کد خبر: ۴۲۸۶۰
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۶
در ديدار هيات صنعت بيمه جمهوري اسلامي ايران به رياست دكتر همتي با هايك هاروتيونيان معاون وزير زيرساختهاي انرژي و منابع طبيعي ارمنستان، راههاي گسترش همكاري هاي بيمه اي در چارچوب كميسيون مشترك اقتصادي، فعال شدن شركت هاي بيمه در حوزه انرژي، حمايت بيمه از طرح هاي انرژي هاي تجديد پذير، نيروگاه هاي بادي و خورشيدي و لزوم حمايت از طرح خط سوم انتقال برق ارمنستان به ايران گفتگو به عمل آمد.
در ديدار هيات صنعت بيمه جمهوري اسلامي ايران به رياست دكتر همتي با هايك هاروتيونيان معاون وزير زيرساختهاي انرژي و منابع طبيعي ارمنستان، راههاي گسترش همكاري هاي بيمه اي  در چارچوب كميسيون مشترك اقتصادي، فعال شدن شركت هاي بيمه در حوزه انرژي، حمايت بيمه از طرح هاي انرژي هاي تجديد پذير، نيروگاه هاي بادي و خورشيدي و لزوم حمايت از طرح خط سوم انتقال برق ارمنستان به ايران گفتگو  به عمل آمد.  
هاروتيونيان با اشاره به برنامه هاي كشورش در زمينه سرمايه گذاري در بخش انرژي هاي تجديد پذير و ظرفيت مناسب ارمنستان در توسعه نيروگاه هاي خورشيدي، خواستار مشاركت صنعت بيمه ايران در اين حوزه ها گرديد.
دكتر همتي نيز ضمن معرفي شركت هاي معتبر ايراني فعال در بخش بيمه و تشريح توانمندي هاي اين شركت ها، آمادگي صنعت بيمه ايران را جهت تحت پوشش قرار دادن فعاليت هاي پروژه هاي بخش انرژي در ارمنستان اعلام نمود.

نام:
ایمیل:
* نظر: