کد خبر: ۳۸۰۸۹
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۴
قائم‌مقام موسسه اعتباري ثامن گفت: يکي از برنامه هاي ثامن براي وصول مطالبات فروش املاک مازاد و دارايي‌هاي ثابت و واگذاري آن به کارکنان و مشتريان همراه با افزايش فاکتورهاي انگيزشي کارکنان در وصول مطالبات است.
قائم‌مقام موسسه اعتباري ثامن گفت: يکي از برنامه هاي ثامن براي وصول مطالبات فروش املاک مازاد و دارايي‌هاي ثابت و واگذاري آن به کارکنان و مشتريان همراه با افزايش فاکتورهاي انگيزشي کارکنان در وصول مطالبات است.
محمود مرداني اصول اخلاقي "ثامن" را  صداقت، امانت‌داري، پاک دستي، تخصص، توانايي و شايستگي عنوان کرد و گفت: حوزه‌هاي اقتصادي دو خروجي محصول محوري و خدمت محوري را در دستور کار خود دارند که وفاداري مشتري وابسته به خدمات پس از فروش ، کيفيت و تنوع خدمتي  است که ارائه مي‌شود .
وي بابيان اينکه با پيشرفت علم و فناوري و گذشت زمان تعاريف بانک و بانکداري تغييريافته است، افزود: امروزه بانک عبارت از مجموعه امکاناتي که فارغ از زمان و يا مکان، در بستر مجازي امکان انجام امور بانکي را به مشتري مي دهد.
مرداني هدف هر بنگاه اقتصادي دستيابي به سود دانست و ادامه داد: حضور سنتي بانک‌ها در فضاي امروز کسب کار نتيجه اي جز شکست نداشته چراکه موجب زيان دهي عملياتي بانک‌ها مي‌شود.
وي با ترسيم فضاي کلي بانکي و رقابتي تصريح کرد: در شرايط فعلي بايد به‌منظور تطبيق ، سازگاري و تثبيت "ثامن" با محيط و الزامات قانوني  برنامه‌هاي جديدي تبيين و اجرا شود.
قائم‌مقام موسسه اعتباري ثامن با تأکيد بر سوددهي شرکت خاطرنشان کرد: وصول مطالبات و بازگرداندن منابع بلوکه‌شده ، جذب منابع جديد و ممانعت از خروج منابع با استفاده از تنوع طرح‌هاي سپرده‌اي و تسهيلاتي راهکارهاي دستيابي به سود در "ثامن" است.

نام:
ایمیل:
* نظر: