کد خبر: ۶۱۳۲۸
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۷
حسن صادقي
قائم مقام دبيرکل خانه کارگر

مدت سه سال است که جامعه شاهد حرکات پوپوليستي از ناحيه وزيري است که خود را از جامعه تحصيل کرده‌ها و صاحبان تخصص علم پزشکي ميداند، او با استفاده از قدرت و تمرکز بر نيازهاي جامعه و نقاط ضعف دولت توانسته حرکت مارپيچي را دنبال کند تا ضمن برجسته کردن شخصيت خود و نشان دادن نکات مثبت، از اقداماتش عوارض و نکات منفي عملکردش را به پاي ديگران و ساير سازمان‌ها معرفي کند و به جامعه اين گونه القا کند که من در خدمت به شما هستم لاکن ديگران مانع هستند . متاسفانه جامعه امروز ما نيز که به دليل نيازهاي متعددش به دنبال يک ناجي آن هم سخنان جديد و طرح‌ها و حرفهاي نويني است، شيفته اينگونه افراد شده و غافل از نيات پنهاني آنها، به حمايت و دنبال روي از او مي‌پردازند، غافل از اينکه اين خود شيفتگي طولي نخواهد انجاميد که با وضعيتي مواجه خواهيم شد که نام آن را مي‌بايست اليگارشي بگذاريم و آنوقت پشيمان خواهيم شد که نه تنها سودي نخواهد داشت، بلکه هزينه‌هاي پيدا و پنهان فراواني را نيز پرداخته و خواهيم پرداخت. حوزه درمان کشور امروز در دست يک انديشه اليگارشي قرار گرفته و اين انديشه از فقر و نياز مردم بيشترين بهره را برده و مي‌برد و همه دستگاهها تبليغاتي و حتي نخبگان جامعه نيز به صورت ناخواسته دچار همين خود شيفتگي و حمايت از انديشه مذکور شده‌اند و هر لحظه ضمن همراهي با آن کف، سوت، شوق و شعف، از ادامه راه آن و توفيقات نداشته‌اش حظ مي‌برند، اما نکته‌اي که بايد براي به هوش آوردن نخبگان و دستگاه بزرگ تبليغاتي نظام و حکومت متذکر شد، اين است که اگر روش را تغيير ندهند و واقعيات را براي توده‌هاي مردم منعکس نکنند، به سال نخواهد کشيد که بهاي سنگيني را که حاصل عملکرد پوپوليستي وزير بهداشت است، خواهيم پرداخت و آن هم هزينه‌اي غير قابل جبران که تاريخ بعدها نسبت به عملکرد آنان قطعاً قضاوت خوبي نخواهد داشت.در پايان به جناب وزير توصيه ميکنم به جاي توسل به حرکات پوپوليستي زودگذر، به کارهاي زير بنايي تمرکز نمايد که قطعاً پاسخ آنرا در صورتيکه قصد کانديداتوري در دوره سيزدهم رياست جمهوري را داشته باشد خواهد گرفت.توصيه دوم به جناب وزير بهداشت اين است که از شخص آقاي روحاني براي رسيدن به اين هدف استفاده نکنيد چرا که جهت گيري شما شخص رئيس جمهور را در مقابل مطالبات بدون پاسخ مردم قرار خواهد داد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار