کد خبر: ۴۱۸۱۵
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۵
لودويک آشر – گاردين
ترجمه : فاطمه مهتدي

خروج انگليس از اتحاديه اروپا يک شانس ايده آل براي بازنويسي قوانين مهاجرت و مالياتي است. با توجه به رشد احزاب راست افراطي و جنبش‌هاي پوپوليستي در اروپا ، قرباني کردن سياست دست بالاي اين بازي را ميگيرد. سوسيال دموکرات‌ها مسئوليت داريم تا زماني که بسياري از اروپاييان ناراضي هيچ گزينه اي جز ترمز اضطراري را نمي‌بينند عمل کنيم. يکي از منابع نارضايتي کمبود کنترل در اقتصاد است . جهاني سازي به تناقضي محکم بين افرادي که از آن سود مي‌برند و افرادي که با آن درچالش هستند تقسيم شده است. کاهش حقوق کارگران و موج پناهجويان در اروپا باعث رقابت نامنصفانه در بين بازار کار شده است. مهاجرت باعث تنش در جوامع شده است و نبود کنترل نميتواند باعث از بين رفتن هويت اروپايي شود براي اين امر ما نيازمند اتحاد در تنوع هستيم. وطن پرستي نيازمند عملکرد درست درمقابله با سياست‌هاي بيگانه هراسي است همچنين اين رويکرد سياسي بايد جايگزيني براي سياستي است که همه چيز را به سخره مي‌گيرد و باعث ترديد درباره هويت جامعه مي‌شود. بسياري از اروپاييان عادي فقيرتر شدند و نسبت به بحران مالي وضعيت ناامني دارند همزمان مردم به شرکت‌هاي چند مليتي چون استارباکس و اپل به عنوان کلاهبرداراني که از پرداخت ماليات خودداري مي‌کنند ، مي‌نگرند.براي بسياري از مردم، اتحاديه اروپا به عنوان سمبل بي عدالتي اجتماعي تبديل شده است که باعث از بين رفتن ارزش تلاشهاي اين سازمان براي برقراري صلح و همکاري شده است.اين امر باعث خستگي مردم از اتحاديه شده است.به همين دليل ما نيازمند قوانيني تازه و منصفانه براي بازي هستيم .قوانيني که تنها زماني اعمال مي‌شوند که بايکديگر همکاري کنيم. برگزيت براي ما فرصتي مناسب براي اعمال اين قوانين تازه است. ما نبايد به سوي احزاب تندرو برويم بلکه بايد از اين موقعيت براي اجتماعي تر کردن و منصفانه تر بودن اروپا استفاده کنيم. ما همچنين بايد سيستم فرار ماليات شرکت‌هاي چندمليتي را پايان دهيم اين امر باعث سود آوري خواهد بود. پس بياييد در مسابقه بدست آوردن سود بايکديگر تلاش کنيم.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار