کد خبر: ۴۹۳۷۶
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴
اصغر نعمتي
مدیر مسئول
12سال مديريت قاليباف درشهرداري تهران با همه فرازونشيب هايش درحال پايان است.اما تبعات اقدامات او تا سال ها باقي خواهد ماند.مديران او درهمه حوزه هاي كاري، گاه چنان رفتارها وعملكردي ازخود باقي گذاشته اند كه موجب به خطرافتادن موقعيت هاي حرفه اي وشغلي فراواني شده اند.اگرچه اهداف آنان براي انجام طرح ها وايده ها وابستگي تام وتمامي به منافع گروهي وسياسي داشت اما نتيجه و برون داد آن، زيان هاي هنگفت به جامعه بوده است. نمونه بارز آن در حوزه فرهنگ كاملا قابل لمس و درك است. موسسه همشهري درزمان كرباسچي باهدف اشاعه فرهنگ شهرنشيني و حلقه ارتباطي مديريت شهري با ساكنان كلان شهر تهران موجوديت يافت اما در زمان قاليباف به اهرمي سياسي و مركزي براي تجميع نيروهاي سرگردان جناح همسو با قاليباف تبديل شد. وسعت ورود نيروهاي همسو به گونه اي شد كه موسسه همشهري امكان جذب نداشت، لذا با ماموريت جديدي كه به مدير عامل  موسسه همشهري داده شد، نشريات و واحدهاي جديدي ايجاد شدند كه جز دريافت بودجه هاي هنگفت و هزينه آنها در قالب هفته نامه، ماهنامه ها و جرايد ديگر و حتي حوزه كتاب، كاركرد ديگري نداشتند.سهم همه آنها در افزايش سطح آگاهي تهراني ها و ساير شهرهاي كشور براساس پژوهش هاي دانشگاه هاي مرتبط، زير 10 درصد بوده است.تعداد برگشتي هاي جرايد منتشرشده يا ميزان انبارشدن كتب منتشر شده، گواه محكمي براين ادعاست.البته اين، همه درد و رنج نيست.اتفاقي كه پس از اين فاجعه بوجود آمد، ضرروزيان هنگفت رسانه ها و ناشران بخش خصوصي بود. بسياري ازنشريات پرتيراژ و قديمي به دليل قيمت پايين نشريات منتشر شده درموسسه همشهري ناچارشدند از ادامه حضور درعرصه مطبوعات انصراف دهند و عطاي كار فرهنگي را به لقايش ببخشند.اين همه درسال هايي روي داده است كه كاغذ در اوج گراني واقتصاد در ركود و تورم نابساماني قرارگرفته بود.روزگذشته وقتي دكتر نجفي گزينه شهرداري تهران درحال ارايه برنامه خود به منتخبان شوراي پنجم، به بودجه موضوع موسسه همشهري و حوزه نشرشهرداري تهران اشاره كرد وبا انتقاد از هزينه هاي هنگفت دراين حوزه، اعلام كرد كه بايد اين رويه تغيير كند، ديدگاه وي موجب خرسندي اهالي رسانه و حوزه نشر شد. قطعا بايد منتظر ماند تا دكتر نجفي رسما شهردار شود و سفره اين ريخت و پاش ها را براي هميشه جمع كند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار