کد خبر: ۵۵۲۶۲
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۸

محمد نیشابوری

طی روزهای گذشته مردم برخی از شهرهای ایران به نشانه اعتراض به وضعیت معیشتی خود به خیابان ها آمدند و با برگزاری اجتماعات متعدد و طرح شعارهای مختلف نسبت به شرایط موجود اقتصادی کشور از جمله بیکاری٬رکود٬گرانی و... مطالباتی را مطرح کردند.اگرچه طبق قانون اساسی برگزاری اجتماعات و تظاهرات بدون حمل سلاح و توهین به مقدسات و تخریب اموال عمومی آزاد است اما خوب می دانیم دراینگونه شرایط همیشه افرادی هستند که به دلیل برخی ناهنجاری های رفتاری موجب رادیکالی شدن تظاهرات و تجمعات می شوند.از سوی دیگر مطالبات بحق مردم را در تقابل با نظام قرارمی دهند که در چنین شرایطی اداره موضوع ازدست همگان خارج و به درگیری ها و اغتشاشات خیابانی کشیده می شود. بدون شک این وظیفه حاکمیت و دولت محترم است که به مطالبات و درخواست مردم توجه کند و با تمام توان درصدد حل آنها برآید.اما این مهم آنگاه صورت حقیقت به خود خواهد گرفت که فضای گفتگو و تعامل دوجانبه برقرارباشد. ما مردم ایران طی یک سده اخیربارها شاهد چنین تجمعات و اعتراضات بحق بوده ایم اما به دلیل رفتارهای ناهنجار و ساختارشکنانه برخی درداخل و نیزهدایت وحمایت کشورهای بدخواه خارجی مسیرتغییر کرده و درنهایت خون های پاکی هم ریخته شده است.اکنون ضمن احترام به مطالبات مردم شریف ایران که برخاسته ازشرایط سخت معیشتی است باید به همگان توصیه کرد که با حفظ آرامش وتعقل ودرفضایی آرام اما مطالبه گر به پیگیری اموربپردازند.همچنین به دولت وهمه دستگاه ها ونهادهای مربوطه که موضوع این اعتراضات هستند نیز تاکید می شودبا برنامه ریزی وگفتگوی دوجانبه درمسیررفع نگرانی ها گام بردارند.بدون شک از درگیری های خیابانی هیچ نتیجه ای جزاندوه وحسرت وتخریب اموال عمومی که متعلق به ملت است؛حاصل نخواهد شد. مردم ایران درطول تاریخ سترگ و پرفرازو نشیب خود به ملتی اندیشمند وفرهنگ مدار شهره هستند.لذا گره برگره زدن این وضعیت بوجود آمده جزشادمانی برخی بدخواهان ایران حاصل دیگری را به ارمغان نخواهد آورد. ایران دوستان رجاء واثق دارند که دولت و نهادهای ذیربط پیام ومطالبات بحق را شنیده اند وهمه تلاش خود را برای رفع معضلات و مشکلات به کار خواهند بست.آنها خوب می دانندکه اگر تعللی به خرج دهند رویگردانی مردم از نظام را تجربه خواهند کرد.رویگردانی که حتما تبعات آن براحتی قابل حل شدن و سامان بخشیدن نیست.دولت و سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط با مشکلات اقتصادی باید درنخستین گام مدیران ناکارآمد و ناتوان را عزل کنند وبه اصلاح نظام فکری ومدیریتی نهاد تحت مسئولیت خود بپردازند .همزمان با تجمیع توانایی ها وظرفیت های موجود درکشوربدون انگشت گذاشتن برجناح ها و سیاست بازی ها درصدد رفع معضلات ریشه ای اقتصادی برآیند. تنها راهی که می شود آرامش را به کشور بازگرداند و معضلات موجود را رفع کرد نزدیکی ملت با دولت ونظام است.هرگاه این اتحاد برقراربوده دشمنان هیچ طرفی نبسته اند.اعتراضات این روزها جزمنشاء اقتصادی هیچ دلیل دیگری ندارد.توانمندی ها وامکانات کشوربدان اندازه زیاد است که می توان منطقه را تامین و برای پیشرفت آن برنامه ریزی کرد.اینکه بنشینیم ودست روی دست بگذاریم می شود همین روزها که می بینیم.تا دیرنشده همه ما باید ازخواب غفلت برخیزیم.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار