از سوی بانک ها  وارائه آن در قالب وامهای بانکی به سازندگان وانبوه سازان است.
 در واقع با قطع شدن خط اعتباری که از اقساط مسکن مهر قرار بود به نوسازی بافتهای فرسوده تزریق شود به نوعی می توان گفت که نوسازی بافتهای فرسوده به حاشیه رفت که وقوع این اتفاق موجب شده است تا شاهد نزول ساخت وساز در بافتهای فرسوده شهری باشیم.
در حقیقت با توجه به اینکه طبق آمار برآورد شده بیش از 20 میلیون نفر از جمعیت کشورمان در بافتهای فرسوده سکونت دارند به نظر می رسد نوسازی این گونه از بافت های شهری باید به عنوان یک ضرورت مهم به منظور خروج بخش مسکن از رکود وافزایش میزان عرضه در حوزه ساخت وساز مورد توجه جدی قرار بگیرد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه ستادهای استانی برای نوسازی بافت های فرسوده به طور متناوب وبی منظم در محل مرکز استانها برگزار می شود به نظر می رسد که بانک ها هم برای ارائه تسهیلات بانکی به بافت های فرسوده مصوبات ستادهای استانی را چندان جدی نمی گیرند و متقاضیان ساخت وسازرا به منظور پرداخت وام در بافتهای فرسوده با موانع جدی روبرو کرده اند.
درواقع اگر نیم نگاهی به بافتهای فرسوده پایتخت داشته باشیم متوجه این موضوع مهم خواهیم شد که وجود بیش از پنج هزار هکتار از بافتهای نابسمان در مناطق مختلف تهران پرده از این واقعیت برمی دارد که نوسازی بافتهای فرسوده در مناطق مختلف کشور واز جمله پایتخت نیازمند عزمی جدی واراده مسئولان شهری وکشوری به منظور تامین منابع مالی در جهت نوسازی این مناطق شهری است.متناوب برگزارشدن جلسات استانی به منظور ساماندهی بافتهای فرسوده در نقاط مختلف کشور هم  یکی از مهم ترین موانع نوسازی بافتهای فرسوده شهری در نقاط مختلف کشور است.
در واقع با توجه به اینکه جلسات استانی ساماندهی بافتهای فرسوده به صورت نامنظم برگزارمی شود همین عامل در عدم شناخت سازندگان با روند اجرایی نوسازی بافتهای فرسوده موثر بوده است.
ازطرفی برخلاف تاکیدات مکرر دولت یازدهم وشخص وزیر راه وشهرسازی مبنی بر نوسازی بافتهای فرسوده به منظور یکی از راهکارهای خروج بخش مسکن از رکود به نظر می رسد عدم تامین منابع مالی کافی از سوی بانکها وعدم ارائه تسهیلات بانکی به سازندگان وانبوه سازان متقاضی نوسازی بافتهای فرسوده موجب شده است تا شاهد روند کند ساخت وساز در بافتهای فرسوده مناطق شهری باشیم.
در حقیقت در شرایطی که بازار مسکن رکودی سنگینی را تجربه می کند به نظر می رسد نوسازی بافتهای فرسوده در صورتی که بانکها منابع مالی لازم را در اختیار متقاضیان قرار بدهند واز ارائه تسهیلات بانکی به سازندگان وانبوه سازان به منظور نوسازی بافتهای فرسوده شهری تفره نروند می توان به خروج تدریجی بازار مسکن از رکود عمیقی که در داخل آن گرفتار شده است امیدواربود.
بنابراین نوسازی بافتهای فرسوده در شرایطی که بانک ها ازتامین منابع مالی آن به منظور ارائه به سازندگان وانبوه سازان در قالب وام عاجز هستند بیشتر شبیه یک آرزوی دست نیافتنی است وباید به منظور نوسازی بافتهای فرسوده وارائه خط اعتباری جدید در قالب وام بانکی به متقاضیان راهکارهای اساسی از سوی مسئولان پولی وبانکی کشورمان ارائه شود تا با نوساری بافتهای فرسوده شاهد خروج تدریجی بازار مسکن از رکود باشیم.
گزارش از : احمدرضا صباغي
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار